GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years

Andy Jones

Darlithydd mewn Plismona Proffesiynol

Staff Profile

Andy Jones

Ystafell: B11

ffôn:

+44 (0) 1978 293999

e-bost:

Andy.jones2@glyndwr.ac.uk

Bu Andy yn gweithio i Heddlu Gogledd Cymru am fwy na 30 mlynedd mewn amrywiaeth o swyddogaethau. Gweithiodd yn yr unedau Plismona Ymatebol a Phlismona Cymunedol fel Cwnstabl a Rhingyll. Bu’n Rhingyll yn unedau’r Ddalfa, Plismona Ffyrdd ac Arfau Tanio. Hefyd, bu’n gweithio fel Arolygydd Rhanbarth ac Ymateb Dros Dro. Datblygodd a rheolodd yr Uned Cymunedau Mwy Diogel ar y Cyd amlasiantaethol yn Wrecsam.

Yn ogystal â meddu ar brofiad gweithredol helaeth a sylfaen mewn rheoli, bu Andy yn hyfforddwr cyfraith yr heddlu, gan hyfforddi myfyrwyr yr Heddlu, Cwnstabliaid Arbennig a Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu, yn ogystal â meysydd arbenigol eraill fel hyfforddiant JESIP amlasiantaethol.

Plismona Proffesiynol

Top