GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years

Andy Jones

Darlithydd mewn Plismona Proffesiynol

Staff Profile

Andy Jones

Ystafell: B11

ffôn:

+44 (0) 1978 293999

e-bost:

Andy.jones2@glyndwr.ac.uk

Bu Andy yn gweithio i Heddlu Gogledd Cymru am fwy na 30 mlynedd mewn amrywiaeth o swyddogaethau. Gweithiodd yn yr unedau Plismona Ymatebol a Phlismona Cymunedol fel Cwnstabl a Rhingyll. Bu’n Rhingyll yn unedau’r Ddalfa, Plismona Ffyrdd ac Arfau Tanio. Hefyd, bu’n gweithio fel Arolygydd Rhanbarth ac Ymateb Dros Dro. Datblygodd a rheolodd yr Uned Cymunedau Mwy Diogel ar y Cyd amlasiantaethol yn Wrecsam.

Yn ogystal â meddu ar brofiad gweithredol helaeth a sylfaen mewn rheoli, bu Andy yn hyfforddwr cyfraith yr heddlu, gan hyfforddi myfyrwyr yr Heddlu, Cwnstabliaid Arbennig a Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu, yn ogystal â meysydd arbenigol eraill fel hyfforddiant JESIP amlasiantaethol.

Plismona Proffesiynol

Top