GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years

Andrew Crawford

Darlithydd mewn Plismona Proffesiynol

Staff Profile

Andrew Crawford

Ystafell: B11

ffôn:

+44 (0) 1978 293017

e-bost:

Andrew.crawford@glyndwr.ac.uk

Bu Andy yn gweithio gyda Heddlu Gogledd Cymru am fwy na 30 mlynedd mewn amrywiaeth o swyddogaethau fel cwnstabl. O blismona ymatebol i blismona cymunedol, o fod yn weithredwr ystafell reoli i fod yn dditectif ac, yn olaf, yn hyfforddwr ditectifs, mae ganddo amrywiaeth eang o brofiad a sgiliau.

Tra’n gweithio fel ditectif yn y Tîm Digwyddiadau Mawr fe arbenigodd Andy ar fod yn gyfwelydd, a bu’n rhan o bob ymchwiliad yn ymwneud â llofruddiaethau a throseddau difrifol am sawl blwyddyn. Daw â’r sgiliau angenrheidiol ar gyfer cynnal ymchwiliadau, cyfweld a datrys problemau i’r cwrs gradd, ynghyd â brwdfrydedd dros blismona.

.

Mae Andy wedi gweithio yn y Brifysgol ers 18 mis fel darlithydd ar y cwrs gradd BA (Anrh) mewn Plismona, ac mae’n edrych ymlaen at ddatblygu’r cwrs BSc (Anrh) newydd mewn Plismona Proffesiynol gyda’r Coleg Plismona.  Ymhellach, mae Andy ynghanol y dasg o ymgeisio i fod yn Gwnstabl Arbennig gyda Heddlu Gogledd Cymru er mwyn cynnal y cysylltiadau agos gyda’r heddlu, dal ei afael yn ei sgiliau presennol a chynorthwyo myfyrwyr sy’n dymuno dod yn gwnstabliaid arbennig i ddeall eu rôl o safbwynt personol.

Top