GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years

Andrew Crawford

Darlithydd mewn Plismona Proffesiynol

Staff Profile

Andrew Crawford

Ystafell: B11

ffôn:

+44 (0) 1978 293017

e-bost:

Andrew.crawford@glyndwr.ac.uk

Bu Andy yn gweithio gyda Heddlu Gogledd Cymru am fwy na 30 mlynedd mewn amrywiaeth o swyddogaethau fel cwnstabl. O blismona ymatebol i blismona cymunedol, o fod yn weithredwr ystafell reoli i fod yn dditectif ac, yn olaf, yn hyfforddwr ditectifs, mae ganddo amrywiaeth eang o brofiad a sgiliau.

Tra’n gweithio fel ditectif yn y Tîm Digwyddiadau Mawr fe arbenigodd Andy ar fod yn gyfwelydd, a bu’n rhan o bob ymchwiliad yn ymwneud â llofruddiaethau a throseddau difrifol am sawl blwyddyn. Daw â’r sgiliau angenrheidiol ar gyfer cynnal ymchwiliadau, cyfweld a datrys problemau i’r cwrs gradd, ynghyd â brwdfrydedd dros blismona.

.

Mae Andy wedi gweithio yn y Brifysgol ers 18 mis fel darlithydd ar y cwrs gradd BA (Anrh) mewn Plismona, ac mae’n edrych ymlaen at ddatblygu’r cwrs BSc (Anrh) newydd mewn Plismona Proffesiynol gyda’r Coleg Plismona.  Ymhellach, mae Andy ynghanol y dasg o ymgeisio i fod yn Gwnstabl Arbennig gyda Heddlu Gogledd Cymru er mwyn cynnal y cysylltiadau agos gyda’r heddlu, dal ei afael yn ei sgiliau presennol a chynorthwyo myfyrwyr sy’n dymuno dod yn gwnstabliaid arbennig i ddeall eu rôl o safbwynt personol.

Top