Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Dr Amiya Chaudhry

Uwch Ddarlithydd mewn Gwyddoniaeth

Staff Profile

Dr Amiya Chaudhry

Ystafell: C13g

ffôn:

+44 (0) 1978 293421

e-bost:

a.chaudhry@glyndwr.ac.uk

Cafodd Dr Amiya Chaudhry ei BSc (Anrh) (1998) mewn Gwyddor Amgylcheddol a PhD (2004) mewn Cemeg Polymerau o Brifysgol Sussex. Cafodd ei PhD, a ariannwyd gan y Sefydliad Arfau Atomig DU ei seilio ar nodweddion a dirywiad rwber poly(dimethyl) silocsan wedi'i lenwi a'i ewynnu a'i fwlcaneiddio ar dymheredd ystafell (RTV).

Mae ei diddordebau ymchwil ym maes eang dirywiad polymerau a biopolymerau sy'n cefnogi disgyblaeth Gwyddor Amgylcheddol y cwricwlwm.

Yn 2004 cafodd ei phenodi'n ddarlithydd cyswllt yn y Brifysgol Agored ar nifer o gyrsiau technoleg a gwyddoniaeth. Yn 2005 ymunodd â Chanolfan Ymchwil Gwyddor Deunyddiaeth ym Mhrifysgol Glyndwr yn gyswllt trosglwyddo gwybodaeth ar brosiect ymchwil dwy-flynedd a gyllidwyd gan Adran Masnach a Diwydiant ac Almetron Ltd.

Yn 2007 cafodd hi swydd academaidd barhaol yn dysgu ar y rhaglenni gradd BSc Gwyddor Amgylcheddol a Gwyddoniaeth Fforensig.

DPhil Cemeg Polymerau (Prifysgol Sussex)

BSc. Anrh Gwyddor Amgylcheddol (Prifysgol Sussex)

Aelod o Sefydliad Rheolaeth Siartredig 2007.

Yn astudio TAR mewn AU ar hyn o bryd (Prifysgol Glyndŵr).

BSc (Anrh) Gwyddoniaeth Fforensig

BSc (Anrh) Cemeg gyda Nanodechnoleg Werdd

BSc (Anrh) Daearyddiaeth, Ecolegy a'r Amgylchedd

Arweinydd Modiwl:

  • Introduction to Sustainability
  • Ecology and Earth Systems
  • Laboratory Chemical Analysis
  • Pollution
  • Sustainability and Resource Management
  • Drugs and Toxicology
  • Atmospherics
  • Sustainable Development

C E. Lockhart a A N. Chaudhry, Recycling Used Toner Particles as Stable Pigment Dispersion for Water Based Paint, in Order to Reduce Pressure on Landfill, Journal of Cleaner Production  Ar y gweill.

M. Patel, A.R. Skinner, A. Chaudhry, N.C. Billingham, B. Mahieu, Impact of thermal ageing on the tin catalyst species in room temperature vulcanised polysiloxane rubbers, Polymer Degradation and Stability 200483, 1, 157-161.

A N. Chaudhry a N. C. Billingham, Characterisation and oxidative degradation of a room-temperature vulcanised poly(dimethylsiloxane) rubber, Polymer Degradation and Stability 200173, 3, 505-510.

A.N. Chaudhry a N.C. Billingham, Degradation of a foamed poly(dimethylsiloxane), Polymer Preprints, 2001, 42, 346.

Cyd-oruchwyliwr PhD. Pwnc y traethawd hir: Use of advanced scientific techniques; such as laser diffraction and Flow Particle Image Analysis(FPIA)  to more accurately study and measure coastal marine sediment particle size in relation to the habitats the sediment supports.

Top