GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

Alison Williams

Uwch Ddarlithydd Nyrsio

Staff Profile

Alison Williams

Ystafell: C16b

ffôn:

+44(0) 1978 293546

e-bost:

al.williams@glyndwr.ac.uk

Cyn cychwyn fy ngyrfa nyrsio gweithiais am 10 mlynedd i frocer ariannol yn trefnu morgeisi ac yswiriant bywyd. Roeddwn wastad wedi eisiau bod yn nyrs felly penderfynais newid cyfeiriad.

Gwnes fy hyfforddiant nyrsio yn Lerpwl ac yna dod i Brifysgol Glyndŵr Wrecsam i wneud fy nghymhwyster Nyrsio Cymunedol - wyddwn i ddim y buaswn yn dychwelyd blynyddoedd wedyn i ddysgu ar y rhaglen.

Beth ydych yn ei wneud yn eich amser sbâr? Gan fy mod wedi symud tŷ yn ddiweddar mae llawer o fy amser sbâr yn mynd ar weithio ar y tŷ a darganfod yr ardal. Rwy’n hoffi defnyddio e-bay a siopa am fargeinion.

Oes gennych anifeiliaid anwes? Rwy’n caru anifeiliaid ac mae gen i gi o’r enw Max. Dydy o ddim y ci mwyaf cyfeillgar ond dim ond ychwanegu at ei gymeriad mae hynny.

Beth fyddai eich ail ddewis fel gyrfa? Rwyf wedi meddwl am hynny’n aml a fy newis ail yrfa byddai milfeddyg.

MA Ed

BSc (Anrh) DN

RN (Oedolion)

DipNyrsio

PGCPD

Arweinydd Rhaglen Ymarfer Arbenigedd Cymunedol

Top