GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Yr Athro Alec Shepley

Deon, Cyfadran y Celfyddydau, Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Staff Profile

Yr Athro Alec Shepley

Ystafell: Ystafell 2. Stryt y Rhaglaw

ffôn:

+44 (0) 1978 294454

e-bost:

alec.shepley@glyndwr.ac.uk

Alec yw Pennaeth Ysgol y Celfyddydau Creadigol ac Athro Ymarfer Celf Cyfoes ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Mae wedi dal nifer o swyddi uwch mewn sefydliadau Addysg Uwch yn y DU ac mae'n artist arfer ers dros 30 mlynedd.

Mae ymchwil unigol a chydweithredol Alec wedi denu cyllid gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau, y Cyngor Prydeinig, Cyngor Celfyddydau Lloegr a Chyngor Celfyddydau Cymru ac mae ei waith wedi cael ei arddangos yn helaeth, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, gydag enghreifftiau yn rhan o nifer o gasgliadau cyhoeddus a phreifat yng ngogledd America, Ewrop ac Asia.

Mae yn cymryd rhan weithredol mewn seminarau a chynadleddau ymchwil artistig cenedlaethol a rhyngwladol am nifer o flynyddoedd ac mae ei waith ymchwil celf gymdeithasol-gydweithredol unigol wedi denu cyllid gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau,  y Cyngor Prydeinig, Cyngor Celfyddydau Lloegr a Chyngor Celfyddydau Cymru.

Drwy ymestyn iaith arlunio a cherflunio mae ei weithiau yn dod yn fwy o ddull o ymgyfafod yn hytrach na bod yn ddiben ynddynt eu hunain, gan ddarparu dogfen o gelf fel ymgysylltiad cymdeithasol.

Trwy gydblethu realiti a ffuglen mae'n cynhyrchu safleoedd ymgysylltu byrfyfyr, yn aml yn anfwriadol gydag aelodau o'r cyhoedd.

PhD Celf Gain (2000) ‘Installation art practice and the fluctuating frame’  Prifysgol Fetropolitaidd Manceinion

MA Celf Gain (1993) Prifysgol Sheffield Hallam

TAR (1987) Polytechnig Manceinion

BA (Anrh) Celf Gain (1983) Polytechnig Wolverhampton

BA (Anrh) Celf Gain

MFA Celf Gain

Goruchwylio PhD

2017

Idiosyncratic Spaces and Uncertain Practices: Drawing, Drifting and Sweeping Lines Through the Sand’  Pennod Llyfr (7) yn Journeaux, J. a Gorrill, H. 2018 Drawing Conversations: Collective and Collaborative Drawing in Contemporary Practice Cambridge Scholars Publishing 2018

The Art School as Heterotopia and the Hidden Curriculum 12fed Gynhadledd Ryngwladolar y Celfyddydau mewn Cymdeithas, Prifysgol Americanaidd Paris, Paris, Ffrainc 14-16 Mehefin 2017

Disclosing ambivalence and uncertainty: contouring, drawing and the paradox of escapology Cymdeithas Haneswyr Celf, 43ain Cynhadledd Flynyddol 6-8 Ebrill, 2017

2016

The Persistence of Escapology: The Relevance of Indeterminate Practices in Contemporary Art and Thinking through Unmaking 11eg Gynhadledd Ryngwladol ar y Celfyddydau mewn Cymdeithas:The Practice of Art in the Age of the Anthropocene. Prifysgol Califfornia, 10-12 Awst, 2016

2015

Yet to be determined: space, site and overlapping concepts of drifting and drawing as tools for social interaction (aka ideated idiocy….) Drawing Conversations: Reflecting upon Collective and Collaborative Drawing Experiences Conference, Prifysgol Coventry, 4 Rhagfyr 2015

Brief Encounters: delayed closure as a social art practice Sharing Cultures International Conference, Lagos, Portiwgal, 21-23 Medi 2015

Disclosing ambivalence. Thinking through uncertainty and the paradox of escapology Paradox Conference, Paradox European Forum, 9-11 Medir 2015, Prifysgol y Celfyddydau, Poznan, Gwlad Pwyl

Student as Curator: Exhibition Methodologies Expanded + Reimagined Symposium on Embedding Partnership in Teaching and Learning in HE, 6 Mehefin 2015, Prifysgol Lincoln.

Ibid Sisyphean Projects ISBN: 978-0-9931928-0-7 cyhoeddwyd Mawrth 2015 (http://eprints.lincoln.ac.uk/17214/)

2014

Insert: Draft for an Operating Manual, Score for Choreography, Plan for Exhibition Raqs Media Collective, Cyhoeddwyd gan Inlaks Shivdasani Foundation, Mumbai. http://www.insert2014.in/wp-content/uploads/2014/01/INSERT2014Publication_Web.pdf (February 2014)

Camping in a Mud House: Ruins and Fragments as Tropes of Reflexivity, Papur cynhadledd, 9fed Gynhadledd Ryngwladol ar y Celfyddydau mewn Cymdeithas, Prifysgol 
Sapienza Rhufain, 25-27 Mehefin 2014 (papur cynhadledd ac erthygl yn The International Journal of Arts Theory and History. ISSN 2326-9952 

2013

Entropic Union Shepley, A. gyda thraethawd gyd-destunol gan Yr Athro Nick Temple, Prifysgol Huddersfield. Cyhoeddwyd gan Galeria Legnica, Gwlad Pwyl (Mehefin 2013) ISBN: 978-83-62534-31-9.

2011

Site Drawing : Drawing Site, Shepley, A.  Ysgol Celf Tyler, UDA (Ionawr 2011) ISBN: 978-1-905527-26-7.

2008

My road to ruin: the studio without walls. International Sensuous Knowledge Conference 5, 23-26 Medi 2008, Kunsthøgskolen/National Institute for the Arts, Bergen.

Songs for Artists, Shepley, A. Nunnery Gallery, Bow Arts Trust (September 2008) ISBN  978-0-946881-58-1.

2007

Un-framing: Towards Repeated Acts of Deferral and Fracture in Fine Art Practice, Production and Consumption Repeat, Repeat Conference, Prifysgol Caer

Border Crossing, Shepley, A. Cyngor Celfyddydau Cymru, Canolfan y Celfyddydau Wrecsam Arts Centre a Galeria Bielska, Bielsko-Biala, Gwlad Pwyl, Ebrill 2007. ISBN 978-0946881-47-2.

2005

Borderlines, Shepley, A. Galeria Bielska, Bielsko-Biala, Gwlad Pwyl, Ebrill 2005. ISBN     0946881316.

Ymarfer celf cyfoes ac ymgysylltu cymdeithasol.

Gwobrau

  • Grantiau i'r Celfyddydau — Cyngor Celfyddydau Lloegr, 2014
  • Gwobr Teithio — Y Cyngor Prydeinig, 2010
  • Cymrodoriaeth Ymchwil — Prifysgol Cymru, 2007
  • Grant Artist Unigol  — Cyngor Celfyddydau Cymru, 2006
  • Darpariaeth Hyfforddiant Ymchwil Cydweithredol — AHRC, 2006
  • Darpariaeth Hyfforddiant Ymchwil Cydweithredol — AHRC, 2004

Ymgysylltiadau Proffesiynol

Gweithgareddau Allanol ac Ymgynghoriaeth

  • Adolygydd Erthyglau ar gyfer Austrian Science Fund (FWF) Program for Arts-based Research (PEEK)
  • Golygydd Cysylltiol ar gyfer The International Journal of Design Management and Professional Practice (Common Ground Publishing)
  • Aelod o Rhwydwaith Celfyddydau Gweledol Dwyrain Canolbarth Lloegr (EMVAN) 
Top