GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Abigail Schwarz

Uwch Ddarlithydd Addysg

Staff Profile

Abigail Schwarz

Ystafell: K42

ffôn:

+44 (0) 1978 293283

e-bost:

abigail.schwarz@glyndwr.ac.uk

Mae Abi'n dod o gefndir addysg gynradd ac wedi addysgu mewn ysgolion yn Kirklees, gorllewin Swydd Gaer a Swydd Amwythig. Mae hi wedi gweithio ar draws y cyfnodau cynradd, wedi arwain darpariaeth adnoddau ar gyfer plant ag anawsterau dysgu cymedrol cymhleth ac mae ganddi brofiad helaeth o weithio yng Nghyfnod Allweddol 2.

Rhwng 2014 a 2019, roedd Abi yn Bennaeth Cynorthwyol mewn ysgol yn Swydd Amwythig, yn arwain datblygiad cwricwlwm, ac yn mentora hyfforddeion ac athrawon newydd gymhwyso. Athroniaeth ymarfer Abi yw meithrin diwylliant o addysgu a dysgu creadigol. Mae ganddi ddiddordeb brwd mewn gwneud dysgu yn greadigol a diddorol a chael gwared ar y rhwystrau i ddysgu drwy ddulliau addysgu a dysgu arloesol.

Dechreuodd Abi yrfa newydd yn 2019 ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam fel arbenigwr mathemateg ym maes addysg i athrawon.

Mae Abi'n mwynhau treulio amser yn yr awyr agored gyda'i theulu, yn ogystal â Tae Kwon Do a nofio.

BA (Anrhydedd) Gwleidyddiaeth Ewropeaidd (Prifysgol Leeds);

TAR Addysg Gynradd (SAC) (Prifysgol Leeds);

MA Addysg (Prifysgol Metropolitan Manceinion);

CPCP (Cymhwyster Proffesiynol Cenedlaethol ar gyfer Prifathrawiaeth)

TAR Addysg Gynradd gyda SAC

 

BA (Anrhydedd) Addysg Gynradd gyda SAC

Addysgu a dysgu creadigol

Datblygu meddwl mewn ffordd fathemategol 

Rhwystrau i ddysgu mathemateg

Datblygu plant i fod yn ddysgwyr gwydn

Top