GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years
Gwybodaeth ar gyfer rhieni

Gwybodaeth ar gyfer
rhieni

Rydym yn cydnabod y rhan y byddwch yn ei chwarae i helpu i ddewis y brifysgol orau ar gyfer eich mab neu'ch merch.  Mae'r broses bontio o'r ysgol neu'r coleg yn heriol nid yn unig i lawer o fyfyrwyr, ond i rieni hefyd.

 

Yn y rhan fwyaf o achosion byddant yn sefyll ar eu gwadnau eu hunain am y tro cyntaf, felly mae'n bwysig ichi wybod y byddwn ni'n eu cefnogi o'r funud y byddant yn cyrraed tan raddio a thu hwnt, wrth iddynt fynd i fyd gwaith a dilyn yr yrfa o'i dewis.

 

Mae'r dudalen hon wedi'i neilltuo'n ganolbwynt i rieni, i ateb unrhyw gwestiynau a all fod gennych ac i gynnig cyfleoedd ichi adeiladu'ch profiad PGW eich hunan.

Dewis cwrs


Dewis cwrs

Mae gennym amrywiaeth eang o raddau ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam - porwch drwy ein A-Y i gael hyd i gwrs addas.


Manylion

Sut i wneud cais

Sut i wneud cais

Dyddiadau cau UCAS, datganiadau personol, llythyrau cynnig ....darganfod mwy am gefnogi'ch plentyn drwy'r broses ymgeisio


Manylion

Ffioedd a Chostau

Ffioedd a Chostau

Mae llawer o rieni'n darparu cymorth ariannol i'w plentyn pan fyddant yn y brifysgol. Darganfod mwy am y ffioedd a'r costau cysylltiedig


Manylion
Llety
Darganfod Wrecsam
blog rhieni

Cymorth i fyfyrwyr

Cymorth i fyfyrwyr

Mae Glyndwr Wrecsam yn cynnig rhwydwaith cymorth hanfodol i fyfyrwyr, sy'n rhoi tawelwch meddwl ichi pan fyddant oddi cartref


Manylion

Myfyrwyr Rhyngwladol

Myfyrwyr Rhyngwladol

Mae Glyndwr Wrecsam yn croesawu myfyrwyr o bedwar ban byd - darganfod mwy o wybodaeth sy'n berthnasol i'n myfyrwyr rhyngwladol


Manylion

Newyddion a Barn

Newyddion a Barn

Digwyddiadau, ymchwil, straeon am lwyddiannau ein myfywyr...darganfod mwy am yr hyn sy'n digwydd ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam.


Manylion

Diwrnodau a nosweithiau agored

Diwrnod Agored y Brifysgol

Diwrnodau Pwnc a Diwrnodau Blasu

Diwrnodau Blasu'r Brifysgol
Top