GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Gwybodaeth ar gyfer rhieni

Gwybodaeth ar gyfer
rhieni

Rydym yn cydnabod y rhan y byddwch yn ei chwarae i helpu i ddewis y brifysgol orau ar gyfer eich mab neu'ch merch.  Mae'r broses bontio o'r ysgol neu'r coleg yn heriol nid yn unig i lawer o fyfyrwyr, ond i rieni hefyd.

 

Yn y rhan fwyaf o achosion byddant yn sefyll ar eu gwadnau eu hunain am y tro cyntaf, felly mae'n bwysig ichi wybod y byddwn ni'n eu cefnogi o'r funud y byddant yn cyrraed tan raddio a thu hwnt, wrth iddynt fynd i fyd gwaith a dilyn yr yrfa o'i dewis.

 

Mae'r dudalen hon wedi'i neilltuo'n ganolbwynt i rieni, i ateb unrhyw gwestiynau a all fod gennych ac i gynnig cyfleoedd ichi adeiladu'ch profiad PGW eich hunan.

Dewis cwrs


Dewis cwrs

Mae gennym amrywiaeth eang o raddau ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam - porwch drwy ein A-Y i gael hyd i gwrs addas.


Manylion

Sut i wneud cais

Sut i wneud cais

Dyddiadau cau UCAS, datganiadau personol, llythyrau cynnig ....darganfod mwy am gefnogi'ch plentyn drwy'r broses ymgeisio


Manylion

Ffioedd a Chostau

Ffioedd a Chostau

Mae llawer o rieni'n darparu cymorth ariannol i'w plentyn pan fyddant yn y brifysgol. Darganfod mwy am y ffioedd a'r costau cysylltiedig


Manylion
Llety
Darganfod Wrecsam
blog rhieni

Cymorth i fyfyrwyr

Cymorth i fyfyrwyr

Mae Glyndwr Wrecsam yn cynnig rhwydwaith cymorth hanfodol i fyfyrwyr, sy'n rhoi tawelwch meddwl ichi pan fyddant oddi cartref


Manylion

Myfyrwyr Rhyngwladol

Myfyrwyr Rhyngwladol

Mae Glyndwr Wrecsam yn croesawu myfyrwyr o bedwar ban byd - darganfod mwy o wybodaeth sy'n berthnasol i'n myfyrwyr rhyngwladol


Manylion

Newyddion a Barn

Newyddion a Barn

Digwyddiadau, ymchwil, straeon am lwyddiannau ein myfywyr...darganfod mwy am yr hyn sy'n digwydd ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam.


Manylion

Diwrnodau a nosweithiau agored

Diwrnod Agored y Brifysgol

Diwrnodau Pwnc a Diwrnodau Blasu

Diwrnodau Blasu'r Brifysgol
Top