GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Lleoliad

Lleoliad

Awyrgylch bywiog trefol, diwylliant Cymru, canolfan ar gyfer y celfyddydau, adloniant, bwyta allan ac ardaloedd siopa yn llawn o enwau cyfarwydd o'r stryd fawr - mae gan Wrecsam ddigon i'w gynnig i chi.

Mae Wrecsam wedi datblygu'n sylweddol yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf gyda buddsoddiad mewn canolfan siopa newydd, sinema, lleoliad bowlio deg a bwytai.

Os am fynd allan gyda ffrindiau, mae digon o opsiynau ar gyfer mwynhau'r bywyd nos o dafarndai traddodiadol trwy i glybiau a bwytai at ddant pawb. Os cerddoriaeth fyw sy'n mynd â'ch pryd, mae nifer o leoliadau sy'n cynnwys popeth o fandiau lleol i enwau a digrifwyr adnabyddus. Mae lleoliad cerddoriaeth fyw Wrecsam Central Station wedi cael ei enwi'n "Lleoliad cerddoriaeth fyw blaenllaw Cymru" yn The Independent a Kerrang.

Perfformiodd y Stereophonics yn Stadiwm Cae Ras Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

Dol yr Eryrod

Ewch am dro i'r ardaloedd cyfagos a chyn hir byddwch yn gweld bod gennych ormod o ddewis o ran pethau i'w gweld a'i gwneud.

Yn Llangollen gerllaw mae gŵyl ymylol blynyddol a Eisteddfod gerddorol ryngwladol fyd-enwog. Mae tref yr Wyddgrug yn cynnig perfformiadau theatr ac ar gyfer enwau mwy adnabyddus bydd taith i Landudno'n rhoi popeth ichi o gyngherddau i sioeau cerdd y West End.

Os ydych yn hoffi gwylio chwaraeon mae  Clwb Pêl-droed Wrecsam a Clwb Rygbi'r Gynghrair Croesgadwyr Gogledd Cymru yn chwarae drws nesaf i'r prif gampws yn Stadiwm Cae Ras Prifysgol Glyndŵr Wrecsam. I nodio mae'r Byd Dŵr yng nghanol y dref yn darparu pwll 25 metr a chwe lôn gyda llithren ddŵr 65 metr ac mae Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy gerllaw hefyd yn gartref i llawr sglefrio maint Gêmau Olympaidd  lle mae cwrlo'n cael ei chwarae.

CPW

Bydd astudio yn Wrecsam hefyd yn golygu eich bod hi'n dafliad carreg o agefn gwlad ysblennydd, cyrchfannau arfordirol a mynyddoedd hardd Cymru, sy'n ddelfrydol ar gyfer cerdded, beicio, beicio mynydd, dringo creigiau, rafftio dŵr gwyn neu farchogaeth.

Mae trefi a dinasoedd Caer, Amwythig, Lerpwl a Manceinion hefyd gerllaw ac yn hygyrch ar gludiant cyhoeddus - sy'n rhoi hyd yn oed fwy o ddewis i chi o ran gweithgareddau a nosweithiau allan.

Gallwch hefyd ymgolli yn hanes a diwylliant Cymru o ymweld ag amgueddfeydd lleol, tai hanesyddol a phensaernïaeth, cestyll ac orielau celf.


Cael gwybod mwy am Wrecsam a'r cyffiniau.

Diwrnod Agored y Brifysgol 2021Noswaith Agored y Brifysgol 2021Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol
Top