GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Lleoliad

Lleoliad

Awyrgylch bywiog trefol, diwylliant Cymru, canolfan ar gyfer y celfyddydau, adloniant, bwyta allan ac ardaloedd siopa yn llawn o enwau cyfarwydd o'r stryd fawr - mae gan Wrecsam ddigon i'w gynnig i chi.

Mae Wrecsam wedi datblygu'n sylweddol yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf gyda buddsoddiad mewn canolfan siopa newydd, sinema, lleoliad bowlio deg a bwytai.

Os am fynd allan gyda ffrindiau, mae digon o opsiynau ar gyfer mwynhau'r bywyd nos o dafarndai traddodiadol trwy i glybiau a bwytai at ddant pawb. Os cerddoriaeth fyw sy'n mynd â'ch pryd, mae nifer o leoliadau sy'n cynnwys popeth o fandiau lleol i enwau a digrifwyr adnabyddus. Mae lleoliad cerddoriaeth fyw Wrecsam Central Station wedi cael ei enwi'n "Lleoliad cerddoriaeth fyw blaenllaw Cymru" yn The Independent a Kerrang.

Perfformiodd y Stereophonics yn Stadiwm Cae Ras Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

Dol yr Eryrod

Ewch am dro i'r ardaloedd cyfagos a chyn hir byddwch yn gweld bod gennych ormod o ddewis o ran pethau i'w gweld a'i gwneud.

Yn Llangollen gerllaw mae gŵyl ymylol blynyddol a Eisteddfod gerddorol ryngwladol fyd-enwog. Mae tref yr Wyddgrug yn cynnig perfformiadau theatr ac ar gyfer enwau mwy adnabyddus bydd taith i Landudno'n rhoi popeth ichi o gyngherddau i sioeau cerdd y West End.

Os ydych yn hoffi gwylio chwaraeon mae  Clwb Pêl-droed Wrecsam a Clwb Rygbi'r Gynghrair Croesgadwyr Gogledd Cymru yn chwarae drws nesaf i'r prif gampws yn Stadiwm Cae Ras Prifysgol Glyndŵr Wrecsam. I nodio mae'r Byd Dŵr yng nghanol y dref yn darparu pwll 25 metr a chwe lôn gyda llithren ddŵr 65 metr ac mae Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy gerllaw hefyd yn gartref i llawr sglefrio maint Gêmau Olympaidd  lle mae cwrlo'n cael ei chwarae.

CPW

Bydd astudio yn Wrecsam hefyd yn golygu eich bod hi'n dafliad carreg o agefn gwlad ysblennydd, cyrchfannau arfordirol a mynyddoedd hardd Cymru, sy'n ddelfrydol ar gyfer cerdded, beicio, beicio mynydd, dringo creigiau, rafftio dŵr gwyn neu farchogaeth.

Mae trefi a dinasoedd Caer, Amwythig, Lerpwl a Manceinion hefyd gerllaw ac yn hygyrch ar gludiant cyhoeddus - sy'n rhoi hyd yn oed fwy o ddewis i chi o ran gweithgareddau a nosweithiau allan.

Gallwch hefyd ymgolli yn hanes a diwylliant Cymru o ymweld ag amgueddfeydd lleol, tai hanesyddol a phensaernïaeth, cestyll ac orielau celf.


Cael gwybod mwy am Wrecsam a'r cyffiniau.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top