GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Labordy

Ein hymchwil

Mae gan academyddion Prifysgol Glyndŵr Wrecsam amrywiaeth eang o ddiddordebau ymchwil. Mae'r Brifysgol yn arbenigo mewn ymchwil gymwysedig, sy'n golygu bod gan ei hymchwil effaith uniongyrchol ar gymdeithas a diwydiant. Mae ein gwaith ymchwil hefyd yn helpu i sicrhau bod ein cyrsiau yn gyfredol ac yn berthnasol i fyd gwaith.

Rydym yn angerddol am y celfyddydau a'r diwydiannau creadigol ac mae gennym ffocws cryf ar werthoedd craidd y celfyddydau creadigol a sut y gellir dod â'r rhain ynghyd er mwyn datrys problemau. Ymhlith y diddordebau ymchwil yn y maes hwn y mae technolegau cyfryngau creadigol, dyniaethau, newyddiaduraeth a darlledu, theatr, teledu a pherfformiad, Cymraeg a chelf a dylunio sy'n defnyddio themâu ymgysylltu cymdeithasol, celf mewn iechyd, meddwl materol a thechnoleg ac arloesi. Mae ein darlithwyr celf a dylunio yn artistiaid sy'n arddangos eu gwaith yn rheolaidd mewn naill ai arddangosfeydd unigol o amgylch y DU ac Ewrop, neu mewn arddangosfeydd teithiol.

Mae ein harbenigedd ac ymchwil gwyddoniaeth a pheirianneg yn seiliedig ar y meysydd craidd deunyddiau a gweithgynhyrchu (gan gynnwys cyfansoddion uwch, opteg dra-manwl raddfa fawr, polymerau toddadwy mewn dŵr a ffotofoltäeg), technolegau a chyfathrebu'r rhyngrwyd, a pheirianneg (dynameg hylifol). Mae'r Ganolfan Labordy Ymchwil Cymhwysol mewn Cyfrifiadura yn cynnal cynhadledd ryngwladol bob ddwy flynedd ar Dechnolegau'r Rhyngrwyd a'u Defnyddiau.


Mae ein harbenigedd iechyd a chymdeithas yn adlewyrchu ystod eang o arbenigeddau o nyrsio a seicoleg i wyddorau chwaraeon, addysg a chyfiawnder troseddol. Mae ein hacademyddion yn ymgysylltu'n weithredol â llunwyr polisi, ymarferwyr proffesiynol a defnyddwyr ymchwil, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

I gael rhagor o fanylion am ein hymchwil ewch i'n hadran ysgolion academaidd.

Diwrnod Agored y Brifysgol 2021Noswaith Agored y Brifysgol 2021Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol
Top