GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Labordy

Ein hymchwil

Mae gan academyddion Prifysgol Glyndŵr Wrecsam amrywiaeth eang o ddiddordebau ymchwil. Mae'r Brifysgol yn arbenigo mewn ymchwil gymwysedig, sy'n golygu bod gan ei hymchwil effaith uniongyrchol ar gymdeithas a diwydiant. Mae ein gwaith ymchwil hefyd yn helpu i sicrhau bod ein cyrsiau yn gyfredol ac yn berthnasol i fyd gwaith.

Rydym yn angerddol am y celfyddydau a'r diwydiannau creadigol ac mae gennym ffocws cryf ar werthoedd craidd y celfyddydau creadigol a sut y gellir dod â'r rhain ynghyd er mwyn datrys problemau. Ymhlith y diddordebau ymchwil yn y maes hwn y mae technolegau cyfryngau creadigol, dyniaethau, newyddiaduraeth a darlledu, theatr, teledu a pherfformiad, Cymraeg a chelf a dylunio sy'n defnyddio themâu ymgysylltu cymdeithasol, celf mewn iechyd, meddwl materol a thechnoleg ac arloesi. Mae ein darlithwyr celf a dylunio yn artistiaid sy'n arddangos eu gwaith yn rheolaidd mewn naill ai arddangosfeydd unigol o amgylch y DU ac Ewrop, neu mewn arddangosfeydd teithiol.

Mae ein harbenigedd ac ymchwil gwyddoniaeth a pheirianneg yn seiliedig ar y meysydd craidd deunyddiau a gweithgynhyrchu (gan gynnwys cyfansoddion uwch, opteg dra-manwl raddfa fawr, polymerau toddadwy mewn dŵr a ffotofoltäeg), technolegau a chyfathrebu'r rhyngrwyd, a pheirianneg (dynameg hylifol). Mae'r Ganolfan Labordy Ymchwil Cymhwysol mewn Cyfrifiadura yn cynnal cynhadledd ryngwladol bob ddwy flynedd ar Dechnolegau'r Rhyngrwyd a'u Defnyddiau.


Mae ein harbenigedd iechyd a chymdeithas yn adlewyrchu ystod eang o arbenigeddau o nyrsio a seicoleg i wyddorau chwaraeon, addysg a chyfiawnder troseddol. Mae ein hacademyddion yn ymgysylltu'n weithredol â llunwyr polisi, ymarferwyr proffesiynol a defnyddwyr ymchwil, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

I gael rhagor o fanylion am ein hymchwil ewch i'n hadran ysgolion academaidd.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top