GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Y Brif Adeilad

Ein Hanes

Dechreuodd Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn 2008 ac mae wedi'i henwi ar ôl ysgolhaig ac arwr Cymreig o'r enw Owain Glyndŵr. Rydym yn falch o gael ein henwi ar ôl dyn oedd yn coleddu dysg, yn caru ei wlad, yn cofleidio agwedd ryngwladol, ac yn gyson ddangos ymagwedd ysbrydoledig a mentrus at fywyd. Mae ei ysbryd wrth wraidd Prifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Wrth edrych yn ôl ymhellach mae addysg wedi cael ei chynnig o'n safleoedd yn Wrecsam ers 1887 pan oeddem yn cael ein hadnabod fel Ysgol Gwyddoniaeth a Chelf Wrecsam. Enw ein bwyty ar y campws yw 1887 sy'n dathlu hyn ac mae ein gallu i gyfuno pynciau yn y meysydd creadigol a thechnolegol mor wir heddiw ag yr oedd pan ddechreuon ni gynnig graddau ym 1924.

Gan ddechrau gyda dim ond ein campysau yn Wrecsam yn 2008, mae gennym bellach safleoedd yn Llanelwy a Llaneurgain yng Ngogledd Cymru, ac yn Kingston-upon-Thames yn Llundain. Rydym yn datblygu bob blwyddyn er mwyn cynnig y cyfle i fwy o bobl gael mynediad i'n cyrsiau ac rydym yn tyfu ein cyfleusterau i sicrhau bod ein cyrsiau ar flaen y gad ac i ddatblygu ein cyfleoedd dysgu ymarferol ar gyfer myfyrwyr.

Mae datblygu cyfleoedd dysgu sy'n agored i bawb wastad wedi bod wrth wraidd ein hethos. Dyna pam mae'r gefnogaeth rydym yn ei chynnig heb ei ail boed ichi chwilio am amgylchedd gofalgar i astudio am radd am y tro cyntaf neu'n chwilio am gwrs i'ch helpu i symud ymlaen yn eich gyrfa.

Ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam rydym yn dathlu bod yn rhan o'n cymuned boed hynny drwy bobl sy'n defnyddio ein cyfleusterau chwaraeon, oriel gelf, gweld perfformiad byw, mynychu cynhadledd neu ymweld â Techniquest Glyndwr sydd ar ein campws yn Wrecsam.

Diwrnod Agored y Brifysgol 2021Noswaith Agored y Brifysgol 2021Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol
Top