GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Myfyriwr gyda bagiau

Dewis cwrs

Mae dod i brifysgol yn gyfle i ehangu eich gorwelion, datblygu eich sgiliau a chynyddu eich gwybodaeth mewn pwnc sydd wrth eich bodd, p'un a ydych am ddechrau gyrfa, neu'n dychwelyd i addysg i ddatblygu eich rôl bresennol neu hyd yn oed cychwyn ar yrfa newydd.

Mae gan bob un o'n cyrsiau brofiad ymarferol wrth eu gwraidd a byddwch yn graddio gyda'r sicrwydd eich bod nid yn unig wedi cael yr wybodaeth ar gyfer eich dewis yrfa ond eich bod hefyd yn gallu rhoi'r wybodaeth honno ar waith. Bydd gennych hefyd brofiad go-iawn i ddweud wrth ddarpar gyflogwyr amdano. 

Mae ein prifysgol yn llawn bwrlwm gyda chyfleoedd i fyfyrwyr o weithio ar briffiau byw a chystadlu mewn cystadlaethau drwy ymgymryd â lleoliadau gwaith, datblygu sgiliau entrepreneuraidd ac arddangos gwaith mewn arddangosfeydd a pherfformiadau.

Cewch wybod mwy am ein cyrsiau drwy glicio ar y dolenni isod ac yn cymorth gyrfaol.


Cyrsiau israddedig

Cyrsiau ôl-raddedig

Cyrsiau rhan-amser

Cyrsiau proffesiynol

Ar-lein Cwrs meistr 

 

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020
Top