GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Pam dewis ni

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Pam dewis ni

Mae ein prifysgol yn lle bywiog, cyfeillgar lle caiff dysgu a dyfol pob myfyriwr sylw personol.

Dewis cwrs

Dewis cwrs

Mae profiad ymarferiol wrth wraidd pob un o'n cyrsiau er mwyn datblygu'r wybodaeth sydd ei hangen ar gyfer eich dewis yrfa.


Mwy am ein cyrsiau

Ein Lleoliad

Lleoliad

Awyrgylch trefol bywiog, diwylliant Cymru, canolbwynt ar gyfer y celfyddydau, adloniant, bwyta allan a siopa.


Mwy am ein lleoliad

Cyfleusterau

Cyfleusterau

Mae gan Brifysgol Glyndŵr Wrecsam amrediad eang o gyfleusterau sy'n cefnogi'r cyrsiau rydym yn eu cynnig ar ein campysau.


Mwy am ein cyfleusterau
Deg Prif Reswm

Ein hymchwil

Ein hymchwil

Mae'r Brifysgol yn arbenigo mewn ymchwil cymhwysol, sy'n golygu bod gan ei hymchwil effaith uniongyrchol ar gymdeithas a diwydiant.


Mwy am ein hymchwil

Bywyd Myfyrwyr

Bywyd Myfyrwyr

Bydd eich bywyd fel myfyriwr yn rhan bwyssig o'ch profiad prifysgol ac yn rhywbeth y byddwch yn ei gofio am byth.


Mwy am fywyd myfyrwyr

Ein hanes

Ein hanes

Cychwynnodd Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn 2008 ac mae wedi ei henwi ar ol ysgolhaid ac arwr o'r enw Owain Glyndŵr.


Mwy am ein hanes
Ein llwyddiant

Ein llwyddiant

Dewch i'n gweld

Dewch i ymweld â ni ar ein diwrnod agored nesaf ddydd Sadwrn, Mehefin 6.

Mae ein diwrnodau agored wedi eu cynllunio i roi blas ichi o sut beth yw astudio ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam a rhoi cyfle ichi ddysgu llawer mwy am ein Prifysgol.

 

Gwyliwch fwy am Brifysgol Glyndŵr Wrecsam yn y fideo byr hwn (ar y dde).


Cadwch le ar ddiwrnod agored nawr

Diwrnodau a nosweithiau agored

Diwrnod Agored y Brifysgol

Diwrnodau Pwnc a Diwrnodau Blasu

Diwrnodau Blasu'r Brifysgol
Top