GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Lleoliad Delfrydol

Lleoliad Delfrydol

Os ydych yn dewis astudio ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam yna bydd gennych y gorau o ddau fyd - bywyd dinas a chefn gwlad.

Gwnewch ein ffeindio wedi ein lleoli yn gyfleus ar y ffin Cymru-Lloegr, mewn lle perffaith ar gyfer mynediad hawdd i ddinasoedd cyfagos Caer, Lerpwl a Manceinion i'r dwyrain, harddwch Eryri i'r gorllewin a thraethau ardderchog ar hyd yr arfordir trawiadol i'r gogledd.

Enwyd Gogledd Cymru'n un o'r llefydd gorau i ymweld ag yn y byd yn ôl rhestr flynyddol Lonely Planet Best in Travel - yr unig le yn y DU i fod yn y rhestr, sy'n cael ei gasglu gan ysgrifenwyr ac arbenigwyr teithio'r byd.

Mae Wrecsam ei hun yn llawn treftadaeth, gyda golygfeydd prydferth a nifer o leoliadau hanesyddol, yn ogystal â chanol tref brysur gyda siopa gwgych, diwylliant ffyniannus a bywyd nos ddifyr. Ddim yn rhy ddrwg am dref farchnad fach.

Yn fwy na hyn, mae'n le hawdd i gael ato. Wedi'i leoli oddi ar yr A483, mae gennym gysylltiadau gwych i brif ffyrdd Gogledd Orllewin Lloegr, yn ogystal â rhwydwaith fys ardraws Gogledd Cymru, Gogledd Orllewin Lloegr a'r Canolbarth.

Mae gan Wrecsam gysylltiadau rheilffordd dda hefyd, gyda dau brif orsaf yn rhedeg gwasanaethau uniongyrchol i Gaer, Caergybi ac Arfordir Gogledd Cymru, Yr Amwythig, Birmingham a Chaerdydd. Gallwch hefyd fod yn Llundain mewn ychydig dros ddwy awr a hanner, Caeredin ychydig mwy na phedwar a Dulyn mewn llai na chwech.

Eisiau gwybod yn union pa mor agos ydym ni?

 • Wrecsam i...
 • Gaerdydd - 139 milltir
 • Gaer - 14 milltir
 • Bae Colwyn - 47 milltir
 • Ddulyn - 116 milltir
 • Lerpwl - 31 milltir
 • Langollen - 12 milltir
 • Lundain - 184 milltir
 • Manceinion - 54 milltir
 • 'r Amwythig - 31 milltir
 • Eryri - 54 milltir
Diwrnod Agored y Brifysgol 2021Noswaith Agored y Brifysgol 2021
Top