GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Lleoliad Delfrydol

Lleoliad Delfrydol

Os ydych yn dewis astudio ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam yna bydd gennych y gorau o ddau fyd - bywyd dinas a chefn gwlad.

Gwnewch ein ffeindio wedi ein lleoli yn gyfleus ar y ffin Cymru-Lloegr, mewn lle perffaith ar gyfer mynediad hawdd i ddinasoedd cyfagos Caer, Lerpwl a Manceinion i'r dwyrain, harddwch Eryri i'r gorllewin a thraethau ardderchog ar hyd yr arfordir trawiadol i'r gogledd.

Enwyd Gogledd Cymru'n un o'r llefydd gorau i ymweld ag yn y byd yn ôl rhestr flynyddol Lonely Planet Best in Travel - yr unig le yn y DU i fod yn y rhestr, sy'n cael ei gasglu gan ysgrifenwyr ac arbenigwyr teithio'r byd.

Mae Wrecsam ei hun yn llawn treftadaeth, gyda golygfeydd prydferth a nifer o leoliadau hanesyddol, yn ogystal â chanol tref brysur gyda siopa gwgych, diwylliant ffyniannus a bywyd nos ddifyr. Ddim yn rhy ddrwg am dref farchnad fach.

Yn fwy na hyn, mae'n le hawdd i gael ato. Wedi'i leoli oddi ar yr A483, mae gennym gysylltiadau gwych i brif ffyrdd Gogledd Orllewin Lloegr, yn ogystal â rhwydwaith fys ardraws Gogledd Cymru, Gogledd Orllewin Lloegr a'r Canolbarth.

Mae gan Wrecsam gysylltiadau rheilffordd dda hefyd, gyda dau brif orsaf yn rhedeg gwasanaethau uniongyrchol i Gaer, Caergybi ac Arfordir Gogledd Cymru, Yr Amwythig, Birmingham a Chaerdydd. Gallwch hefyd fod yn Llundain mewn ychydig dros ddwy awr a hanner, Caeredin ychydig mwy na phedwar a Dulyn mewn llai na chwech.

Eisiau gwybod yn union pa mor agos ydym ni?

 • Wrecsam i...
 • Gaerdydd - 139 milltir
 • Gaer - 14 milltir
 • Bae Colwyn - 47 milltir
 • Ddulyn - 116 milltir
 • Lerpwl - 31 milltir
 • Langollen - 12 milltir
 • Lundain - 184 milltir
 • Manceinion - 54 milltir
 • 'r Amwythig - 31 milltir
 • Eryri - 54 milltir
Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top