GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Bywyd nos

Bywyd Nos

Yn dref brysur yn y dydd, gyda'r nos mae Wrecsam yn dod yn fyw gyda llwyth o ddewisiadau ar gyfer, yfed, dawnsio a chymdeithasu.

Barau a thafarndaiY bar agosaf yw'r Llew Diog yn adeilad Undeb y Myfyrwyr. Tu hwnt i'r campws, mae gan ganol y dref ddewis enfawr o dafarndai'n amrywio o dai cwrw traddodiadol i barau mwy cyfoes yn dangos chwaraeon yn fyw, i gyd o fewn pellter cerdded fer o'i gilydd.

llun bywyd nos

Clybiau Nos

Mae sin gerddoriaeth Wrecsam wedi bywiofi yn ystody blynyddoedd diwethaf, a mae yna nosweithiau glwb gret i'r mwynhau.

Atik yw clwb nos fwyaf Gogledd Cymru, yn gallu dal mwy na 1600 o bobl mewn dwy ystafell. Mae nosweithiau thema amrywiol y clwb yn rheolaidd cynnwys DJs ac ymddangosiadau cyhoeddus mwyaf enwog y DU.

Mae Central Station/Live Rooms yn cynnal ystod eang o nosweithiau glwb ochr yn ochr â'u digwyddiadau cerddoriaeth byw.

Cerddoriaeth Byw


Os yw cerddoriaeth byw at eich dant chi ni chewch chi'ch siomi. Disgrifwyd Caentral Station gan yr Independent a Kerrang fel prif leoliad cerddoriaeth byw Cymru ac mae bandiau'n cynnwys Enter Shikari, Kasabian, Biffy Clyro, The Levellers a Bloc Party wedi chwarae yno.

Mae hefyd yn un o brif leoliadau Focus Wales, gŵyl a chynhadledd gerddoriaeth sy'n cynnwys perfformiadau gan fwy na 100 band o gwmpas y dref.

Mae William Aston Hall, neuadd Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, yn cynnal cerddoriaeth byw yn aml, gyda chyngherddau gan Feeder, The Levellers, The Proclaimers are UB40 ymysg eraill.

Llun cerddoriaeth byw

Tu Hwnt i Wrecsam

Os am adfywio'ch bywyd nos tu hwnt i Wrecsam, yna Caer yw'r lle agosaf. Mae gwasanaethau bys a thrên rheolaidd i'r ddinas a bydd tacsi ddim yn rhy ddrud wrth rannu a ffrindiau.

Mae'r ddinas yn fywiog iawn ar y penwythnos gyda'r barau ffasiynol a'r tafarndai traddodiadol sy'n llenwi’i strydoedd ar agor tan oriau man y bore.


Diwrnod Agored y Brifysgol 2021Noswaith Agored y Brifysgol 2021
Top