GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
syrffio

Atyniadau

Enwyd Gogledd Cymru'n un o'r llefydd gorau i ymweld ag yn y byd yn ôl rhestr flynyddol Lonely Planet Best in Travel - yr unig le yn y DU i fod yn y rhestr, sy'n cael ei gasglu gan ysgrifenwyr ac arbenigwyr teithio'r byd.

Does dim prinder o bethau i wneud yn ac o gwmpas Wrecsam a'r ardaloedd cyfagos i'ch cadw'n brysur. Pun ai rydych yn chwilio am leoliadau hanesyddol, diwrnodau allan teuluol, neu chwaraeon eithafol, byddwch chi'n sicr ddim yn diflasu.

Chwaraeon Eithafol

Os ydych yn mwynhau chwaraeon dwr, mae yna lwyth o gyfleoedd ar gyfer hwylio, canŵio, kayakio, syrffio gwynt a hyd yn oed rafftio dŵr gwyn.

Yn lleol gallwch drio'r ysfa Segway, y ffordd fwyaf hwyl i ddarganfod y golygfeydd prydferth yng Nghastell y Waun.

Gall Commonwood Fishery gwrdd ag anghenion genweiriwr profiadol i ddechreuwyr gydag amrywiaeth o ddŵr ar gyfer pob lefel o sgil mewn amgylchiadau hyfryd.

Hwyrach ni fuasech yn cysylltu Wrecsam gyda hwylio, ond yng Ngresffordd mae llyn y Flash, sy'n gartref i Glwb Hwylio Gresffordd. Tra maent yn glwb sydd â llawer o aelodau a blynyddoedd o brofiad, byddent wastad yn croesawu ymwelwyr sydd eisiau rhoi cynnig arni - ond cofiwch ffonio o flaen llaw i archebu lle.

Mae Wrecsam yn enwog am ei safle Treftadaeth Byd ac aqueduct Telford - ond oeddech yn gwybod bod TNR coaching yn cynnig y cyfle i chi ganŵio dros y bont enwog? Gallent hefyd eich cyflwyno i saethyddiaeth, taflu bwyell, crefft llwyn a mwy.

Neu beth am dro gwyllt yn y car gyda Motor Safari Wrecsam?

Mae yna hyd yn oed Surf Snowdonia, lagwn mewndirol syrffio. Yn ogystal â bod y lleoliad syrffio ffug cyntaf yn y byd, mae ganddo'r tonau gellir eu syrffio hiraf ar y blaned. Ac mae o i gyd yma, yng ngogledd Cymru.

Os mae gweithgareddau cyffrous yw'ch peth chi, dach chi di dod i'r lle iawn. Ar gyfer beicwyr mynydd mae yna lwyth o draciau a llwybrau i'w darganfod ar draws yr ardal, gan gynnwys Coedwig Llandegla. Mae Parc Cenedlaethol Eryri yn wych ar gyfer cerdded, ac mae yna ddigon o leoliadau nodedig ar gyfer dringo creigiau, megis chwareli a chloddfeydd segur.

 

Llun zipwire

Os ydych yn ffansio rhywbeth hyd yn oed mwy cyffrous, beth am ymweld â Zip World, lle gallech reidio'r llinell sip hiraf yn Ewrop, a'r cyflymaf yn y byd, gan gyrraedd cyflymderau dros 100mya.

Yn ogystal â chael golwg aderyn o'r dirwedd ar y llinell sip, gallech hefyd ymweld â Bounce Below - wedi'i leoli mewn hen gloddfa llechwedd, gallwch fownsio, rholio a neidio o rwyd i rwyd mewn ogof danddaearol enfawr!

Safleoedd Hanesyddol

Yn un o saith rhyfeddod Cymru, gall pigdwr Eglwys Sant Silyn gael ei weld o ardraws canol y dref. Oeddech chi'n gwybod gallwch ddringo i'r top i fwynhau'r olygfa ffantastig o'r dre? Mae Teithiau Twr yn digwydd yn y misoedd mwyaf braf, ac mae angen archebu lle, ond mae'n werth yr ymdrech! Galwch Ganolfan Groeso Wrecsam am fwy o wybodaeth 01978 292015.

Mae traphont ddŵr nodedig a thrawiadol Pontcysyllte Thomas Telford yn Safle Treftadaeth Byd a dim ond ychydig filltiroedd o Wrecsam. Yr adeilad rhestredig Gradd 1 yw'r draphont ddŵr hiraf ac uchaf yn y DU ac fe'i cwblhawyd ym 1805. Mae'n denu miloedd o ymwelwyr pob blwyddyn.

Mae Erddig, adeilad 18fed ganrif tair milltir o ganol Wrecsam, yn un o dai hanesyddol coethaf Prydain. Wedi'i gynnal a chadw gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, mae'n cynnal digwyddiadau drwy'r flwyddyn, gan gynnwys gŵyl afalau, marchnadoedd Nadolig a dramâu tu allan yn yr haf.

Mae Cymru'n adnabyddus am ei chestyll, ac nid yw'r Gogledd Ddwyrain yn eithriad. Mae Castell y Waun yn dyddio o 1320 a theyrnasiad Edward I a chanddi dwr canoloesol, daeargelloedd a gerddi eang. Mae Castell Conwy, ar arfordir Gogledd Cymru yn gaer cerrig tywyll adeiladwyd i Edward I gan Feistr Jams o San Siôr. Mae'r castell ymysg y caerau canoloesol gorau sy'n goroesi ym Mhrydain. Mae hefyd cestyll yn Rhuddlan, Ewlo, Fflint a Phenarlâg.

Llun Erddig

Diwrnodau Teuluol Allan

Mae gan gampws y brifysgol yn Wrecsam ganolfan darganfod gwyddoniaeth, Techniquest Glyndŵr. Ar agor drwy'r flwyddyn, mae'r ganolfan wedi'i ddylunio i ysbrydoli pobl ifanc ynglŷn â gwyddoniaeth gyda'i gasgliad o arddangosfeydd rhyngweithiol, sioeau byw a dyddiau thema. Mae staff y ganolfan yn gweithio'n eang gydag ysgolion lleol a'r brifysgol i hybu ymgymryd â gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg o fewn addysg.

Mae pentref gwyliau Plassey gyda pharc antur i blant yn cynnwys fframiau dringo, llithrennau a hyd yn oed llinell sip. Mae'n ffordd berffaith i ddiddanu’r plant ac ar ôl iddyn nhw flino wedi chwarae gallwch fwynhau coffi c chacen a golwg o gwmpas y siopau.

Mae Amgueddfa Wrecsam yn fan cychwyn gwych ar gyfer darganfod hanes difyr Wrecsam a'r ardal gyfagos. Mae arddangosfeydd a chasgliadau’r amgueddfa'n adrodd hanesion Wrecsam a'i phobl o gynhanes i'r presennol.

Mae Sw Caer yn cartrefu 12,000 anifail a 400 rhywogaeth wahanol. Mae'n cael ei enwi'r sw gorau yn y DU yn rheolaidd ac wedi cael ei restru'r seithfed gorau yn y byd gan TripAdvisor.

 

Llun diwrnod teulu

Arfordir a Chefn Gwlad

Mae gan Barc Cenedlaethol Eryri ardaloedd eang o harddwch naturiol a golygfeydd unigryw. Mae'r parc yn 838 milltir sgwar ac yn gartref i'r Wyddfa, mynydd uchaf Cymru a Lloegr ac yn 3,560 troedfedd o uchder.

Mae Gogledd Cymru hefyd yn falch o'i 200 milltir o arfordir, a nifer helaeth o draethau baner las o fewn cyrraedd hawdd.

Diwrnod Agored y Brifysgol 2021Noswaith Agored y Brifysgol 2021
Top