GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
O gwmpas Wrecsam

O gwmpas
Wrecsam

Yn swatio yng Ngogledd Ddwyrain Cymru, ychydig dros y ffin â Lloegr - a gyda mynediad i rai o olygfeydd harddaf Cymru un ffordd a bwrlwm dinasoedd Gogledd-orllewin Lloegr y ffordd arall - mae Wrecsam wedi'i lleoli yn berffaith i ddarparu popeth sydd ei angen arnoch i gael amser anhygoel!

Adloniant

Stereophonics

Nid yw bywyd prifysgol am astudio yn unig. Mae hefyd yn gyfle i gael amser gwych, gwneud ffrindiau newydd a mwynhau blas rhyddid oddi cartref.


Mwy am adloniant

Lleoliad Delfrydol

Llangollen

Os byddwch chi'n dewis astudio ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam cewch chi'r gorau o ddau fyd - bywyd dinas a'r awyr agored.


Mwy am ein lleoliad

Bwyd a Siopa

Dol yr Eryrod Wrecsam

Awydd am therapi manwerthu? Mae Wrecsam a Chaer gerllaw yn wych ar gyfer siopa ac mae gan y ddwy ddiwylliant caffi bendigedig.


Mwy am fwyd a diod
Deg Prif Reswm

Bywyd Nos 

Bywyd nos

Yn dref brysur yn y dydd, gyda'r nos mae Wrecsam yn dod yn fyw gyda llwyth o ddewisiadau ar gyfer, yfed, dawnsio a chymdeithasu.


Bywyd Nos

Atyniadau

Atyniadau

Does dim prinder o bethau i wneud yn Wrecsam a'r cylch i'ch diddanu chi.


Atyniadau

Chwaraeon

Chwaraeon

Mae Wrecsam, ynghyd a gweddill Cymru, yn hynod angerddol ynglŷn â chwaraeon...


Chwaraeon
Top