GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Baner Nosweithiau Agored

Astudiaethau ôl-raddedig, proffesiynol a rhan-amser

Os ydych chi'n ystyried datblygu'ch astudiaeth academaidd ar lefel ôl-raddedig, datblygu'ch gyrfa ymhellach trwy ymgymryd â chwrs proffesiynol neu alwedigaethol neu os ydych am ddilyn cwrs byr neu ran-amser mewn maes sydd y mae gennych ddiddordeb ynddo erioed; yna gall Prifysgol Glyndŵr Wrecsam gyda'i ysgod o gyrsiau amrywiol  eich helpu i gymryd y cam nesaf.

Os ydych chi'n ystyried gwneud cais i Brifysgol Wrecsam Glyndŵr, beth am ymweld ag un o'n nosweithiau agored arbenigol sy'n cael eu cynnal trwy gydol y flwyddyn.

Cynhelir ein noson agored nesaf Dydd Mercher, Tachwedd 27, 4.30-6.30pm ym mhrif dderbynfa ein campws Plas Coch yn Wrecsam. 


Manteision astudio olraddedig i fyfyrwyr a chyn-fyfyrwyr pgw
Top