GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y Brifysgol
Llwybrau mynediad

Llwybrau mynediad

Diploma Mynediad i AU

Ar gyfer rhai o'n cyrsiau, efallai na fydd blwyddyn sylfaen ar gael, neu efallai bod ein Tiwtoriaid Derbyn yn teimlo nad ydych yn barod ar gyfer astudiaethau prifysgol eto. Yn yr achosion hyn, byddwn yn aml yn argymell Diploma Mynediad i AU. Mae cyrsiau Mynediad i AU yn denu ystod amrywiol o fyfyrwyr sy'n dod o gefndiroedd gwahanol, a heb yr un terfyn oed uchaf maent yn fan cychwyn delfrydol i fyfyrwyr hŷn sy'n dymuno dychwelyd i astudio.

Mae'r diploma mynediad yn cael ei addysgu mewn colegau ledled y DU, mewn nifer o feysydd pwnc amrywiol. Mae Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn gwrs mynediad hynod o boblogaidd gyda'r bobl hynny sy'n mynd ymlaen i wneud ein graddau Gwaith Cymdeithasol neu Therapi Galwedigaethol, er enghraifft. Gall y Diploma fel arfer gael ei astudio yn llawn-amser dros flwyddyn neu'n rhan amser dros ddwy flynedd.

Os nad ydych yn siŵr pa lwybr sydd orau i chi yn y lle dych chi arni ar hyn o bryd, yna pam na chysylltwch â'n tîm ymholiadau a all drafod eich opsiynau gyda chi. Os nad oes opsiwn blwyddyn sylfaen addas gyda ni, yna byddwn yn eich cyfeirio at goleg lleol a rhoi gwybod i chi pa gwrs Mynediad a allai fod yr un gorau i chi. 

 

 

Llwybr y flwyddyn sylfaen

Os nad ydych yn cwrdd â'r gofynion mynediad safonol ar gyfer ein rhaglenni gradd tair blynedd, efallai y byddwch am ystyried gwneud Blwyddyn Sylfaen.

P'un a oes gennych gymwysterau anhraddodiadol, yn awyddus i astudio pwnc sy'n newydd i chi neu wedi cael egwyl o addysg ac yn dymuno dychwelyd, bydd y flwyddyn 'cic-danio' hon yn rhoi cyfle i chi gael mynediad i radd anrhydedd lawn.

Mae ein rhaglenni sylfaen fel arfer yn bedair-blynedd o hyd, gan ganiatáu blwyddyn ychwanegol i ennill y sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen ar gyfer astudio ar lefel gradd.

Unwaith y byddwch wedi llwyddo yn y flwyddyn sylfaen, byddwch yn symud ymlaen yn awtomatig i flwyddyn gyntaf y rhaglen gradd o'ch dewis (rhag ofn bod pobl yn credu bod y flwyddyn sylfaen yn sefyll ar ei phen ei hun â'i gymhwyster ei hun).

 

Gweler tudalennau'r graddau sylfaen i ddarganfod pa rai o'n cyrsiau sydd ar gael gyda blwyddyn sylfaen.

Diwrnod Agored y Brifysgol
Top