GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Llywodraethu Gwybodaeth

Llywodraethu Gwybodaeth

 

Mae Llywodraethu Gwybodaeth yn darparu'r fframwaith i ddod â'r holl reolau cyfreithiol, canllawiau ac arfer gorausy'n berthnasol i drin gwybodaeth ac yn sicrhau bod risgiau gwybodaeth yn cael eu lleihau. Mae diogelu data yn un rhan o lywodraethu gwybodaeth ac am faterion sy'n ymwneud â diogelu data, mae gan y Brifysgol Swyddog Diogelu Data.

Mae gan Lywodraethu Gwybodaeth dair prif egwyddor: cyfrinachedd, uniondeb ac argaeledd. Dylai'r holl staff ymgyfarwyddo â chrynodeb GDPR ac egwyddorion GDPR, a chodi ymwybyddiaeth o'r newidiadau yn eich tîm. Bydd y tudalennau hyn yn cael eu diweddaru gyda chyngor ac arweiniad pellach, os hoffech chi weld mwy o wybodaeth ar bwnc IG penodol, cysylltwch â  dpo@glyndwr.ac.uk

 

GDPR

Ymagwedd y Brifysgol at ddiogelu data/GDPR 

Darllenwch am ymroddiad y Brifysgol i ddiogelu data a GDPR.

Foi

Ymagwedd y Brifysgol at Ryddid Gwybodaeth

Dysgwch am ein hymroddiad i ryddid gwybodaeth.

Polisiau

Polisïau

Darllenwch bolisïau'r Brifysgol ar ddiogelu data a phreifatrwydd.

Gwneud cais am wybodaeth

Gwneud cais gwrthrych am ddata

Cael gwybod sut i wneud cais am wybodaeth a ddelir gan y Brifysgol nas cyhoeddir o dan y cynllun cyhoeddi.

Adrodd am fynediad di-awdurdod i ddata

Rhoi gwybod am fynediad di-awdurdod at ddata

Gwybodaeth am sut i roi gwybod am ddigwyddiad neu fynediad di-awdurdod at ddata.

Hyfforddiant

Hyfforddiant diogelu data

Gwybodaeth am hyfforddiant diogelu data sydd ar gael i staff ledled y Brifysgol.

Top