GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Llywodraethu Gwybodaeth

Llywodraethu Gwybodaeth

 

Mae Llywodraethu Gwybodaeth yn darparu'r fframwaith i ddod â'r holl reolau cyfreithiol, canllawiau ac arfer gorausy'n berthnasol i drin gwybodaeth ac yn sicrhau bod risgiau gwybodaeth yn cael eu lleihau. Mae diogelu data yn un rhan o lywodraethu gwybodaeth ac am faterion sy'n ymwneud â diogelu data, mae gan y Brifysgol Swyddog Diogelu Data.

Mae gan Lywodraethu Gwybodaeth dair prif egwyddor: cyfrinachedd, uniondeb ac argaeledd. Dylai'r holl staff ymgyfarwyddo â chrynodeb GDPR ac egwyddorion GDPR, a chodi ymwybyddiaeth o'r newidiadau yn eich tîm. Bydd y tudalennau hyn yn cael eu diweddaru gyda chyngor ac arweiniad pellach, os hoffech chi weld mwy o wybodaeth ar bwnc IG penodol, cysylltwch â  dpo@glyndwr.ac.uk

 

GDPR

Ymagwedd y Brifysgol at ddiogelu data/GDPR 

Darllenwch am ymroddiad y Brifysgol i ddiogelu data a GDPR.

Foi

Ymagwedd y Brifysgol at Ryddid Gwybodaeth

Dysgwch am ein hymroddiad i ryddid gwybodaeth.

Polisiau

Polisïau

Darllenwch bolisïau'r Brifysgol ar ddiogelu data a phreifatrwydd.

Gwneud cais am wybodaeth

Gwneud cais gwrthrych am ddata

Cael gwybod sut i wneud cais am wybodaeth a ddelir gan y Brifysgol nas cyhoeddir o dan y cynllun cyhoeddi.

Adrodd am fynediad di-awdurdod i ddata

Rhoi gwybod am fynediad di-awdurdod at ddata

Gwybodaeth am sut i roi gwybod am ddigwyddiad neu fynediad di-awdurdod at ddata.

Hyfforddiant

Hyfforddiant diogelu data

Gwybodaeth am hyfforddiant diogelu data sydd ar gael i staff ledled y Brifysgol.

Top