GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Pentref Wrecsam

Pentref Wrecsam

YMGEISIWCH NAWR: Llety ar gael i fyfyrwyr newydd a phresennol ym Mhentref Wrecsam.

Mae Pentref Wrecsam yn cynnig llety ar gampws i fyfyrwyr Prifysgol Glyndŵr Wrecsam. Mae pob gan bob fflat 6-8 ystafell wely yn ogystal â chegin ac ystafell byw fodern wedi’u dodrefni. 

Mae llety Pentref Wrecsam yn cynnwys:

 • 321 ystafelloedd en-suite preifat - Dewiswch ystafell sengl en-suite neu sengl+ en-suite (stafell ychydig yn fwy hefo gwely 4 troedfedd - yn amodol ar argaeledd)
 • Wifi diderfyn a phwyntiau cysylltu mewn ‘stafelloedd gwely a mannau byw
 • Teledu sgrin fflat mewn mannau byw/ceginau cymunedol
 • Biliau a thrwyddedau teledu wedi’u cynnwys yn y pris*
 • Mynediad trwy gerdyn sweipio
 • Diogelwch, cynnal a chadw a CCTV 24 awr y dydd ar y campws
 • Parcio am ddim a diogel ar y campws
 • Ystafell golchi dillad ar safle a weithdir gan gerdyn
 • Staff cyfeillgar sydd yn gweithredu polisi “drws agored”
 • Mae’r safle yn gyfleus ar gyfer gwasanaethau teithio cyhoeddus e.e. gorsafoedd trên a bws.
 • Parc manwerthu, archfarchnadoedd a chanol y dref yn agos.

 * Mae trwydded deledu sydd wedi'i chynnwys yng nghost llety yn gyffredin, yn cynnwys setiau teledu yn y gegin / ardal fyw.

Mae Pentref Wrecsam ar gael i fyfyrwyr newydd a phresennol (DU/UE/Rhyngwladol). Os hoffech wybod mwy, bydd ein tîm llety yn hapus i’ch helpu. E-bostiwch accommodation@glyndwr.ac.uk neu galwch 01978 293344.

Cost

Cost wythnosol bresennol (2020/21)*

 • Ystafell sengl en-suite - £115 yr wythnos
 • Ystafell sengl+ en-suite (stafell ychydig yn fwy hefo gwely 4 troedfedd - yn amodol ar argaeledd) - £121
 • Ystafell ddwbl (argaeledd cyfyngedig) - £168 yr wythnos

*Cytundebau 40 wythnos, semester 1 a semester 2 ar gael.

Cytundebau 40 wythnos: 26 Medi 2020 – 3 Gorffennaf 2021

Cytundebau Semester 1: 26 Medi 2020 –  30 Ionawr 2021

Cytundebau Semester 2: 31 Ionawr 2021 – 3 Gorffennaf 2021

 

Cost wythnosol (2021/22)*

 • Ystafell sengl en-suite - £115 yr wythnos
 • Ystafell sengl+ en-suite (stafell ychydig yn fwy hefo gwely 4 troedfedd - yn amodol ar argaeledd) - £121
 • Ystafell ddwbl (argaeledd cyfyngedig) - £168 yr wythnos

*Cytundebau 40 wythnos, semester 1 a semester 2 ar gael.

Cytundebau 40 wythnos: 18 Medi 2021 – 26 Mehefin 2022

Cytundebau Semester 1: 18 Medi 2021 –  29 Ionawr 2022

Cytundebau Semester 2: 30 Ionawr 2022 – 26Mehefin 2022

 

Am fwy o wybodaeth ac i gadw lle, e-bostiwch accommodation@glyndwr.ac.uk neu ffoniwch 01978 293344.

 

Cod Ymarfer Prifysgolion y DU ar gyfer Rheolaeth Tai Myfyrwyr

 

Mae Prifysgol Wrecsam Glyndŵr wedi ymrwymo i God Ymarfer prifysgolion y DU ar Reolaeth Tai Myfyrwyr ar gyfer ei safleoedd llety yn:

 

 • Campws Wrecsam
 • Campws Llaneurgain

Bwriad y cod yw hyrwyddo ymarfer gorau mewn ystod o weithgareddau rheolaeth gan gynnwys Safonau Iechyd a Diogelwch; Cyfundrefnau Cynnal a Chadw a Thrwsio; Ansawdd Amgylcheddol; Perthnasau Landlord a Thenant; Lles Myfyrwyr ac Ymddygiad Gwrthgymdeithasol.

 

Mae trefn cwynion allanol i'r Brifysgol yn bodoli mewn achosion torri'r cod os nad yw cwyn yn cael ei ddatrys trwy drefnau cwynion y tîm Preswyl a Bywyd Campws neu Brifysgol Glyndŵr Wrecsam.

 

Mae mwy o wybodaeth ar Godau Ymarfer Prifysgolion y DU yma.

 

Accommodation Code

Diwrnod Agored y Brifysgol 2021Noswaith Agored y Brifysgol 2021
Top