GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Pentref Wrecsam

Pentref Wrecsam

GWNEWCH GAIS RŴAN: Gwnewch gais cyn Mawrth 31 i sicrhau llety ym Mhentref Wrecsam*

Mae Pentref Wrecsam yn cynnig llety heb ei ail i fyfyrwyr. Mae’r ddau adeilad lletya pwrpasol yn cynnig 321 o ystafelloedd gwely en-suite sydd wedi’u rhannu’n 6, 7 ac 8 annedd sy’n rhannu cegin ac ardal fyw gymunedol gynhwysfawr; yn berffaith ar gyfer ymlacio a chymdeithasu â chyd-fyfyrwyr, ffrindiau a chydweithwyr.

 • Ystafelloedd gwely en-suite o ansawdd uchel
 • Mannau byw cymunedol wedi’u dodrefnu’n llawn yn cynnwys setiau teledu sgrin wastad
 • WiFi a mannau cysylltu â’r we yn yr holl ystafelloedd gwely ac ardaloedd byw
 • Mynediad diogel trwy gerdyn i’r adeiladau
 • Staff diogelwch / cynnal a chadw ar y safle 24 awr
 • Camerâu TCC ar y ddau adeilad – yn fewnol ac yn allanol
 • Maes parcio diogel (yn gyfyngedig ac yn amodol ar argaeledd)
 • Cyfleusterau golchdy derbyn arian ar y safle
 • Cysgodfa feiciau ddiogel
 • O fewn pellter cerdded i’r holl lwybrau teithio a chymudo hanfodol

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth neu os hoffech wneud cais i aros ym Mhentref Wrecsam, cysylltwch â ni drwy e-bost accommodation@glyndwr.ac.uk i roi gwybod am eich holl fanylion a’ch gofynion. Fel arall, ffoniwch 01978 293344.

*Ar gyfer myfyrwyr israddedig blwyddyn gyntaf

Lleoliad

 • 2 funud ar droed o Gampws Plas Coch Prifysgol Glyndŵr 
 • 5 munud ar droed o Orsaf Drenau Wrecsam Cyffredinol
 • 10 munud ar droed o Orsaf Fysiau Wrecsam
 • 10 munud ar droed o Ganol Tref Wrecsam

Mae Pentref Wrecsam ar gael i:

 • Israddedigion DU/UE Newydd (Blwyddyn gyntaf o astudio)
 • Llety wedi'i warantu i fyfyrwyr israddedig blwyddyn gyntaf os byddant yn gwneud cais cyn diwedd Mawrth 2019
 • Israddedigion DU/UE sy'n Dychwelyd
 • Israddedigion Rhyngwladol Newydd (Blwyddyn gyntaf o astudio)
 • Israddedigion Rhyngwladol sy'n Dychwelyd
 • Ôl-raddedigion DU/UE Newydd (Blwyddyn gyntaf o astudio)
 • Ôl-raddedigion DU/UE sy'n Dychwelyd
 • Ôl-raddedigion Rhyngwladol Newydd  (Blwyddyn gyntaf o astudio)
 • Ôl-raddedigion Rhyngwladol sy'n Dychwelyd

 

Cost 2019/20

Math o Ystafell – En-suite sengl a sengl+ (ystafell ychydig yn fwy sy’n cynnwys gwely pedair troedfedd)

Cost fesul wythnos:

Contractau 40 wythnos

Contractau Semester 2

Ystafell en-suite sengl - £112.50 yr wythnos

Ystafell en-suite sengl+ - £118.00 yr wythnos

Ystafell ddwbl (argaeledd cyfyngedig) - £165.00 yr wythnos

Mae ceisiadau ar agor rŵan ar gyfer myfyrwyr 2019/20.

Am ragor o wybodaeth ac i gadw lle, anfonwch e-bost at accommodation@glyndwr.ac.uk neu ffoniwch 01978 293344.

 

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top