GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years
Pentref Wrecsam

Pentref Wrecsam

YMGEISIWCH NAWR: Llety ar gael i fyfyrwyr newydd a phresennol ym Mhentref Wrecsam.

Mae Pentref Wrecsam yn cynnig llety ar gampws i fyfyrwyr Prifysgol Glyndŵr Wrecsam. Mae pob gan bob fflat 6-8 ystafell wely yn ogystal â chegin ac ystafell byw fodern wedi’u dodrefni. 

USP GIF

Mae llety Pentref Wrecsam yn cynnwys:

 • Ystafelloedd en-suite preifat - Dewiswch ystafell sengl en-suite neu sengl+ en-suite (stafell ychydig yn fwy hefo gwely 4 troedfedd - yn amodol ar argaeledd)
 • Wifi diderfyn a phwyntiau cysylltu mewn ‘stafelloedd gwely a mannau byw
 • Teledu sgrin fflat mewn mannau byw/ceginau cymunedol
 • Biliau a thrwyddedau teledu wedi’u cynnwys yn y pris*
 • Mynediad trwy gerdyn sweipio
 • Diogelwch, cynnal a chadw a CCTV 24 awr y dydd ar y campws
 • Parcio am ddim a diogel ar y campws
 • Golchdy ar y campws
 • Staff cyfeillgar sydd yn gweithredu polisi “drws agored”
 • Mae’r safle yn gyfleus ar gyfer gwasanaethau teithio cyhoeddus e.e. gorsafoedd trên a bws.
 • Parc manwerthu, archfarchnadoedd a chanol y dref yn agos.

 * Mae trwydded deledu sydd wedi'i chynnwys yng nghost llety yn gyffredin, yn cynnwys setiau teledu yn y gegin / ardal fyw.

Mae Pentref Wrecsam ar gael i fyfyrwyr newydd a phresennol (DU/UE/Rhyngwladol). Os hoffech wybod mwy, bydd ein tîm llety yn hapus i’ch helpu. E-bostiwch accommodation@glyndwr.ac.uk neu galwch 01978 293344.

Cost

Cost wythnosol bresennol (2019/20)*

 • Ystafell sengl en-suite - £112.50 yr wythnos
 • Ystafell sengl+ en-suite (stafell ychydig yn fwy hefo gwely 4 troedfedd - yn amodol ar argaeledd) - £118.00
 • Ystafell ddwbl (argaeledd cyfyngedig) - £165.00 yr wythnos

*Cytundebau 40 wythnos a semester 2 ar gael.

Am fwy o wybodaeth ac i gadw lle, e-bostiwch accommodation@glyndwr.ac.uk neu ffoniwch 01978 293344.

 

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top