Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
chat to admissions
Neuaddau o fewn pellter cerdded

Neuaddau o fewn pellter cerdded

Pentref Wrecsam

Mae Pentref Wrecsam yn cynnig llety heb ei ail i fyfyrwyr. Mae'r ddau adeilad lletya pwrpasol yn eiddo i, ac yn cael eu rhedeg gan Wrexham Village Ltd ac yn cynnig 323 o ystafelloedd gwely 323 en suite sydd wedi eu rhannu'n fannau byw i 6, 7 ac 8 sy'n rhannu cegin gymunedol lawn offer ac ystafell fyw; mae'n ddelfrydol ar gyfer ymlacio a chymdeithasu gyda chyd-fyfyrwyr, ffrindiau a chydweithwyr.

 • Ystafelloedd gwely en suite o ansawdd uchel
 • Mannau byw cymunedol wedi eu dodrefnu'n llawn gyda setiau teledu sgriniau gwastad
 • Pwyntiau DiWi a chysylltiadau Rhyngrwyd ym mhob ystafell wely a'r ystafelloedd byw
 • Mynediad diogel i'r adeiladau drwy gerdyn clyfar
 • Staff diogelwch/ chynnal a chadw ar y safle 24 awr
 • CCTV eang ar y ddau adeilad - yn cwmpasu'r ardaloedd mewnol ac allanol
 • Parcio ceir yn ddiogel (cyfyngedig ac yn amodol ar argaeledd)
 • Cyfleusterau golchi dillad ar y safle a weithredir â darnau arian
 • Cysgodfa feiciau ddiogel
 • O fewn pellter cerdded i'r holl lwybrau teithio a cymudo hanfodol


Os hoffech gael rhagor o wybodaeth neu os hoffech wneud cais i aros ym Mhentref Wrecsam, cysylltwch â nhw yn uniongyrchol trwy eu gwefan www.wrexhamvillage.co.uk neu e-bostiwch nhw ar info@wrexhamvillage.co.uk gyda'ch holl fanylion a gofynion. Fel arall ffoniwch 01978 313926

Cegin Pentref Wrecsam

Lleoliad

 • 2 funud ar droed o Gampws Plas Coch Prifysgol Glyndŵr 
 • 5 munud ar droed o Orsaf Drenau Wrecsam Cyffredinol
 • 10 munud ar droed o Orsaf Fysiau Wrecsam
 • 10 munud ar droed o Ganol Tref Wrecsam

Mae Pentref Wrecsam ar gael i:

 • Israddedigion DU/UE Newydd (Blwyddyn gyntaf o astudio)
 • Israddedigion DU/UE sy'n Dychwelyd
 • Israddedigion Rhyngwladol Newydd (Blwyddyn gyntaf o astudio)
 • Israddedigion Rhyngwladol sy'n Dychwelyd
 • Ôl-raddedigion DU/UE Newydd (Blwyddyn gyntaf o astudio)
 • Ôl-raddedigion DU/UE sy'n Dychwelyd
 • Ôl-raddedigion Rhyngwladol Newydd  (Blwyddyn gyntaf o astudio)
 • Ôl-raddedigion Rhyngwladol sy'n Dychwelyd

Cost

Math o Ystafell - En-suite Sengl 

Ceir cost yr wythnos ar wefan  Pentref Wrecsam.

Neuadd Snowdon

Mae Neuadd Snowdon yn llety pwrpasol i fyfyrwyr yn nhref Wrecsam. Mae'n adeilad cryno sy'n cynnwys amrywiaeth o ystafelloedd en-suite yn bennaf mewn clystyrau o fflatiau 6-gwely.

Mae pob ystafell yn helaeth, yn darparu popeth sydd ei angen arnoch fel myfyriwr, man astudio, cwpwrdd dillad a silffoedd a gwely cyfforddus. Hefyd,  mae gennych chi eich ystafell ymolchi eich hun felly fydd dim angen ichi giwio yn y boreau.

Mae'r llety'n dod gyda rhenti hollgynhwysol, gan gynnwys yswiriant cynnwys a DiWi am ddim, felly nid oes angen i chi boeni am unrhyw gostau annisgwyl.

Mae'r safle yn ddim ond 10 munud ar droed o'r prif gampws ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam ac mae wedi'i leoli'n berffaith yn agos i fwytai, bariau a lleoliadau adloniant y dref, yn ogystal â Pharc Manwerthu Y Werddon.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth neu os hoffech wneud cais i aros yn Neuadd Snowdon, cysylltwch â nhw yn uniongyrchol trwy eu gwefan www.studentroost.co.uk/locations/wrexham neu e-bostiwch Snowdon.hall@studentroost.co.uk gyda'ch holl fanylion a gofynion.

Fel arall ffoniwch +44(0) 1978 265799

Cegin Neuadd Snowdon

Lleoliad

 • 5 munud ar droed o ganol tref Wrecsam
 • 10 munud ar droed o gampws Plas Coch Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
 • Ar bwys parc manwerthu Y Werddon

Mae Neuadd Snowdon Hall ar gael i:

 • Myfyrwyr ôl-raddedig DU/UE newydd (Blwyddyn gyntaf o astudio)
 • Myfyrwyr ôl-raddedig DU/UE sy'n dychwelyd
 • Myfyrwyr rhag-sesiynol
 • Myfyrwyr Ysgol Haf

Cost

Mathau o ystafell:

Ystafell en-suite safonol ac Ystafell safonol gydag en-suite: Ceir cost yr wythnos ar wefan Snowdon Hall.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
chat to admissions
Top