Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
chat to admissions
Pentref y Myfyrwyr

Neuaddau ar y campws

Pentref y Myfyrwyr

Mae ein preswylfeydd campws ar Gampws Plas Coch, yn gyfuniad perffaith o ansawdd a fforddiadwyedd sy'n golygu mai dyna ein llety mwyaf poblogaidd.

Pan fydd y nodweddion hyn yn cael eu cyfuno â'i leoliad, ar draws y ffordd o Ganolfan Edward Llwyd (sy'n cynnwys ein llyfrgell, adrannau Gwasanaethau Myfyrwyr a TG), dyma'r llety delfrydol ar gyfer israddedigion yn eu blwyddyn gyntaf o astudio.

 • 208 o ystafelloedd sengl, wedi'u rhannu yn 7 bloc
 • Yn y blociau, mae ystafelloedd mewn fflatiau o 5/6 ac yn rhannu cegin a chyfleusterau bwyta
 • Mae gan bob ystafell ystafell ymolchi en-suite, gan gynnwys sinc, drych, cawod a thoiled
 • Mae pwyntiau cysylltu â'r rhyngrwyd ar gael ym mhob ystafell wely
 • Mae fflatiau un rhyw a fflatiau i siaradwyr Cymraeg yn unig yn cael eu dyrannu lle bo hynny'n bosibl
 • Mae 8 ystafell wedi'u haddasu ar gyfer myfyrwyr sydd yn llai abl yn eu cyrff a 2 ystafell ar gyfer gofalwyr os oes angen
 • Wedi'i lleoli yng nghanol Pentref Myfyrwyr y mae swyddfa gwasanaethau llety. Mae aelod o'r tîm llety wedi'i leoli yma a gall ddarparu gwybodaeth i chi a'ch helpu gydag unrhyw broblemau.
 • Mae'r holl blociau yn cael eu diogelu gan gamera teledu cylch cyfyng 24 awr a staff diogelwch 24 awr
 • Ceir cyfleusterau golchi dillad a weithredir gan arian gyferbyn â'r swyddfa Gwasanaethau Llety
 • Mae ffonau talu i'w cael ar hyd a lled Pentref Myfyrwyr a Champws Plas Coch
 • Mae meysydd parcio ar y campws
Pentref y Myfyrwyr

Lleoliad

 • 2 funud ar droed o Barc Manwerthu Plas Coch sy'n cynnwys archfarchnad, Sainsburys, a siopau eraill fel Boots a Currys/PC World
 • 10 munud ar droed o Orsaf Drenau Wrecsam Cyffredinol
 • 15 munud ar droed o Orsaf Fysiau Wrecsam
 • 15 munud ar droed o Ganol Tref Wrecsam

Mae Pentref y Myfyrwyr ar gael i:

 • Israddedigion DU/UE newydd (blwyddyn astudio gyntaf)
 • Israddedigion rhyngwladol newydd (blwyddyn astudio gyntaf)
 • Myfyrwyr rhag-sesiynol
 • Myfyrwyr yr Ysgol Haf

Cost

Math o Ystafell - En-suite sengl 

Cytundeb 37 wythnos 22 Medi 2018 - 8 Mehefin 2019 
Cytundeb 40 wythnos 22 Medi 2018 - 29 Mehefin 2019
Cytundeb 51 wythnos 22 Medi 2018 - 14 Medi 2019
Cytundeb Semester 1 22 Medi 2018 - 26 Ionawr 2019
Cytundeb Semester 2  27 Ionawr 2019 - 8 Mehefin 2019

 

Pentref y Myfyrwyr Hyd y Cytundeb 2018/19
Pris safonol 37 £98.50
Pris safonol 40 £94.50
Pris safonol 51 £84.50

 

Campws Llaneurgain

Corbishley Hall

Neuadd Corbishley

Mae Neuadd Corbishley wedi'i lleoli mewn 96 erw o dir gwledig gerllaw cyfleusterau addysgu ar Gampws Llaneurgain Prifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Mae'n darparu llety cyfforddus modern mewn lleoliad hardd ac mae'n addas ar gyfer astudio tawel  i ffwrdd o leoliad yng nghanol y dref ac mae wedi'i lleoli'n ddelfrydol ar gyfer myfyrwyr sy'n astudio ar gampws Llaneurgain.

 • Mae gan Neuadd Corbishley 20 ystafell sengl, pob un yn hael ei maint
 • Mae trigolion yn rhannu ceginau ac ystafelloedd bwyta
 • Mae un ystafell hygyrch sy'n darparu cyfleusterau wedi'u haddasu
 • Mae rhyngrwyd di-wifr (DI-WI) ar gael ym mhob un o'r ystafelloedd
 • Mae cyfleusterau cymunedol rhagorol gan gynnwys ystafell gyffredin ac ardal patio gyda barbeciw tu allan, sy'n rhywle arall y mae'r myfyrwyr yn ei ddefnyddio i gymdeithasu ar nosweithiau heulog
 • Mae cyfleusterau golchi dillad ar y llawr gwaelod
 • Mae ffonau talu o amgylch Neuadd Corbishley a Champws Llaneurgain
 • Mae llefydd parcio ar gael
Cegin Neuadd Corbishley

Lleoliad

 • Taith 15 i 20 munud yn y car o gampws Plas Coch Prifysgol Glyndŵr Wrecsam a chanol tref Wrecsam. 10 munud ar droed o siopau pentref Llaneurgain

Mae Neuadd Corbishley ar gael i:

 • Myfyrwyr ôl-raddedig DU/UE newydd (Blwyddyn gyntaf o astudio)
 • Myfyrwyr ôl-raddedig DU/UE sy'n dychwelyd
 • Myfyrwyr rhag-sesiynol
 • Myfyrwyr yr Ysgol Haf

Cost

Mathau o Ystafell - Sengl

 

Cytundeb 37 wythnos 22 Medi 2018 - 8 Mehefin 2019 
Cytundeb 40 wythnos 22 Medi 2018 - 29 Mehefin 2019
Cytundeb 51 wythnos 22 Medi 2018 - 14 Medi 2019
Cytundeb Semester 1 22 Medi 2018 - 26 Ionawr 2019
Cytundeb Semester 2  27 Ionawr 2019 - 8 Mehefin 2019

 

Neuadd Corbishley Hyd y Cytundeb 2018/19
Pris safonol 37 £85.50

 

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
chat to admissions
Top