GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years
Neuadd Snowdon

Neuadd Snowdon

Mae Neuadd Snowdon yn llety pwrpasol i fyfyrwyr yn nhref Wrecsam. Mae'n adeilad cryno sy'n cynnwys amrywiaeth o ystafelloedd en-suite yn bennaf mewn clystyrau o fflatiau 6-gwely.

Mae pob ystafell yn helaeth, yn darparu popeth sydd ei angen arnoch fel myfyriwr, man astudio, cwpwrdd dillad a silffoedd a gwely cyfforddus. Hefyd,  mae gennych chi eich ystafell ymolchi eich hun felly fydd dim angen ichi giwio yn y boreau.

Mae'r llety'n dod gyda rhenti hollgynhwysol, gan gynnwys yswiriant cynnwys a DiWi am ddim, felly nid oes angen i chi boeni am unrhyw gostau annisgwyl.

Mae'r safle yn ddim ond 10 munud ar droed o'r prif gampws ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam ac mae wedi'i leoli'n berffaith yn agos i fwytai, bariau a lleoliadau adloniant y dref, yn ogystal â Pharc Manwerthu Y Werddon.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth neu os hoffech wneud cais i aros yn Neuadd Snowdon, cysylltwch â nhw yn uniongyrchol trwy eu gwefan www.studentroost.co.uk/locations/wrexham neu e-bostiwch Snowdon.hall@studentroost.co.uk gyda'ch holl fanylion a gofynion.

Fel arall ffoniwch +44(0) 1978 265799

Cegin Neuadd Snowdon

Lleoliad

  • 5 munud ar droed o ganol tref Wrecsam
  • 10 munud ar droed o gampws Plas Coch Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
  • Ar bwys parc manwerthu Y Werddon

Mae Neuadd Snowdon Hall ar gael i:

  • Myfyrwyr ôl-raddedig DU/UE newydd (Blwyddyn gyntaf o astudio)
  • Myfyrwyr ôl-raddedig DU/UE sy'n dychwelyd
  • Myfyrwyr rhag-sesiynol
  • Myfyrwyr Ysgol Haf

Cost

Mathau o ystafell:

Ystafell en-suite safonol ac Ystafell safonol gydag en-suite: Ceir cost yr wythnos ar wefan Snowdon Hall.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top