GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Neuadd Snowdon

Neuadd Snowdon

Mae Neuadd Snowdon yn llety pwrpasol i fyfyrwyr yn nhref Wrecsam. Mae'n adeilad cryno sy'n cynnwys amrywiaeth o ystafelloedd en-suite yn bennaf mewn clystyrau o fflatiau 6-gwely.

Mae pob ystafell yn helaeth, yn darparu popeth sydd ei angen arnoch fel myfyriwr, man astudio, cwpwrdd dillad a silffoedd a gwely cyfforddus. Hefyd,  mae gennych chi eich ystafell ymolchi eich hun felly fydd dim angen ichi giwio yn y boreau.

Mae'r llety'n dod gyda rhenti hollgynhwysol, gan gynnwys yswiriant cynnwys a DiWi am ddim, felly nid oes angen i chi boeni am unrhyw gostau annisgwyl.

Mae'r safle yn ddim ond 10 munud ar droed o'r prif gampws ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam ac mae wedi'i leoli'n berffaith yn agos i fwytai, bariau a lleoliadau adloniant y dref, yn ogystal â Pharc Manwerthu Y Werddon.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth neu os hoffech wneud cais i aros yn Neuadd Snowdon, cysylltwch â nhw yn uniongyrchol trwy eu gwefan www.studentroost.co.uk/locations/wrexham neu e-bostiwch Snowdon.hall@studentroost.co.uk gyda'ch holl fanylion a gofynion.

Fel arall ffoniwch +44(0) 1978 265799

Cegin Neuadd Snowdon

Lleoliad

  • 5 munud ar droed o ganol tref Wrecsam
  • 10 munud ar droed o gampws Plas Coch Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
  • Ar bwys parc manwerthu Y Werddon

Mae Neuadd Snowdon Hall ar gael i:

  • Myfyrwyr ôl-raddedig DU/UE newydd (Blwyddyn gyntaf o astudio)
  • Myfyrwyr ôl-raddedig DU/UE sy'n dychwelyd
  • Myfyrwyr rhag-sesiynol
  • Myfyrwyr Ysgol Haf

Cost

Mathau o ystafell:

Ystafell en-suite safonol ac Ystafell safonol gydag en-suite: Ceir cost yr wythnos ar wefan Snowdon Hall.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020
Top