GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Tai teras

Llety sector preifat

Ar gyfer myfyrwyr nad ydynt am fyw mewn llety sy'n eiddo i'r brifysgol, mae ystod eang o lety preifat ar gael yn Wrecsam.

Wrth edrych ar lety preifat rhaid i chi sicrhau eich bod yn cytuno i fyw mewn eiddo sy'n ddiogel ac sy'n cael ei reoli'n dda. I helpu myfyrwyr i wneud hyn, mae tîm llety Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn cynnal cofrestr we ar-lein o'r enw Student Pad lle gallwch chwilio am dai addas i'w rhentu yn ardal Wrecsam a'r cyffiniau.

I wella ein gwasanaeth i fyfyrwyr, dim ond landlordiaid sydd wedi cael eu hachredu gyda'r dystysgrif Cynllun Achredu Landlordiaid Cymru sy'n cael eu rhestru drwy  Student Pad. Mae'r cynllun ALC (LAW) hwn yn cael ei gefnogi gan bob cyngor yng Nghymru ac mae'n hyrwyddo landlordiaid ac asiantau proffesiynol sy'n rhentu llety o ansawdd da tra'n ddeall gofynion myfyrwyr a'u rhwymedigaethau eu hunain fel landlord.

Bydd peiriant chwilio llety myfyrwyr Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn eich helpu i gael hyd i rywle delfrydol i'w rentu.

Mae'r tîm llety bob amser ar gael i gynnig bob amser ar gael i gynnig cyngor ac arweiniad i fyfyrwyr sy'n penderfynu byw mewn llety preifat, ond mae'n bwysig cofio bod y cytundeb tenantiaeth rhwng y myfyriwr a'r landlord pan fydd myfyrwyr yn rhentu eiddo. TFelly, dylai myfyrwyr geisio datrys materion yn uniongyrchol gyda'u landlord neu'r cyngor.

I gael cyngor, gwybodaeth a chanllawiau pellach dilynwch y dolenni isod:-

Cyfarwyddyd i denantiaid ar Gynllun Achredu Landlordiaid Cymru

Dolenni Defnyddiol Achredu Landlordiaid Cymru

Private Landlord logos
Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020
Top