GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Cwestiynau Cyffredin

Cwestiynau Cyffredin am Llety

Sut ydw i'n cael llety?

Pryd y mae'n rhaid imi gysylltu â chi?

Beth y byddwch chi'n ei ddarparu a beth sydd rhaid imi ddod ag ef?

Ydw i'n gallu newid fy llety?

Ydw i'n gallu newid fy newisiadau?

Beth os na fydda i'n clywed oddi wrthych?

A yw'n broblem os bydda i ar fy ngwyliau ym mis Medi?

Ydw i'n gallu cael fy symud i lety ar y campws?

A alla i ddod â fy nheulu i aros? 


 

Sut ydw i'n cael llety?

Gyda system ymgeisio am lety ar-lein newydd Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, mae gwneud cais am lety'n gyflym a hawdd.
Defnyddiwch y system ar-lein wrth wneud cais am lety ym Mhentref Wrecsam neu Neuadd Corbishley.

 

Pryd y mae'n rhaid imi gysylltu â chi?

Os ydych chi wedi dod o hyd i'ch llety eich hun, neu os ydych wedi penderfynu nad ydych bellach yn dod i Brifysgol Glyndŵr Wrecsam eleni, yna rhowch wybod i'r tîm Llety am y newid yn ei amgylchiadau ar 01978 293344. Dylech hefyd gysylltu â ni os bydd yr wybodaeth a roesoch i ni bellach yn anghywir, er enghraifft, os ydych wedi datblygu problem feddygol, neu os yw eich manylion cyswllt wedi newid.

Beth y byddwch chi'n ei ddarparu a beth sydd rhaid imi ddod ag ef?

Gweler isod ein rhestr o'r hyn yr ydym yn ei ddarparu a'r hyn sydd angen i chi ddod ag ef gyda chi pan fyddwch yn symud i mewn i'n llety myfyrwyr ym Mhentref Wrecsam. Mae archfarchnadoedd Sainsburys ac Aldi, Boots a PC World yn agos iawn i'r brifysgol felly cyhyd ag y byddwch yn cyrraedd yn ystod oriau agor, yna gallwch brynu rhai o'r eitemau yno.

Yr hyn y byddwn ni'n ei ddarparu:-

 • Gwely a matres, cwpwrdd, desg, cadair a silffoedd
 • Poptai, microdon, oergell, rhewgell a tegellau
 • Sugnwr Llwch
 • Biniau gwastraff
 • Llenni

Yr hyn a argymhellir:-

 • Polisi Yswiriant ar gyfer eich holl eiddo
 • Trwydded deledu


Yr hyn y dylech ddod ag ef gyda chi:-

 • Llestri personol, Cyllyll a ffyrc, offer coginio, offer coginio, haearn a bwrdd smwddio os oes angen.
 • Tywelion personol llaw a bath, llieiniau sychu llestri cegin, cadachau llestri, cambrenni, rholiau toiled
 • Dillad gwely, duvet a gobennydd - pecynnau gwely ar gael i'w prynu
 • Cyflenwi bwyd hyd nes y byddwch yn cael cyfle i fynd i siopa!

Edrych ymlaen at eich gweld chi i gyd ym mis Medi - Y Tîm Preswyl a Bywyd Campws

Ydw i'n gallu newid fy llety?

Dim ond ym Mhentref Wrecsam a Neuadd Corbishley y gallwn ni ystyried ceisiadau i symud i ystafelloedd eraill. (Cofiwch - byddwch wedi llofnodi contract cyfreithiol rwymol ar gyfer eich ystafell yn benodol am gyfnod penodol).

Ydw i'n gallu newid fy newisiadau?

Efallai na fydd yn bosibl newid eich dewisiadau gan ei bod yn bosibl y gallai eich llety eisoes wedi cael ei ddyrannu. Os nad yw wedi cael ei ddyrannu eto, byddwn yn ceisio gwneud hyn. Cysylltwch â ni gyda'ch enw a'ch dewisiadau newydd.

Byddwn yn ceisio cwrdd â'r dewisiadau wedi'u newid hyn, ond efallai na fydd bob amser yn bosibl gwneud hynny. Mae arnom angen hefyd gadarnhad ysgrifenedig oddi wrthych. Gall hyn gael ei e-bostio i accommodation@glyndwr.ac.uk

Beth os na fydda i wedi clywed oddi wrthych?

Os nad ydych wedi derbyn contract ac rydych yn pryderu am eich llety, peidiwch ag oedi i gysylltu â ni drwy: -
Ffôn 01978-293344
E-bost: accommodation@glyndwr.ac.uk

A yw'n broblem os bydda i ar fy ngwyliau ym mis Medi?

Os byddwch i ffwrdd o'ch cartref am fwy nag wythnos ddechrau mis Medi, edrychwch ar eich e-bost ar ôl i chi ddychwelyd i chwilio am eich contract.

Byddwn ond yn dal cynnig llety ar agor am 14 diwrnod (yn hirach os nad ydych yn byw yn y DU). Os nad ydych wedi ateb, byddwn yn cymryd yn ganiataol nad ydych am y cynnig ac yn rhoi yr ystafell i fyfyriwr arall.

Alla i ddod â fy nheulu i aros?

Yn anffodus, nid yw ein neuaddau preswyl yn cynnwys unrhyw lety sy'n addas ar gyfer teuluoedd, cyplau neu rieni myfyrwyr. Gall y tîm llety eich helpu i ddod o hyd llety lleol arall.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020
Top