GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Dyddiadau Allweddol

Dyddiadau Allweddol

Chwefror/Mawrth

 • Os ydych chi wedi derbyn y cynnig am le ar gwrs Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn gadarn a bod eisiau llety arnoch, mae angen ichi gofrestru cyfrif ar y system ar-lein ac wedyn cwblhau'r ffurflen gais ar-lein.

Os ydych yn fyfyriwr israddedig yn eich blwyddyn gyntaf ac y byddwch yn gwneud cais cyn diwedd Mawrth 2019, mae llety wedi'i warantu i chi.

Mehefin/Gorffennaf

 • Os ydych yn fyfyriwr newydd gyda chynnig diamod neu amodol, mae angen i chi lenwi'r ffurflen gais ar-lein erbyn mis Mehefin er mwyn sicrhau cael ystafell
 • Os byddwch yn llwyddiannus, byddwch yn derbyn e-gontract yn ystod mis Gorffennaf. Yna, mae'n rhaid derbyn hyn o fewn 14 diwrnod ynghyd â thalu'r £250.00 i gadarnhau eich bod chi am dderbyn yr ystafell.
 • Bydd y swm y bydd angen i chi ei dalu am eich ffioedd llety yn cael ei nodi ar dudalen dderbyn contract eich e-contract. (Gall y ffioedd llety naill ai cael eu talu fel un cyfandaliad neu mewn 3 thaliad cerdyn cylchol)

Awst

 • Bydd ffurflenni cais ar-lein a gwblhawyd ar ôl canol Awst yn cael eu hystyried ar gyfer unrhyw ystafelloedd sydd gennym o hyd yn y neuaddau
 • Os ydych yn fyfyriwr Clirio dylech gwblhau ffurflen gais ar-lein cyn gynted â o phosibl
 • Os nad ydych wedi llwyddo i gael ystafell mewn neuadd, byddwn yn eich helpu i ddod o hyd i lety yn y sector preifat
 • Os oedd eich lle yn amodol ar ganlyniadau ac nad ydych wedi cael y graddau, mae angen i chi wneud cais i ni am ad-daliad o'r blaendal o £250.00.
 • Anfonir e-bost yn gwahodd myfyrwyr i gwblhau'r broses cyrraedd (lle rydych yn dewis amser cyrraedd) ac ymsefydlu ar-lein. Mae'r cyfnod ymsefydlu yn darparu gwybodaeth ddefnyddiol am fyw yn ein llety.

Medi

 • Mae cyfnod y drwydded yn dechrau ac mae myfyrwyr yn cyrraedd Prifysgol Glyndŵr Wrecsam. Byddwn yma i'ch croesawu ac i'ch helpu i setlo.
 • Ar ôl cyrraedd, byddwch yn cael Llawlyfr Preswylwyr
 • Os nad ydych yn hapus yn yr ystafell a ddynodwyd i chi, byddwn yn derbyn ceisiadau ar gyfer newid/cyfnewid ystafell a'u cydlynu os yw'n bosibl.

Dyddiadau semester 2019-20

Contract 40 wythnos

21 Medi 2019 - 27 Mehefin 2020

Contract Semester 1

21 Medi  2019 – 25 Ionawr 2020

Contract Semester 2

26 Ionawr 2020 – 27 Mehefin 2020

Ysgol haf

Dyddiadau i'w cadarnhau

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020
Top