Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
chat to admissions
Dyddiadau Allweddol

Dyddiadau Allweddol

Ebrill/Mai

 • Os ydych chi wedi derbyn y cynnig am le ar gwrs Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn gadarn a bod eisiau llety arnoch, mae angen ichi gofrestru cyfrif ar y system ar-lein ac wedyn cwblhau'r ffurflen gais ar-lein.

Mehefin/Gorffennaf

 • Os ydych yn fyfyriwr newydd gyda chynnig diamod neu amodol, mae angen i chi lenwi'r ffurflen gais ar-lein erbyn mis Mehefin er mwyn sicrhau cael ystafell
 • Os byddwch yn llwyddiannus, byddwch yn derbyn e-gontract yn ystod mis Gorffennaf. Yna, mae'n rhaid derbyn hyn o fewn 14 diwrnod ynghyd â thalu'r £250.00 i gadarnhau eich bod chi am dderbyn yr ystafell.
 • Bydd y swm y bydd angen i chi ei dalu am eich ffioedd llety yn cael ei nodi ar dudalen dderbyn contract eich e-contract. (Gall y ffioedd llety naill ai cael eu talu fel un cyfandaliad neu mewn 3 thaliad cerdyn cylchol)

Awst

 • Bydd ffurflenni cais ar-lein a gwblhawyd ar ôl canol Awst yn cael eu hystyried ar gyfer unrhyw ystafelloedd sydd gennym o hyd yn y neuaddau
 • Os ydych yn fyfyriwr Clirio dylech gwblhau ffurflen gais ar-lein cyn gynted â o phosibl
 • Os nad ydych wedi llwyddo i gael ystafell mewn neuadd, byddwn yn eich helpu i ddod o hyd i lety yn y sector preifat
 • Os oedd eich lle yn amodol ar ganlyniadau ac nad ydych wedi cael y graddau, mae angen i chi wneud cais i ni am ad-daliad o'r blaendal o £250.00.
 • Anfonir e-bost yn gwahodd myfyrwyr i gwblhau'r broses cyrraedd (lle rydych yn dewis amser cyrraedd) ac ymsefydlu ar-lein. Mae'r cyfnod ymsefydlu yn darparu gwybodaeth ddefnyddiol am fyw yn ein llety.

Medi

 • Mae cyfnod y drwydded yn dechrau ac mae myfyrwyr yn cyrraedd Prifysgol Glyndŵr Wrecsam. Byddwn yma i'ch croesawu ac i'ch helpu i setlo.
 • Ar ôl cyrraedd, byddwch yn cael Llawlyfr Trigolion
 • Os nad ydych yn hapus yn yr ystafell a ddynodwyd ichi byddwn yn derbyn ceisiadau ar gyfer newid/cyfnewid ystafell a'u cydlynu os yn bosibl.

Dyddiadau semester 2016-17

Cytundeb 37 wythnos

19 Medi 2016 – 4 Mehefin 2017

Semester 1

19 Medi  2016 – 22 Ion 2017 (18 wythnos)

Semester 2

23 Ion 2017 – 4 Mehefin 2017 (19 wythnos)

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
chat to admissions
Top