GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Tîm Llety

Cwrdd â'r Tîm

Mae'r swyddfa Bywyd Campws a Phreswyl yn Adeilad Edward Llwyd ar ein campws yn Wrecsam.

Rydym yn dîm cyfeillgar a chymwynasgar sydd am wneud eich arhosiad yma ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam mor bleserus â phosibl.

Ein nod yw cefnogi'r trigolion yn ein llety i fwynhau eu harhosiad. Os oes unrhyw beth allem ei wneud i helpu peidiwch ag oedi a chysylltu ar accommodation@glyndwr.ac.uk neu 01978 293344.

Dyma'r tîm:

Meryl Austin

Meryl Austin


Rheolwr Bywyd Campws

Sarah Fisher

Sarah Fisher


Cydlynydd Bywyd Preswyl

Rwyf eisiau dweud diolch i Sarah a Meryl am fod mor hyfryd a gwenog pob tro galwais heibio i'r swyddfa neu'ch gweld o gwmpas campws. Byddaf yn methu byw mewn neuadd breswyl ym mis Medi!   Maisy Humphreys, BA Anrh Addysg (Sgiliau Cwnsela a Seicoleg)
Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020
Top