Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
chat to admissions
Tîm Llety

Cwrdd â'r Tîm

Mae'r swyddfa Bywyd Campws a Phreswyl yn Adeilad Edward Llwyd ar ein campws yn Wrecsam.

Maent yn dîm cyfeillgar a chymwynasgar sydd am wneud eich arhosiad yma ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam mor bleserus â phosibl.

Ein nod yw cefnogi'r trigolion yn ein llety i fwynhau eu harhosiad ac roeddem yn falch iawn i dderbyn y Wobr Staff Cymorth Gorau 2015-16 yn ôl pleidlais y myfyrwyr.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
chat to admissions
Top