GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Tîm Llety

Cwrdd â'r Tîm

Mae'r swyddfa Bywyd Campws a Phreswyl yn Adeilad Edward Llwyd ar ein campws yn Wrecsam.

Rydym yn dîm cyfeillgar a chymwynasgar sydd am wneud eich arhosiad yma ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam mor bleserus â phosibl.

Ein nod yw cefnogi'r trigolion yn ein llety i fwynhau eu harhosiad. Os oes unrhyw beth allem ei wneud i helpu peidiwch ag oedi a chysylltu ar accommodation@glyndwr.ac.uk neu 01978 293344.

Dyma'r tîm:

Meryl Austin

Meryl Austin


Rheolwr Bywyd Campws

Sarah Fisher

Sarah Fisher


Cydlynydd Bywyd Preswyl

Rwyf eisiau dweud diolch i Sarah a Meryl am fod mor hyfryd a gwenog pob tro galwais heibio i'r swyddfa neu'ch gweld o gwmpas campws. Byddaf yn methu byw mewn neuadd breswyl ym mis Medi!   Maisy Humphreys, BA Anrh Addysg (Sgiliau Cwnsela a Seicoleg)
Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top