GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Campws Llaneurgain

Campws Llaneurgain

Neuadd Corbishley

Mae Neuadd Corbishley wedi'i lleoli mewn 96 erw o dir gwledig gerllaw cyfleusterau addysgu ar Gampws Llaneurgain Prifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Mae'n darparu llety cyfforddus modern mewn lleoliad hardd ac mae'n addas ar gyfer astudio tawel  i ffwrdd o leoliad yng nghanol y dref ac mae wedi'i lleoli'n ddelfrydol ar gyfer myfyrwyr sy'n astudio ar gampws Llaneurgain.

 • Mae gan Neuadd Corbishley 20 ystafell sengl, pob un yn hael ei maint
 • Mae trigolion yn rhannu ceginau ac ystafelloedd bwyta
 • Mae un ystafell hygyrch sy'n darparu cyfleusterau wedi'u haddasu
 • Mae rhyngrwyd di-wifr (DI-WI) ar gael ym mhob un o'r ystafelloedd
 • Mae cyfleusterau cymunedol rhagorol gan gynnwys ystafell gyffredin ac ardal patio gyda barbeciw tu allan, sy'n rhywle arall y mae'r myfyrwyr yn ei ddefnyddio i gymdeithasu ar nosweithiau heulog
 • Mae cyfleusterau golchi dillad ar y llawr gwaelod
 • Mae ffonau talu o amgylch Neuadd Corbishley a Champws Llaneurgain
 • Mae llefydd parcio ar gael
Cegin Neuadd Corbishley

Lleoliad

 • Taith 15 i 20 munud yn y car o gampws Plas Coch Prifysgol Glyndŵr Wrecsam a chanol tref Wrecsam. 10 munud ar droed o siopau pentref Llaneurgain

Mae Neuadd Corbishley ar gael i:

 • Myfyrwyr ôl-raddedig DU/UE newydd (Blwyddyn gyntaf o astudio)
 • Myfyrwyr ôl-raddedig DU/UE sy'n dychwelyd
 • Myfyrwyr rhag-sesiynol
 • Myfyrwyr yr Ysgol Haf

Cost 2020/21

Mathau o Ystafell - Sengl - £90 yr wythnos*

*Cytundebau 40 wythnos, semester 1 a semester 2 ar gael.

Cytundebau 40 wythnos: 19 Medi 2020 – 26 Mehefin 2021

Cytundebau Semester 1: 19 Medi 2020 –  30 Ionawr 2021

Cytundebau Semester 2: 31 Ionawr 2021 – 26 Mehefin 2021

 

 

Cod Ymarfer Prifysgolion y DU ar gyfer Rheolaeth Tai Myfyrwyr

 

Mae Prifysgol Wrecsam Glyndŵr wedi ymrwymo i God Ymarfer prifysgolion y DU ar Reolaeth Tai Myfyrwyr ar gyfer ei safleoedd llety yn:

 

 • Campws Wrecsam
 • Campws Llaneurgain

Bwriad y cod yw hyrwyddo ymarfer gorau mewn ystod o weithgareddau rheolaeth gan gynnwys Safonau Iechyd a Diogelwch; Cyfundrefnau Cynnal a Chadw a Thrwsio; Ansawdd Amgylcheddol; Perthnasau Landlord a Thenant; Lles Myfyrwyr ac Ymddygiad Gwrthgymdeithasol.

 

Mae trefn cwynion allanol i'r Brifysgol yn bodoli mewn achosion torri'r cod os nad yw cwyn yn cael ei ddatrys trwy drefnau cwynion y tîm Preswyl a Bywyd Campws neu Brifysgol Glyndŵr Wrecsam.

 

Mae mwy o wybodaeth ar Godau Ymarfer Prifysgolion y DU yma.

 

Accommodation Code

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020
Top