GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel 

WGU Logo
WGU ten years
Campws Llaneurgain

Campws Llaneurgain

Neuadd Corbishley

Mae Neuadd Corbishley wedi'i lleoli mewn 96 erw o dir gwledig gerllaw cyfleusterau addysgu ar Gampws Llaneurgain Prifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Mae'n darparu llety cyfforddus modern mewn lleoliad hardd ac mae'n addas ar gyfer astudio tawel  i ffwrdd o leoliad yng nghanol y dref ac mae wedi'i lleoli'n ddelfrydol ar gyfer myfyrwyr sy'n astudio ar gampws Llaneurgain.

 • Mae gan Neuadd Corbishley 20 ystafell sengl, pob un yn hael ei maint
 • Mae trigolion yn rhannu ceginau ac ystafelloedd bwyta
 • Mae un ystafell hygyrch sy'n darparu cyfleusterau wedi'u haddasu
 • Mae rhyngrwyd di-wifr (DI-WI) ar gael ym mhob un o'r ystafelloedd
 • Mae cyfleusterau cymunedol rhagorol gan gynnwys ystafell gyffredin ac ardal patio gyda barbeciw tu allan, sy'n rhywle arall y mae'r myfyrwyr yn ei ddefnyddio i gymdeithasu ar nosweithiau heulog
 • Mae cyfleusterau golchi dillad ar y llawr gwaelod
 • Mae ffonau talu o amgylch Neuadd Corbishley a Champws Llaneurgain
 • Mae llefydd parcio ar gael
Cegin Neuadd Corbishley

Lleoliad

 • Taith 15 i 20 munud yn y car o gampws Plas Coch Prifysgol Glyndŵr Wrecsam a chanol tref Wrecsam. 10 munud ar droed o siopau pentref Llaneurgain

Mae Neuadd Corbishley ar gael i:

 • Myfyrwyr ôl-raddedig DU/UE newydd (Blwyddyn gyntaf o astudio)
 • Myfyrwyr ôl-raddedig DU/UE sy'n dychwelyd
 • Myfyrwyr rhag-sesiynol
 • Myfyrwyr yr Ysgol Haf

Cost 2020/21

Mathau o Ystafell - Sengl - £90 yr wythnos*

*Cytundebau 40 wythnos, semester 1 a semester 2 ar gael.

Cytundebau 40 wythnos: 26 Medi 2020 – 3 Gorffennaf 2021

Cytundebau Semester 1: 26 Medi 2020 –  30 Ionawr 2021

Cytundebau Semester 2: 31 Ionawr 2021 – 3 Gorffennaf 2021

 

 

Cod Ymarfer Prifysgolion y DU ar gyfer Rheolaeth Tai Myfyrwyr

 

Mae Prifysgol Wrecsam Glyndŵr wedi ymrwymo i God Ymarfer prifysgolion y DU ar Reolaeth Tai Myfyrwyr ar gyfer ei safleoedd llety yn:

 

 • Campws Wrecsam
 • Campws Llaneurgain

Bwriad y cod yw hyrwyddo ymarfer gorau mewn ystod o weithgareddau rheolaeth gan gynnwys Safonau Iechyd a Diogelwch; Cyfundrefnau Cynnal a Chadw a Thrwsio; Ansawdd Amgylcheddol; Perthnasau Landlord a Thenant; Lles Myfyrwyr ac Ymddygiad Gwrthgymdeithasol.

 

Mae trefn cwynion allanol i'r Brifysgol yn bodoli mewn achosion torri'r cod os nad yw cwyn yn cael ei ddatrys trwy drefnau cwynion y tîm Preswyl a Bywyd Campws neu Brifysgol Glyndŵr Wrecsam.

 

Mae mwy o wybodaeth ar Godau Ymarfer Prifysgolion y DU yma.

 

Accommodation Code

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020
Top