GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Tref Wrecsam

Byw oddi ar y campws

Rydym yn gobeithio y  byddwch yn dewis byw ar y campws yn eich blwyddyn gyntaf o astudio, i fanteisio ar yr holl gyfleusterau gwych sydd gennym. Fodd bynnag, os ydych yn dewis byw oddi ar y campws, byddwch yn dal i allu manteisio ar yr holl gyfleusterau sydd ar y campws fel y Ganolfan Chwaraeon, Undeb y Myfyrwyr, y ganolfan iechyd , labordai cyfrifiadurol a'r llyfrgell.

Os byddwch chi'n byw oddi ar y campws rydym yn eich cynghori'n gryf i ddewis rhywle i fyw sy'n ddiogel, cadarn ac sydd wedi'i reoli'n dda. I helpu myfyrwyr i wneud hyn, mae tîm Preswyl a Bywyd Campws Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn cadw cofrestr we ar-lein o'r enw Student Pad lle gallwch chwilio am dai preswyl addas i'w rhentu yn Wrecsam a'r ardal gyfagos.

Rheilffordd

Lleoliad

Mae Wrecsam ei hun yn llawn treftadaeth, gyda golygfeydd hardd a nifer o safleoedd hanesyddol, yn ogystal â chanol y dref brysur gyda siopa gwych, digwyddiadau diwylliannol ac adloniant niferus, a bywyd nos cyffrous. Ddim yn ddrwg am dref farchnad fach.

Ac ar ben hyn oll, mae'n hawdd iawn cyrraedd y lle. Wedi'i lleoli ychydig o bellter oddi ar yr A483, mae gennym gysylltiadau ardderchog i holl brif ffyrdd Cymru a Gogledd Orllewin Lloegr, yn ogystal â rhwydwaith bysiau helaeth ar draws Gogledd Cymru, Gogledd Orllewin Lloegr a Chanolbarth Lloegr.

Hefyd, mae gan Wrecsam gysylltiadau rheilffordd gwych, gyda dwy brif orsaf sy'n rhedeg gwasanaethau uniongyrchol i Gaer, Caergybi ac Arfordir Gogledd Cymru, yr Amwythig, Birmingham a Chaerdydd. Gallwch hefyd fod yn Llundain mewn ychydig dros ddwy awr a hanner, Caeredin mewn ychydig dros bedair awr, a Dulyn dan chwe awr.

Bywyd nos

Bywyd nos

Mae canol y dref yn gartref i ddetholiad da o dafarndai sy'n amrywio o dai cwrw go-iawn traddodiadol i o fariau mwy modern sy'n dangos chwaraeon byw, i gyd o fewn pellter cerdded byr i'w gilydd.

Mae adloniant ar gyfer myfyrwyr Wrecsam wir wedi datblyguyn ystod y blynyddoedd diwethaf, ac mae clybiau nos gwych yma ichi eu mwynhau.

Atik yw clwb nos mwyaf Gogledd Cymru, ac mae'n gartref i noson myfyrwyr swyddogol Glyndŵr Wrecsam. Mae ganddo le i fwy na 1600 o bobl mewn dwy ystafell, mae nosweithiau thema'r clwb yn gyson yn cynnwys prif DJs a PAs y DU.

Mae Central Station hefyd yn cynnal ystod eang o nosweithiau clwb rheolaidd, ochr yn ochr â'u digwyddiadau cerddoriaeth fyw 

Y tu hwnt i Wrecsam

Caer yw'r lle agosaf i fynd iddi os byddwch chi am newid o fywyd nos Wrecsam.  Mae yna wasanaethau bysiau a threnau rheolaidd yn rhedeg i'r ddinas ac ni fydd tacsi yn rhy ddrud os ydych yn clybio gyda'ch ffrindiau.

Mae'r ddinas yn dod yn fyw ar y penwythnos gan fod y bariau ffasiynol a'r tafarndai traddodiadol sy'n llenwi ei strydoedd ar agor tan oriau mân y bore.

Bywyd Nos Caer

Castell y Waun

Atyniadau

Nid oes prinder pethau i'w gwneud yn Wrecsam a'r ardal gyfagos i'ch diddanu. P'un a ydych yn chwilio am safleoedd hanesyddol, diwrnodau allan i'r teulu neu chwaraeon eithafol, yn sicr ni fyddwch yn diflasu.

Siopa

Mae Wrecsam yn wych ar gyfer siopa - p'un a ydych yn chwilio am rywbeth perffaith ar gyfer noson allan, neu eisiau cael nwyddau ar gyfer eich fflat myfyrwyr newydd, neu dim ond eisiau cael yr hanfodion, fe welwch bopeth rydych ei angen yma.

Dol yr Eryrod
Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020
Top