GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel 

WGU Logo
WGU ten years
Ein gwerthoedd

Ein gwerthoedd

Mae ein gweithgarwch...

yn seiliedig ar ein gwerthoedd:

 • Creadigrwydd
 • Ystwythder
 • Cynwysoldeb
 • Hyderr
 • Cynaliadwyedd

Yn meddu ar ffocws cymhwysol

Gyrru rhagoriaeth, drwy gyflwyno portffolio a arweinwyr gan gyflogwyr a diwydiant, i ddarparu gweithwyr proffesiynol gyrfa-barod er mwyn cwrdd ag anghenion yr economi ranbarthol, genedlaethol a rhyngwladol.

Yn gosod myfyrwyr wrth wraidd yr hyn a wnawn

Darparu cymuned fywiog, gyfeillgar a chefngol, a chanddi ffocws ar ysbrydoli pob unigolyn drwy diwtoriaid personol, i gefnogi a diwallu anghenion unigol wrth gyrraedd eu potensial drwy ragoriaeth academaidd.

Sut rydyn ni'n gweithio

 • Rydym yn cynnwys a gwrando ar fyfyrwyr ym mhopeth a wnawn
 • Rydym yn adeiladu partneriaethau sy'n fuddiol i'r ddwy ochr
 • Rydym yn darparu'r hyn yr ydym yn ei addo
 • Rydym yn cadw prosesau yn syml ac yn effeithiol
 • Rydym yn rhagweld ac yn gweithredu
 • Rydym yn cyfathrebu'n agored ac yn rheolaidd
Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020
Top