GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Ein gwerthoedd

Ein gwerthoedd

Mae ein gweithgarwch...

yn seiliedig ar ein gwerthoedd:

 • Creadigrwydd
 • Ystwythder
 • Cynwysoldeb
 • Hyderr
 • Cynaliadwyedd

Yn meddu ar ffocws cymhwysol

Gyrru rhagoriaeth, drwy gyflwyno portffolio a arweinwyr gan gyflogwyr a diwydiant, i ddarparu gweithwyr proffesiynol gyrfa-barod er mwyn cwrdd ag anghenion yr economi ranbarthol, genedlaethol a rhyngwladol.

Yn gosod myfyrwyr wrth wraidd yr hyn a wnawn

Darparu cymuned fywiog, gyfeillgar a chefngol, a chanddi ffocws ar ysbrydoli pob unigolyn drwy diwtoriaid personol, i gefnogi a diwallu anghenion unigol wrth gyrraedd eu potensial drwy ragoriaeth academaidd.

Sut rydyn ni'n gweithio

 • Rydym yn cynnwys a gwrando ar fyfyrwyr ym mhopeth a wnawn
 • Rydym yn adeiladu partneriaethau sy'n fuddiol i'r ddwy ochr
 • Rydym yn darparu'r hyn yr ydym yn ei addo
 • Rydym yn cadw prosesau yn syml ac yn effeithiol
 • Rydym yn rhagweld ac yn gweithredu
 • Rydym yn cyfathrebu'n agored ac yn rheolaidd
Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top