GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel 

WGU Logo
WGU ten years
Cyfoethogi'r Amgylchedd Dysgu

Cyfoethogi'r Amgylchedd Dysgu

Dysgu cysylltiedig â gwaith

Mae dysgu cysylltiedig â gwaith wrth wraidd ein portffolio o gyrsiau yma ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam, yn darparu cyfleoedd i fyfyrwyr ddysgu drwy weithio gyda diwydiant, cyflogwyr a chleientiaiu proffesiynol. Mae hyn yn galluogi ein myfyrwyr i ddatblygu profiad gwerthfawr drwy leoliadau, profiad gwaith, ymateb i friffiau byw a datblygu eu prosiectau mentrus eu hunain.

Mae Ysgolion y Brifysgol yn cynnal ystod o gynadleddau a digwyddiadau amrywiol megis:

  • Cynhadledd Dyfodol Creadigol sy'n denu dros 50 o gyflogwyr, arloeswyr a dylanwadwyr o'r diwydiannau creadigol bob blwyddyn.
  • Cynhadledd Cefnogi Twf Rhanbarrthol Asiantaeth Ofod y DU: Mynychodd 70 o gynrychiolwyr o lywodraeth leol,  diwydiant yr ofod a diwydiannau cysylltiedig gyfadeiladau gwyddoniaeth ac ymchwil canolfan technoleg OpTIC, sy'n denu cwmnïau i fanteisio ar ei chyfleusterau ac arbenigedd peirianneg, mesureg, Ymchwil a Datblygu a deori.
  • Mae'r Gynhadledd Dyfodol Digidol yn dod ynghyd arweinwyr ym maes technoleg a marchnata. Ymhlith y prif siaradwyr sydd wedi dod i'r gynhadledd y mae Google, The Rockart Agency, Superfast Business Wales a Click-Convert.

Mae'r digwyddiadau hyn yn adlewyrchu rôl y Brifysgol mewn dod â diwydiant a chyflogwyr ynghyd gydag Addysgu Uwch er mwyn ysbrydoli cenedlaethau'r dyfodol a chyflawni yn erbyn yr economi ranbarthol a chenedlaethol.

Addysgu a arweinir gan arfer

“Mae Prifysgol Glyndwr Wrecsam wedi cynnig y cyfle imi ddatblygu fy hoffter o Beirianneg Awyrennol gyda'i gwrs HNC.

Roedd gan y cwrs gysylltiadau â Ffatri Adennydd Airbus a'r Ganolfan Cyfansoddion ym Mrychdyn, ac roedd y radd hefyd wedi'i hachredu am gofrestru'n Beiriannydd Siartredig gan y Gymdeithas Awyrennol Frenhinol (RAeS), Sefydliad y Peirianwyr Mecanyddol a'r Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg.

Dewisiais astudio yng Nglyndwr Wrecsam, eto oherwydd ei hachrediad a'i chyfleusterau ar gampws Llaneurgain yn y Ganolfan ragorol ar gyfer Ynni'r Haul (CSER).

Mae bod yn gallu creu ymchwil arloesol sy'n torri tir newydd gyda chyfleuster fel CSER wedi rhoi'r cyle imi ehangu fy ngorwelion neu fy ngwybodaeth ymhellach mewn gwahanol feysydd peirianegol.”

Alvaro, MSc Peirianneg Awyrennol

Ymchwil sy'n berthnasol i ddiwydiant

Mae dros  95% o'r holl ymchwil a gyflwynir ym Mheirianneg Drydanol ac Electronig, meteleg a gwyddoniaeth deunyddiau'n cael ei chydnabod yn rhyngwladol yn nhermau gwreiddioldeb, arwyddocâd a thrylwyredd, ac mae'n fwy na 90% o'r gwaith a gyflwynir ym maes Cyfrifiadureg.

Darganfod mwy am y cyfleusterau ymchwil rhagorol ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020
Top