GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Gwybodaeth ar gyfer rhieni

Gwybodaeth ar gyfer
rhieni

Rydym yn cydnabod y rhan y byddwch yn ei chwarae i helpu i ddewis y brifysgol orau ar gyfer eich mab neu'ch merch.  Mae'r broses bontio o'r ysgol neu'r coleg yn heriol nid yn unig i lawer o fyfyrwyr, ond i rieni hefyd.

 

Yn y rhan fwyaf o achosion byddant yn sefyll ar eu gwadnau eu hunain am y tro cyntaf, felly mae'n bwysig ichi wybod y byddwn ni'n eu cefnogi o'r funud y byddant yn cyrraed tan raddio a thu hwnt, wrth iddynt fynd i fyd gwaith a dilyn yr yrfa o'i dewis.

 

Mae'r dudalen hon wedi'i neilltuo'n ganolbwynt i rieni, i ateb unrhyw gwestiynau a all fod gennych ac i gynnig cyfleoedd ichi adeiladu'ch profiad PGW eich hunan.

 

Cofrestrwch heddiw os hoffech i ni gadw mewn cysylltiad gyda wybodaeth i'ch helpu chi i gefnogi eich mab neu ferch. Wrth gofrestru byddwch yn derbyn ein Canllaw Rhieni & Gofalwyr i Brifysgol. 

Llety a'r Ardal Leol

llety a'r ardal leol

Gwelwch ein llety a darganfyddwch mwy am Wrecsam a'r fro.


Manylion

Sut i wneud cais

Sut i wneud cais

Dysgwch fwy am gefnogi eich plentyn trwy’r broses ymgeisio.


Manylion

Cyllid a Lles

Cyllid a Lles

Manylion am ffioedd, cyllid a’r gwasanaethau cymorth ar gael i’ch plentyn.


Manylion
Blogiau ar gyfer rhieni
Tanysgrifwch i gael diweddariadau

Diwrnodau a nosweithiau agored

Diwrnod Agored y Brifysgol

Digwyddiadau Profiad

Diwrnodau Blasu'r Brifysgol
Top