GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Gwybodaeth ar gyfer rhieni

Gwybodaeth ar gyfer
rhieni

Rydym yn cydnabod y rhan y byddwch yn ei chwarae i helpu i ddewis y brifysgol orau ar gyfer eich mab neu'ch merch.  Mae'r broses bontio o'r ysgol neu'r coleg yn heriol nid yn unig i lawer o fyfyrwyr, ond i rieni hefyd.

 

Yn y rhan fwyaf o achosion byddant yn sefyll ar eu gwadnau eu hunain am y tro cyntaf, felly mae'n bwysig ichi wybod y byddwn ni'n eu cefnogi o'r funud y byddant yn cyrraed tan raddio a thu hwnt, wrth iddynt fynd i fyd gwaith a dilyn yr yrfa o'i dewis.

 

Mae'r dudalen hon wedi'i neilltuo'n ganolbwynt i rieni, i ateb unrhyw gwestiynau a all fod gennych ac i gynnig cyfleoedd ichi adeiladu'ch profiad PGW eich hunan.

 

Cofrestrwch heddiw os hoffech i ni gadw mewn cysylltiad gyda blogiau a fideos llawn gwybodaeth i'ch helpu chi i gefnogi eich mab neu ferch. 

Llety a'r Ardal Leol

llety a'r ardal leol

Gwelwch ein llety a darganfyddwch mwy am Wrecsam a'r fro.


Manylion

Sut i wneud cais

Sut i wneud cais

Dysgwch fwy am gefnogi eich plentyn trwy’r broses ymgeisio.


Manylion

Cyllid a Lles

Cyllid a Lles

Manylion am ffioedd, cyllid a’r gwasanaethau cymorth ar gael i’ch plentyn.


Manylion
Blogiau ar gyfer rhieni
Tanysgrifwch i gael diweddariadau

Diwrnodau a nosweithiau agored

Diwrnod Agored y Brifysgol

Diwrnodau Pwnc a Diwrnodau Blasu

Diwrnodau Blasu'r Brifysgol
Top