GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Busnes

Busnes

Nid cyfres gynhwysfawr o gyrsiau busnes yn unig rydym yn ei darparu ym Mhrifysgol Glyndŵr. Rydym yn credu y dylai'r brifysgol fod wrth wraidd y gymuned fusnes yng Ngogledd Cymru a’n nod yw diwallu eu hanghenion drwy ein rhaglen mewn busnes.

Nod ein rhwydwaith InBusiness sydd newydd ei lansio a'i hailgynllunio ar gyfer 2014, sydd a'r nos o ddarparu cysylltiadau mwy cadarn rhwng diwydiant, y byd academaidd a'n myfyrwyr, yw gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i'ch busnes drwy ddull gweithredu newydd. Rydym yn troi y dull traddodiadol o ymgynghori busnes ar ei ben. Nid yw'n fater ohonom ni'n dweud wrthych chi beth sydd arnoch ei angen, rydym yn deall fod gan wahanol sefydliadau anghenion a heriau gwahanol.

Felly, os ydych yn chwilio am ddatblygiad proffesiynol, datrysiadau hyfforddi pwrpasol, ymgymryd â phrosiect ymgynghori, neu dim ond eisiau cael gwybod mwy am y cyrff proffesiynol a'r partneriaid yr ydym yn gweithio gyda hwy - InBusiness ym Mhrifysgol Glyndŵr yw'r 'siop un-stop' i chi.

Am fwy o wybodaeth cliciwch ar y botymau isod, i drefnu apwyntiad gydag un o'n tîm Datblygu Busnes ffoniwch 01978 293985 neu anfonwch e-bost in-business@glyndwr.ac.uk

Partneriaethau Datblygiad Proffesiynol Datblygiad Proffesiynol
Cyfleusterau Ystafelloedd Cynadledda Ystafelloedd Cynadledda
Top