GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years
Sut i dalu

Sut a phryd i dalu

Pwyntiau pwysig am sut i dalu:

  • Mae gofyn bod gennych eich rhif Adnabod Myfyriwr a'ch manylion banc myfywyr i bob ffordd yr ydych yn dewis talu.
  • Nid ydym yn derbyn taliadau arian parod bellach
  • Rydym yn derbyn: Cardiau debyd (Visa, MasterCard, Maestro, Delta, Solo a VISA Electron), Cardiau credyd (VISA a MasterCard yn unig) a sieciau Sterling.

 

Myfyrwyr y DU a'r UEMyfyrwyr Rhyngwladol

Opsiwn 1 (y dull talu sydd well gennym): Ar-lein 

Y ffordd fwyaf effeithlon a diogel i dalu yw ar-lein drwy'r Siop Ar-lein 

Opsiwn  1 (y dull talu sydd well gennym):  Trosglwyddiad banc drwy PaytoStudy i mewn i Gyfrif y Brifysgol

Gwyddom fod ein myfyrwyr rhyngwladol yn aml yn cael eu dal allan gan ffioedd trosglwyddo blinderus wrth dalu eu ffioedd dysgu. Dyna pam y gwnaethom ni ymuno â system ar-lein PaytoStudy i'w gwneud yn haws ac yn rhatach i chi dalu eich ffioedd a'ch llety myfyrwyr.

Cliciwch yma  i dalu drwy PaytoStudy 

 

Opsiwn 2: Trwy'r Post

Anfonwch eich siec sterling yn daladwy i Brifysgol Glyndŵr i: 
Adran Gyllid Prifysgol Glyndŵr  
PP4 
Plas Coch Ffordd yr Wyddgrug 
Wrecsam 
LL11 2AW

Opsiwn 2: Trosglwyddiad banc drwy Western Union Business Solutions i mewn i Gyfrif y Brifysgol

Mae myfyrwyr sy'n dymuno gwneud taliadau o dramor yn aml yn colli arian o ganlyniad i gyfraddau cyfnewid anwadal, taliadau banc drud a thaliadau cerdyn annisgwyl.

Drwy ddefnyddio'r gwasanaeth am ddim a ddarperir gan Western Union Business Solutions yn helpu i gael gwared â'r problemau hyn ac yn sicrhau y gellir prosesu eich cofrestriad yn gyflym.

Mae defnyddio'r gwasanaeth am ddim a ddarperir gan Western Union Business Solutions i wneud taliadau yn arian eich gwlad yn helpu i ddileu'r problemau hyn a sicrhau bod y brifysgol yn derbyn 100% o'r taliad y byddwch yn ei anfon (dim ffioedd trosglwyddo).

Mae'r gwasanaeth yn gwarantu cyfradd gyfnewid am 72 awr i chi er mwyn rhoi amser ichi wneud y taliad gan ddefnyddio eich rhyngrwyd, ffôn neu fanc  lleol, a byddwch yn cael gwybod cyn gynted ag y bydd eich taliad yn cael ei dderbyn drwy e-bost.

Cliciwch yma i gael mynediad i'r gwasanaeth.

Os bydd gennych unrhyw ymholiadau am y gwasanaeth hwn neu eich taliad gallwch gysylltu â llinell gymorth cymorth i fyfyrwyr pwrpasol Western Union ar +44 (0) 1733 294459 +44 (0) 1733 294459 neu e-bostiwch education@westernunion.com

Opsiwn  3: Dros y ffôn

Ffoniwch 01978 293936

Cofiwch sicrhau fod eich rhif myfyriwr wrth law pan fyddwch yn ffonio.

Dylid e-bostio ffurflenni'r banc drwy e-bost i accountsreceivable@glyndwr.ac.uk neu eu postio i'r cyfeiriad uchod.

Opsiwn  3: Trosglwyddiad banc neu Adnau Banc yn syth i Gyfrif y Brifysgol

Banc: National Westminster Bank PLC 
Côd Didoli: 55-81-42 
Rhif Cyfrif: 90834569 
Enw Cyfrif: Glyndŵr University 
Cod Cyflym: NWBKGB2L 
IBAN: GB89NWBK55814290834569

 

Opsiwn 4: Taliad ar-lein drwy gerdyn

Cliciwch yma i dalu ar-lein 

 

 

Pwyntiau pwysig am pryd i dalu:

  • Talu'r ffi lawn, neu os yw'r ffi'n fwy na £1,000 talwch mewn tri rhandaliad fel a ganlyn:  
  • Taliad cyntaf erbyn Hydref 31, 2018  
  • Ail randaliad erbyn Ionawr 31, 2019  
  • Trydydd rhandaliad erbyn Ebrill 30, 2019  
  • Bydd ffioedd ar gyfer cyrsiau sydd â dyddiadau cychwyn amrywiol, gan gynnwys rhaglenni Ôl-raddedig, yn destun dyddiadau gwahanol a caiff manylion eu darparu cyn y dyddiad cofrestru.
  • NID YW'r dyddiadau hyn yn berthnasol i fyfyrwyr rhyngwladol. Dylai myfyrwyr gyfeirio at eu llythyr cynnig/Rheoliadau Ffioedd Hyfforddi Rhyngwladol.

 

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â'r tîm cyfrifon derbyniadwy ar 01978 293162 neu accountsreceivable@glyndwr.ac.uk.

Am gyngor am gyllid myfyrwyr cysylltwch â'r adran Cyllid Myfyrwyr a Chyngor Ariannol ar 01978 293295 neu funding@glyndwr.ac.uk

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgolonline prospectus

Top