Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Sut i dalu

Sut i dalu

Talu â cherdyn

Gall myfyrwyr sy'n dymuno talu â cherdyn wneud hynny yma 

Talu'ch ffioedd drwy drosglwyddiad banc

Mae myfyrwyr sy'n dymuno gwneud taliadau o dramor yn aml yn colli arian o ganlyniad i gyfraddau cyfnewid anwadal, taliadau banc drud a thaliadau cerdyn annisgwyl. Drwy ddefnyddio'r gwasanaeth am ddim a ddarperir gan Western Union Business Solutions yn helpu i gael gwared â'r problemau hyn ac yn sicrhau y gellir prosesu eich cofrestriad yn gyflym.

Mae defnyddio'r gwasanaeth am ddim a ddarperir gan Western Union Business Solutions i wneud taliadau yn arian eich gwlad yn helpu i ddileu'r problemau hyn a sicrhau bod y brifysgol yn derbyn 100% o'r taliad y byddwch yn ei anfon.

Mae'r gwasanaeth yn gwarantu cyfradd gyfnewid am 72 awr i chi er mwyn rhoi amser ichi wneud y taliad gan ddefnyddio eich rhyngrwyd, ffôn neu fanc  lleol. 

Byddwch yn cael gwybod cyn gynted ag y bydd eich taliad yn cael ei dderbyn drwy e-bost.

Cliciwch yma i gael mynediad i'r gwasanaeth

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top