GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Sut i dalu

Sut a phryd i dalu

Pwyntiau pwysig am sut i dalu:

  • Mae gofyn bod gennych eich rhif Adnabod Myfyriwr a'ch manylion banc myfywyr i bob ffordd yr ydych yn dewis talu.
  • Nid ydym yn derbyn taliadau arian parod bellach
  • Rydym yn derbyn: Cardiau debyd (Visa, MasterCard, Maestro, Delta, Solo a VISA Electron), Cardiau credyd (VISA a MasterCard yn unig) a sieciau Sterling.

 

Myfyrwyr y DU a'r UEMyfyrwyr Rhyngwladol

Opsiwn 1 (y dull talu sydd well gennym): Ar-lein 

Y ffordd fwyaf effeithlon a diogel i dalu yw ar-lein drwy'r Siop Ar-lein 

Opsiwn  1 (y dull talu sydd well gennym):  Trosglwyddiad banc drwy PaytoStudy i mewn i Gyfrif y Brifysgol

Gwyddom fod ein myfyrwyr rhyngwladol yn aml yn cael eu dal allan gan ffioedd trosglwyddo blinderus wrth dalu eu ffioedd dysgu. Dyna pam y gwnaethom ni ymuno â system ar-lein TransferMate i'w gwneud yn haws ac yn rhatach i chi dalu eich ffioedd a'ch llety myfyrwyr.

Cliciwch yma i dalu drwy TransferMate

 

Opsiwn 2: Trwy'r Post

Anfonwch eich siec sterling yn daladwy i Brifysgol Glyndŵr i: 
Adran Gyllid Prifysgol Glyndŵr  
PP4 
Plas Coch Ffordd yr Wyddgrug 
Wrecsam 
LL11 2AW

Opsiwn  2: Trosglwyddiad banc neu Adnau Banc yn syth i Gyfrif y Brifysgol

Banc: Barclays Bank PLC
Côd Didoli: 20-51-01
Rhif Cyfrif: 80645370
Enw Cyfrif: Glyndŵr University 
Cod Cyflym: BARCGB22  
IBAN: GB14BARC20510180645370

Opsiwn  3: Dros y ffôn

Ffoniwch 01978 293936

Cofiwch sicrhau fod eich rhif myfyriwr wrth law pan fyddwch yn ffonio.

Dylid e-bostio ffurflenni'r banc drwy e-bost i accountsreceivable@glyndwr.ac.uk neu eu postio i'r cyfeiriad uchod.

Opsiwn 3: Taliad ar-lein drwy gerdyn

Cliciwch yma i dalu ar-lein 

 

 

Pwyntiau pwysig am pryd i dalu:

  • Talu'r ffi lawn, neu os yw'r ffi'n fwy na £1,000 talwch mewn tri rhandaliad fel a ganlyn:  
  • Taliad cyntaf erbyn Hydref 31, 2019 
  • Ail randaliad erbyn Ionawr 31, 2020
  • Trydydd rhandaliad erbyn Ebrill 30, 2020
  • Bydd ffioedd ar gyfer cyrsiau sydd â dyddiadau cychwyn amrywiol, gan gynnwys rhaglenni Ôl-raddedig, yn destun dyddiadau gwahanol a caiff manylion eu darparu cyn y dyddiad cofrestru.
  • NID YW'r dyddiadau hyn yn berthnasol i fyfyrwyr rhyngwladol. Dylai myfyrwyr gyfeirio at eu llythyr cynnig/Rheoliadau Ffioedd Hyfforddi Rhyngwladol.

 

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â'r tîm cyfrifon derbyniadwy ar 01978 293162 neu accountsreceivable@glyndwr.ac.uk.

Am gyngor am gyllid myfyrwyr cysylltwch â'r adran Cyllid Myfyrwyr a Chyngor Ariannol ar 01978 293295 neu funding@glyndwr.ac.uk

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020online prospectus

Top