Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Ffioedd Cyrsiau Proffesiynol a Chyrsiau Byr

Ffioedd Cyrsiau Proffesiynol

Mae ffioedd ar gyfer ein cyrsiau byr yn cael eu rhestru ar dudalen y cwrs. Gweler ein hadran cyrsiau byr ar gyfer y cyrsiau sydd ar gael ar hyn o bryd.

Cyrsiau Proffesiynol a Chyrsiau Byr Eraill

2018/19 2019/20
Sefydliad Siartredig Marchnata - tystysgrif broffesiynol (ffi y modiwl £580)    £1,650  £1,650
Sefydliad Siartredig Marchnata - diploma proffesiynol (ffi y modiwl £650)     £1,700  £1,700
CISCO £600 £600

 

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top