Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Ffioedd Cyrsiau Proffesiynol a Chyrsiau Byr

Ffioedd Cyrsiau Proffesiynol

Mae ffioedd ar gyfer ein cyrsiau byr yn cael eu rhestru ar dudalen y cwrs. Gweler ein hadran cyrsiau byr ar gyfer y cyrsiau sydd ar gael ar hyn o bryd.

Cyrsiau Proffesiynol a Chyrsiau Byr Eraill

 2017/18 2018/19
Sefydliad Siartredig Marchnata   £1,650  
Sefydliad Siartredig Marchnata   £1,700  
CISCO £600 £600
Cymdeithas y Cyfrifwyr Siartredig (ACCA) ffi y papur - lefel F £550 £550
Cymdeithas y Cyfrifwyr Siartredig  (ACCA) ffi y papur - lefel P  £650 £650
Tystysgrif Addysg Uwch mewn Newyddiaduraeth £4,500*  

* Bwrsariaeth Ysgol o £1,100 ar gael

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top