Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Ffioedd hyfforddi ôl-raddedig

Ffioedd hyfforddi ôl-raddedig

Yma ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam mae gennym strwythur ffioedd haenog sy’n golygu fod y ffioedd yr ydych yn eu talu yn dibynnu ar pa radd yr ydych yn ei dewis. Rydym yn cynnig llwybrau astudio llawn amser a rhan-amser. 

Mae'n bosibl y byddwch yn gallu benthyca hyd at £10,280 i astudio ar lefel gradd meistr a addysgir. Gweler ein hadran Cyllid Ôl-raddedig am ragor o wybdoaeth.

Noder mai fesul blwyddyn y mae ein ffioedd i gyd oni nodir yn wahanol.  I ddarganfod beth sy'n cael ei gynnwys yn eich ffioedd hyfforddi, gweler yr adran Cwestiynau Cyffredin.

 

Llawn amser                                        

2018/19 2019/20
MA, MSc, MRes (bil am 1 flwyddyn yn unig)                        £5,750 £5,750
Eithriadau    
MBA (bil am 1 flwyddyn yn unig) £11,000 £11,000
MBA - Traethawd Hir yn unig £3,000 £3,000

 

Rhan-amser 2018/19 2019/20
MA/MSc/MRes - yn ymgorffori PGCert a PGDip (bil bob blwyddyn am ddwy flynedd) £2,825 £2,825

Ffi modiwl safonol fesul 10 credyd

£500 £500
Traethawd hir yn unig (myfyrwyr mynediad uniongyrchol) £2,875 £2,875
Eithriadau: Ôl-raddedig Rhan-amser     

MA Addysg y 30 credyd (yn cynnwys Ymarfer Proffesiynol Uwch Dyslecsia)  bil bob blwyddyn am 3 blynedd

£950 (£1900 y flwyddyn) I'w gadarnhau

MA Rheolaeth Adnoddau Dynol (bil bob blwyddyn am 2 flynedd)

£3500 £4000 (I'w gadarnhau)

 

Ymchwil (MPhil/PhD) (Dyfarniad Prifysgol Caer)  2018/19 2019/20
MPhil/PhD Llawn amser £4,121 £4,327
MPhil/PhD Rhan-amser £2,060 £2,163

 

Ymchwil (MPhil/PhD) Dyfarniadau Prifysgol Cymru (yn parhau)

2018/19 2019/20
MPhil/PhD Llawn-amser £4,250 £4,250
MPhil/PhD Rhan-amser - Gwyddoniaeth, Peirianneg a Thechnoleg (Grŵp B) £3,200 £3,200

MPhil/PhD rhan-amser – Iechyd a Lles, Mathemateg ac Ystadegau, Amgylchedd Adeiledig a Chyfrifiadura (Grŵp C)

£2,750 £2,750
MPhil/PhD rhan-amser - Astudiaethau Busnes a Gweinyddu, Gwyddorau Cymdeithasol, Dyniaethau, Ieithoedd a Chyfathrebu Torfol, Celf, Dylunio a Chelfyddydau Perfformio, Addysg (Grŵp D) £2,450 £2,450

Ffi Ysgrifennu/Arholiad

£650 £650

Ffi Ailgyflwyno Thesis

£700 £700

 

Ymchwil (Prof Doc/D Min) (Dyfarniad Prifysgol Cymru) 

2017/18 2018/19

Doethuriaeth Broffesiynol Iechyd a Gofal Cymdeithasol £650 fesul 30 credyd – mwyafswm o 120 credyd

£2,600 £2,600

Doethuriaeth Broffesiynol Addysg £650 fesul 30 credyd – mwyafswm o 120 credyd

£2,600 £2,600

 

Os hoffech ragor o wybodaeth am y ffioedd a chyllid a fydd ar gael ichi, gweler ein hadran Cyllid Ôl-raddedig am fwy o wybodaeth.

Dylech fod yn ymwybodol o’n rheoliadau ffioedd sy’n rhoi arolwg o pryd mae ffioedd yn ddyledus, ynghyd â pholisïau a gweithdrefnau y brifysgol. Gellir dod o hyd i hwn trwy’r ddolen isod:-

Rheoliadau ffioedd hyfforddi myfyrwyr

Cyfraddau Benthyciadau, Grantiau a Ffioedd Llywodraeth Cymru 2018/19

Cytunwyd ar y Ffioedd hyn yng nghyd-destun Cynllun Ffioedd a Mynediad 2018-19

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top