GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Ffioedd hyfforddi ôl-raddedig

Ffioedd hyfforddi ôl-raddedig

Yma ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam mae gennym strwythur ffioedd haenog sy’n golygu fod y ffioedd yr ydych yn eu talu yn dibynnu ar pa radd yr ydych yn ei dewis. Rydym yn cynnig llwybrau astudio llawn amser a rhan-amser. 

Mae'n bosibl y byddwch yn gallu benthyca hyd at £10,280 i astudio ar lefel gradd meistr a addysgir. Gweler ein hadran Cyllid Ôl-raddedig am ragor o wybdoaeth.

Noder mai fesul blwyddyn y mae ein ffioedd i gyd oni nodir yn wahanol.  I ddarganfod beth sy'n cael ei gynnwys yn eich ffioedd hyfforddi, gweler yr adran Cwestiynau Cyffredin.

 

Llawn amser                                        

2019/20 2020/21
MA, MSc, MRes (bil am 1 flwyddyn yn unig)                        £5,750 £5,750
Eithriadau    
MBA (bil am 1 flwyddyn yn unig) £11,000 £11,000
MBA - Traethawd Hir yn unig £3,000 £3,000
MA Arwain Gwasanaethau Cyhoeddus  £9,000  

MRes Ymchwil Clinigol Cymhwysol/MRes Ymchwil Gwyddorau Biofeddygol Cymhwysol/MSc Gwyddor Biofeddygol

 £6,615 £6,615

MRes Anthropoleg Fforensig

£7,000 £7,000

 

 

Rhan-amser 2019/20 2020/21
MA/MSc/MRes - yn ymgorffori PGCert a PGDip (bil bob blwyddyn am ddwyflynedd) £2,875 £2,875

Ffi modiwlsafonolfesul 10 credyd

£500 £500
Traethawd hir yn unig (myfyrwyrmynediaduniongyrchol) £2,875 £2,875
Eithriadau: Ôl-raddedig Rhan-amser     

MBA

 £5,500 £5,500

MA Addysg y 30 credyd (yn cynnwys Ymarfer Proffesiynol Uwch Dyslecsia)  bil bob blwyddyn am 3 blynedd

£950 (£1900 y flwyddyn) £950 (£1900 y flwyddyn)

MA Rheolaeth Adnoddau Dynol (bil bob blwyddyn am 2 flynedd)

£3,500 £3,500

MRes Ymchwil Clinigol Cymhwysol/MRes Ymchwil Gwyddorau Biofeddygol Cymhwysol/MSc Gwyddor Biofeddygol

 £3,307.50 £3,308

MRes Anthropoleg Fforensig

  £3,500

Tystysgrif OR Addysg Uwch

  £2,250

Rhaglenni Ar-lein PGW

  £500 pob modiwl 20 credid (£6,000 am y rhaglen lawn)

MSc Ymarfer Clinigol Uwch (bil bob blwyddyn am 3 flynedd)

  £2,205

MSc Seicoleg (Trosiad)

  £2,475

Rhaglenni MA mewn Addysg pob 30 credid (yn cynnwys Ymarfer Dyslecsia Proffesiynol Uwch

  £950 pob 30 credid (£1,900 y flwyddyn)

 

Ymchwil (MPhil/PhD) (Dyfarniad Prifysgol Caer)  2019/20 2020/21
MPhil/PhD Llawn amser £4,327 I DDOD
MPhil/PhD Rhan-amser £2,163 I DDOD

 

Ymchwil (MPhil/PhD) Dyfarniadau Prifysgol Cymru (yn parhau)

2019/20 2020/21
MPhil/PhD Llawn-amser £4,250 £4,250
MPhil/PhD Rhan-amser - Gwyddoniaeth, Peirianneg a Thechnoleg (Grŵp B) £3,200 £3,200

MPhil/PhD rhan-amser – Iechyd a Lles, Mathemateg ac Ystadegau, Amgylchedd Adeiledig a Chyfrifiadura (Grŵp C)

£2,750 £2,750
MPhil/PhD rhan-amser - Astudiaethau Busnes a Gweinyddu, Gwyddorau Cymdeithasol, Dyniaethau, Ieithoedd a Chyfathrebu Torfol, Celf, Dylunio a Chelfyddydau Perfformio, Addysg (Grŵp D) £2,450 £2,450

Ffi Ysgrifennu/Arholiad

£650 £650

Ffi Ailgyflwyno Thesis

£700 £700

 

Ymchwil (Prof Doc/D Min) (Dyfarniad Prifysgol Cymru) 

2019/20 2020/21

Doethuriaeth Broffesiynol Iechyd a Gofal Cymdeithasol £650 fesul 30 credyd – mwyafswm o 120 credyd

£2,600 £2,600

Doethuriaeth Broffesiynol Addysg £650 fesul 30 credyd – mwyafswm o 120 credyd

£2,600 £2,600

 

Os hoffech ragor o wybodaeth am y ffioedd a chyllid a fydd ar gael ichi, gweler ein hadran Cyllid Ôl-raddedig am fwy o wybodaeth.

Dylech fod yn ymwybodol o’n rheoliadau ffioedd sy’n rhoi arolwg o pryd mae ffioedd yn ddyledus, ynghyd â pholisïau a gweithdrefnau y brifysgol. Gellir dod o hyd i hwn trwy’r ddolen isod:-

Rheoliadau Ffioedd Myfyrwyr 2020-21

Rheoliadau Ffioedd Dysgu Myfyrwyr 2019-20

Cytunwyd ar y Ffioedd hyn yng nghyd-destun:

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020online prospectus

Top