Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgolonline prospectus

benthyciadau ffioedd hyfforddi ar gyfer myfyrwyr rhan-amser

benthyciadau ffioedd hyfforddi ar gyfer myfyrwyr rhan-amser

Os ydych yn fyfyriwr rhan-amser newydd, gallwch wneud cais am Fenthyciad Ffi Hyfforddi gan y llywodraeth i dalu am gostau hyfforddi.

Fel yn achos myfyrwyr llawn amser, dim ond pan fyddwch wedi graddio ac yn ennill dros £25,000 y byddwch yn dechrau talu hwn yn ôl.  

Ffeithiau Allweddol

 • Bydd ad-daliadau o’r benthyciad ffi hyfforddi yn 9% o incwm dros £25,000.
 • Ni fyddwch yn gweld yr arian yma. Mae’n mynd yn syth o’r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr i’r Brifysgol. Mae’n rhaid i chi ei dalu’n ôl.
 • Nid yw’r benthyciad ffi hyfforddi ar gael i Fyfyrwyr Ôl-raddedig ond mae bwrsariaeth i fyfyrwyr sy'n byw yng Nghymru.
 • Gall myfyrywr cymwys o Gymru wneud cais i gael benthyciad o hyd at £2,625. 
 • Ar ôl 30 mlynedd, bydd unrhyw ddyled sydd yn weddill yn cael ei dileu. 

Cymhwyster

Mae gofyn eich bod yn:

 • fod yn astudio ar lefel israddedig am y tro cyntaf (nid ydych wedi bod i brifysgol o’r blaen ac nid oes gennych gymhwyster israddedig neu lefel gyfwerth yn barod) 
 • fod yn gwneud lleiafswm o 25% ar gwrs llawn amser neu fodiwlau sy’n werth 30 credyd y flwyddyn
 • gael eich dosbarthu fel myfyriwr Cartref neu UE*

*Yn ôl rheoliadau cyllido’r llywodraeth, mae statws Cartref/UE/tramor yn dibynnu ar genedligrwydd a phreswyliaeth – gweler www.gov.uk/studentfinance

Cyrsiau

Bydd y cwrs yr ydych eisiau ei astudio yn gorfod bod yn gymwys am gyllid. Mae’n rhaid iddo fod yn un o’r cyrsiau isod.

 • Gradd gyntaf, er enghraifft, BA, BSc, LLB neu BEd.
 • Gradd sylfaen.
 • Tystysgrif Addysg Uwch.
 • Diploma Addysg Uwch (DipHE).
 • Tystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC).
 • Diploma Genedlaethol Uwch (HND).
 • Tystysgrif Addysg i Raddedigion (PGCE).
 • Hyfforddiant Cychwynnol i Athrawon.
 • Hyfforddiant pellach i weithwyr ieuenctid a chymuned.

 Gweler rhestr gyflawn o'n cyrsiau rhan-amser yma

Gwneud cais

Yn dibynnu o lle’r ydych yn gwneud cais, cysylltwch â’r corff perthnasol am fwy o wybodaeth:

 

 

Cysylltu â ni

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau am gyllid gallwch gysylltu â'n tîm cyllid myfyrwyr arbenigol.

Ffô: 01978 293295
E-bost: studentwelfare@glyndwr.ac.uk

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgolonline prospectus

Top