GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Ffioedd israddedig rhan-amser

Ffioedd israddedig rhan-amser

Ffioedd

Noder bod pob ffioedd yn rhai y flwyddyn oni nodir yn wahanol:-

Math o gwrs

2019/20 2020/21
Gradd Baglor £4,500 £4,500
TAR   £4,500

Meistr Integredig

£4,500 £4,500
HNC/HND £4,500 £4,500
Gradd Sylfaen £4,500 £4,500
Prentisiaeth Gradd   £4,500

Ffi modiwlau unigol ar gyfer myfyrwyr yr UE /y DU fesul 10 credyd

£750 £750
Blynyddoedd a ailwneir ar gyfer myfyrwyr UE/DU (fesul 10 credyd)  £500 £750
Eithriadau    
Dip HE Cwnsela  £3,995 £3,995
FdA/BA Anrh atodol Gofal Plant Therapiwtig £3,000 £3,000
FdEng Peirianneg Ddiwydiannol  £4,500 £4,500

 

Noder os ydych yn fyfyriwr israddedig sy'n dychwelyd i ail-wneud y flwyddyn, eich ffi bydd ffi'r modiwl neu ffi'r cwrs  pa un bynnag yw'r swm isaf.

Cymorth ariannol 2020/21

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn rhoi ysgoloriaeth i is-raddedigion rhan-amser cymwys sy'n byw yng Nghymru. Mae rhaid i fyfyrwyr wneud cais am fenthyciad £2,625 drwy Cyllid Myfyrwyr Cymru a bydd Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn credydu'r y ffi dysgu o £1,875 sy'n weddill. I fod yn gymwys mae angen i fyfyrwyr:

Mynychu am flwyddyn academaidd 2020/21 ar ei hyd

I fod yn fyfyrwyr cyfredol, heb fod yn ailwneud blwyddyn

Bod yn gofrestredig ar gwrs is-raddedig rhan-amser a thalu'r ffi lawn o £4,500

Darparu'r holl wybodaeth sydd ei hangen i'r Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr

Bod yn byw yng Nghymru, fel y'i pennwyd gan eich cyflwyniad i Gyllid Myfyrwyr Cymru ar gyfer cychwyn astudiaethau ym mlwyddyn academaidd 2020/21.

Sylwer: Nid yw hyn yn berthnasol i fyfyrwyr sy'n astudio mewn sefydliad masnachfraint neu bartnerol. Bydd myfyrwyr ond yn gymwys i gael un Bwrsariaeth Glyndwr yn unig.

 

Os hoffech chi gael rhagor o gyngor am y cyllid a fydd ar gael i chi, gweler ein hadran cyllid myfyrwyr neu ffoniwch 01978 293295.

 

Dylech fod yn ymwybodol o’n rheoliadau ffioedd sy’n rhoi arolwg o pryd mae ffioedd yn ddyledus, ynghyd â pholisïau a gweithdrefnau y brifysgol. Gellir dod o hyd i hwn trwy’r ddolen isod:-

Rheoliadau Ffioedd Myfyrwyr 2020-21

Rheoliadau Ffioedd Dysgu Myfyrwyr 2019-20

Cytunwyd ar y Ffioedd hyn yng nghyd-destun:

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020online prospectus

Top