Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Ffioedd israddedig rhan-amser

Ffioedd israddedig rhan-amser

Bydd y ffioedd y byddwch yn eu talu a’r cymorth sydd ar gael yn dibynnu ar nifer o wahanol ffactorau.

Cewch fwy o wybodaeth am fenthyciadau ffioedd hyfforddi i fyfyrwyr rhan-amser yma.

Am fwy o gyngor am y cyllid a fydd ar gael i chi, cysylltwch â’n adran cyllid myfyrwyr.

Mae'r brifysgol yn cynnig bwrsariaeth £1,875 bursary* ar gyfer myfyrwyr rhan-amser sy'n byw yng Nghymru sydd â ffioedd cwrs o £4,500 ac sy'n talu gweddill eu ffioedd trwy ddefnyddio benthyciad.

Noder bod pob ffioedd yn rhai y flwyddyn oni nodir yn wahanol:-

Math o gwrs

2017/18 2018/19
Gradd Baglor £4,500 £4,500

Meistr Integredig

£4,500 £4,500
HNC/HND £4,500 £4,500
Gradd Sylfaen £4,500 £4,500

Ffi modiwlau unigol ar gyfer myfyrwyr yr UE /y DU fesul 10 credyd

£750 £750
Blynyddoedd a ailwneir ar gyfer myfyrwyr UE/DU (fesul 10 credyd)  £500 £750
Eithriadau    
BSc Therapi Galwedigaethol   £3,600
Dip HE/BA Anrh atodol Cwnsela  £3,995 £3,995
FdA/BA Anrh atodol Gofal Plant Therapiwtig £3,000 £3,000
FdEng Peirianneg Ddiwydiannol   £4,500

 

Noder os ydych yn fyfyriwr israddedig sy'n dychwelyd i ail-wneud y flwyddyn, eich ffi bydd ffi'r modiwl neu ffi'r cwrs  pa un bynnag yw'r swm isaf.

Dylech fod yn ymwybodol o’n rheoliadau ffioedd sy’n rhoi arolwg o pryd mae ffioedd yn ddyledus, ynghyd â pholisïau a gweithdrefnau y brifysgol. Gellir dod o hyd i hwn trwy’r ddolen isod:-

Rheoliadau ffioedd hyfforddi myfyrwyr

Cytunwyd ar y Ffioedd hyn yng nghyd-destun Cynllun ffioedd sefydliadol 2016/17

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top