GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years
Ffioedd hyfforddi israddedigion sy'n dychwelyd

Ffioedd hyfforddi israddedigion sy'n dychwelyd

Myfyrwyr sy'n dychwelyd yw'r myfyrwyr sy'n ailgofrestru ar yr un rhaglen a astudiwyd y flwyddyn gynt neu sy'n ailgofrestru ar ôl cymryd cynod o abseboldeb a gymeradwywyd, neu sy'n trosglwyddo'n uniongyrchol o un rhaglen i un arall fel rhan o drosglwyddiad a gymeradwywyd gan y Brifysgol.

Noder bod y ffioedd fesul blwyddyn oni nodir yn wahanol:-

Myfyrwyr sy'n Dychwelyd mynediad 2017/18 Myfyriwr Israddedig DU/UE/Ynysoedd y Sianel/Ynys Manaw llawn amser Ffi
Gradd Baglor: pynciau STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg) Peirianneg, Gwyddoniaeth, Cyfrifiadura £9,000
Gradd Baglor Pynciau a proffesiynau perthynol i Feddygaeth, Yr Amgylchedd Adeiledig, Celf a Dylunio, Addysg, Newyddiaduraeth, Y Cyfryngau £9,000
Gradd Baglor: pynciau nad ydynt yn rhai STEM  Busnes, y Dyniaethau £9,000
Graddau Sylfaen, HND, HNC  Pob pwnc £9,000
Gradd trac cyflym  Pob pwnc £9,000
Cwrs rhan-amser  Pob pwnc £4,500

 

Myfyrwyr sy'n Dychwelyd mynediad  2016/17 
Myfyriwr Israddedig DU/UE/Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw llawn amser Fee
Gradd Baglor: pynciau STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg) Peirianneg, Gwyddoniaeth, Cyfrifiadura £9,000
Gradd Baglor Pynciau a proffesiynau perthynol i Feddygaeth, Yr Amgylchedd Adeiledig, Celf a Dylunio, Addysg, Newyddiaduraeth, Y Cyfryngau £9,000
Gradd Baglor: pynciau nad ydynt yn rhai STEM  Busnes, y Dyniaethau £9,000
Graddau Sylfaen, HND, HNC  Pob pwnc £9,000
Gradd trac cyflym  Pob pwnc £9,000
Cwrs rhan-amser  Pob pwnc £4,500

 

Myfyrwyr sy'n Dychwelyd mynediad  2015/16 
Myfyriwr Israddedig DU/UE/Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw llawn amser Ffi
Gradd Baglor: pynciau STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg) Peirianneg, Gwyddoniaeth, Cyfrifiadura £8,450
Gradd Baglor Pynciau a proffesiynau perthynol i Feddygaeth, Yr Amgylchedd Adeiledig, Celf a Dylunio, Addysg, Newyddiaduraeth, Y Cyfryngau £7,800
Gradd Baglor: pynciau nad ydynt yn rhai STEM Busnes, y Dyniaethau £7,400
Graddau Sylfaen, HND, HNC  Pob pwnc £5,400
Gradd trac cyflym  Pob pwnc £8,400
Cwrs rhan-amser  Pob pwnc £2,625

 

 

Ffioedd Modiwl-Llawn amser
Ffi
Myfyrwyr sy'n dychwelyd - Ailwneud blwyddyn (yn dibynnu ar gredydau a gyfeiriwyd) UE/DU llawn-amser y 10 credyd £750

Dylech fod yn ymwybodol o’n rheoliadau ffioedd sy’n rhoi arolwg o pryd mae ffioedd yn ddyledus, ynghyd â pholisïau a gweithdrefnau y brifysgol. Gellir dod o hyd i hwn trwy’r ddolen isod:-

Rheoliadau ffioedd hyfforddi myfyrwyr 2018/19

Rheoliadau ffioedd hyfforddi myfyrwyr 2019/20

Cytunwyd ar y Ffioedd hyn yng nghyd-destun:

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgolonline prospectus

Top