Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgolonline prospectus

Ffioedd hyfforddi israddedigion sy'n dychwelyd

Ffioedd hyfforddi israddedigion sy'n dychwelyd

Myfyrwyr sy'n dychwelyd yw'r myfyrwyr sy'n ailgofrestru ar yr un rhaglen a astudiwyd y flwyddyn gynt neu sy'n ailgofrestru ar ôl cymryd cynod o abseboldeb a gymeradwywyd, neu sy'n trosglwyddo'n uniongyrchol o un rhaglen i un arall fel rhan o drosglwyddiad a gymeradwywyd gan y Brifysgol.

Noder bod y ffioedd fesul blwyddyn oni nodir yn wahanol:-

Myfyrwyr sy'n Dychwelyd mynediad 2017/18 Myfyriwr Israddedig DU/UE/Ynysoedd y Sianel/Ynys Manaw llawn amser Ffi
Gradd Baglor: pynciau STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg) Peirianneg, Gwyddoniaeth, Cyfrifiadura £9,000
Gradd Baglor Pynciau a proffesiynau perthynol i Feddygaeth, Yr Amgylchedd Adeiledig, Celf a Dylunio, Addysg, Newyddiaduraeth, Y Cyfryngau £9,000
Gradd Baglor: pynciau nad ydynt yn rhai STEM  Busnes, y Dyniaethau £9,000
Graddau Sylfaen, HND, HNC  Pob pwnc £9,000
Gradd trac cyflym  Pob pwnc £9,000
Cwrs rhan-amser  Pob pwnc £4,500

 

Myfyrwyr sy'n Dychwelyd mynediad  2016/17 
Myfyriwr Israddedig DU/UE/Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw llawn amser Fee
Gradd Baglor: pynciau STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg) Peirianneg, Gwyddoniaeth, Cyfrifiadura £9,000
Gradd Baglor Pynciau a proffesiynau perthynol i Feddygaeth, Yr Amgylchedd Adeiledig, Celf a Dylunio, Addysg, Newyddiaduraeth, Y Cyfryngau £9,000
Gradd Baglor: pynciau nad ydynt yn rhai STEM  Busnes, y Dyniaethau £9,000
Graddau Sylfaen, HND, HNC  Pob pwnc £9,000
Gradd trac cyflym  Pob pwnc £9,000
Cwrs rhan-amser  Pob pwnc £4,500

 

Myfyrwyr sy'n Dychwelyd mynediad  2015/16 
Myfyriwr Israddedig DU/UE/Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw llawn amser Ffi
Gradd Baglor: pynciau STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg) Peirianneg, Gwyddoniaeth, Cyfrifiadura £8,450
Gradd Baglor Pynciau a proffesiynau perthynol i Feddygaeth, Yr Amgylchedd Adeiledig, Celf a Dylunio, Addysg, Newyddiaduraeth, Y Cyfryngau £7,800
Gradd Baglor: pynciau nad ydynt yn rhai STEM Busnes, y Dyniaethau £7,400
Graddau Sylfaen, HND, HNC  Pob pwnc £5,400
Gradd trac cyflym  Pob pwnc £8,400
Cwrs rhan-amser  Pob pwnc £2,625

 

 

Ffioedd Modiwl-Llawn amser
Ffi
Myfyrwyr sy'n dychwelyd - Ailwneud blwyddyn (yn dibynnu ar gredydau a gyfeiriwyd) UE/DU llawn-amser y 10 credyd £750

Dylech fod yn ymwybodol o’n rheoliadau ffioedd sy’n rhoi arolwg o pryd mae ffioedd yn ddyledus, ynghyd â pholisïau a gweithdrefnau y brifysgol. Gellir dod o hyd i hwn trwy’r ddolen isod:-

Rheoliadau ffioedd hyfforddi myfyrwyr

Cyfraddau Benthyciadau, Grantiau a Ffioedd Llywodraeth Cymru 2018/19

Cytunwyd ar y Ffioedd hyn yng nghyd-destun:

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgolonline prospectus

Top