Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Ffioedd Hyfforddi Israddedig

Ffioedd Hyfforddi Israddedig

Sut i wneud cais


Nid oes raid ichi dalu'ch Ffioedd Dysgu ymlaen llaw

O 2018/19, bydd ffioedd dysgu Prifysgol Glyndwr Wrecsam yn £9,000 y flwyddyn am gwrs gradd israddedig llawn amser.

Nid oes rhaid ichi dalu unrhyw swm o arian ymlaen llaw os ydych yn gymwys i gael Benthyciad fioedd Dysgu gan y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr.

Gallwch gael benthyciadau a grantiau i helpu i dalu eich ffioedd dysgu a'ch costau byw; mae gan ein hadran cyllid i fyfyrwyr fwy o wybodaeth ynghylch pa becynnau cymorth ariannol y gallech fod yn gymwys i'w cael.

Mae ein ffioedd israddedig llawn amser ar gyfer myfyrwyr Cartref a'r UE yn cael eu nodi yn y tabl isod. I gael gweld beth sy'n cael ei gynnwys yn eich ffioedd hyfforddi, edrychwch yn yr adran Cwestiynau Cyffredin.

Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol, ewch i'n tudalennau ffioedd Rhyngwladol.

 

 

  2017/18 2018/19
Math o Gwrs Ffi Ffi
Gradd Baglor £9,000 £9,000
TAR £9,000 £9,000
Gradd Meistr Integredig £9,000 £9,000
HNC/HND £9,000 £9,000
Gradd Sylfaen £9,000 £9,000
Graddau Trac Cyflym £9,000 £9,000
Blwyddyn Sylfaen £9,000 £9,000
Ffioedd Modiwl    
Ailwneud blwyddyn/ffi modiwl unigol ar gyfer myfyrwyr UE/DU (y 10 credyd) £750 £775

 

Codiadau yn Ffioedd Myfyrwyr

Efallai y byddwch chi wedi sylwi yn y cyfryngau, ar gyhoeddusrwydd ymghylch ffioedd myfyrwyr yn codi yn y dyfodol. Dylai myfyrwyr sy'n cofrestru am y tro cyntaf yn 2017 ac sy'n dychwelyd o gofrestriad y flwyddyn flaenorol nodi y bydd eich ffioedd n aros yr un fath ar gyfer eleni ac unrhyw flynyddoedd pellach o astudio israddedig. Bydd unrhyw ffioedd newydd a ffioedd uwch ar gyfer astudio ar lefel israddedig ond yn berthnasol i'r myfyrwyr hynny sy'n cofrestru am y tro cyntaf ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam ar gyfer blwyddyn academaidd  2018/19 a'r blynyddoedd dilynol.

Dylech fod yn ymwybodol o’n rheoliadau ffioedd sy’n rhoi arolwg o pryd mae ffioedd yn ddyledus, ynghyd â pholisïau a gweithdrefnau y brifysgol. Gellir dod o hyd i hwn trwy’r ddolen isod:-

Rheoliadau ffioedd hyfforddi myfyrwyr

Cytunwyd ar y Ffioedd hyn yng nghyd-destun Cynllun ffioedd sefydliadol 2016/17

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top