GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Ffioedd Hyfforddi Israddedig

Ffioedd Hyfforddi Israddedig

Nid oes rhaid ichi dalu'ch Ffioedd Dysgu o flaen llaw

O 2020/21, bydd ffioedd hyfforddi Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn £9,000 y flwyddyn am gwrs gradd israddedig llawn amser.

Nid oes rhaid ichi dalu unrhyw arian o flaen llaw os byddwch chi'n gymwys i gael Benthyciad Ffi Hyfforddi gan y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr.

Gallwch chi fod yn gymwys am fenthyciadau i'ch helpu i dalu eich ffioedd hyfforddi a'ch costau byw; mae gan ein hadran cyllid myfyrwyr fwy o wybodaeth information ynghylch y pecynnau cymorth ariannol a allai fod ar gael.

 Mae ein ffioedd israddedig llawn-amser ar gyfer myfyrwyr Cartref a'r UE yn unig a nodir yn y tabl isod. I gael hyd i'r hyn y mae'ch ffioedd hyfforddi'n talu amdano, gweler yr adran Cwestiynau Cyffredin.

 

  2019/20 2020/21
Math o Gwrs Ffi Ffi
Gradd Baglor £9,000 £9,000
TAR £9,000 £9,000
Gradd Meistr Integredig £9,000 £9,000
HNC/HND £9,000 £9,000
Gradd Sylfaen £9,000 £9,000
Graddau Trac Cyflym £9,000 £9,000
Blwyddyn Sylfaen £9,000 £9,000
Blwyddyn lleoliad gwaith ryngosod   £1,800 I'W GADARNHAU
Ffioedd Modiwl    
Ailwneud blwyddyn/ffi modiwl unigol ar gyfer myfyrwyr UE/DU (y 10 credyd) £750 £775

Dylech fod yn ymwybodol o’n rheoliadau ffioedd sy’n rhoi arolwg o pryd mae ffioedd yn ddyledus, ynghyd â pholisïau a gweithdrefnau y brifysgol. Gellir dod o hyd i hwn trwy’r ddolen isod:-

Rheoliadau Ffioedd Myfyrwyr 2020-21

Cytunwyd ar y Ffioedd hyn yng nghyd-destun:

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgolonline prospectus

Top