GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Ffioedd Hyfforddi Israddedig

Ffioedd Hyfforddi Israddedig

Nid oes rhaid ichi dalu'ch Ffioedd Dysgu o flaen llaw

O 2021/22, bydd ffioedd hyfforddi Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn £9,000 y flwyddyn am gwrs gradd israddedig llawn amser.

Nid oes rhaid ichi dalu unrhyw arian o flaen llaw os byddwch chi'n gymwys i gael Benthyciad Ffi Hyfforddi gan y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr.

Gallwch chi fod yn gymwys am fenthyciadau i'ch helpu i dalu eich ffioedd hyfforddi a'ch costau byw; mae gan ein hadran cyllid myfyrwyr fwy o wybodaeth information ynghylch y pecynnau cymorth ariannol a allai fod ar gael.

 Mae ein ffioedd israddedig llawn-amser ar gyfer myfyrwyr Cartref yn unig a nodir yn y tabl isod. I gael hyd i'r hyn y mae'ch ffioedd hyfforddi'n talu amdano, gweler yr adran Cwestiynau Cyffredin.

 

  2020/21 2021/22
Math o Gwrs Ffi Ffi
Gradd Baglor £9,000 £9,000
TAR £9,000 £9,000
Gradd Meistr Integredig £9,000 £9,000
HNC/HND £9,000 £9,000
Gradd Sylfaen £9,000 £9,000
Graddau Trac Cyflym £9,000 £9,000
Blwyddyn Sylfaen £9,000 £9,000
Blwyddyn lleoliad diwydiannol   £1,800
Ffioedd Modiwl    
Ailwneud blwyddyn/ffi modiwl unigol ar gyfer myfyrwyr UE/DU (y 10 credyd) £750 £750

 

Dylech fod yn ymwybodol o’n rheoliadau ffioedd sy’n rhoi arolwg o pryd mae ffioedd yn ddyledus, ynghyd â pholisïau a gweithdrefnau y brifysgol. Gellir dod o hyd i hwn trwy’r ddolen isod:-

Rheoliadau Ffioedd Dysgu Myfyrwyr 2021-22

Rheoliadau Ffioedd Dysgu Myfyrwyr 2020-21

Cytunwyd ar y Ffioedd hyn yng nghyd-destun:

Diwrnod Agored y Brifysgol 2021Noswaith Agored y Brifysgol 2021Lawrlytho ein prosbectws

Top