Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Bwrsariaeth Peirianneg

Bwrsariaeth Peirianneg

Bwriadu astudio Peirianneg?

Gyda'i chysylltiadau gwych i ddiwydiant, galw mawr am swyddi yn y sector a ffigyrau cyflogadwyedd sydd uwch na'r cyfartaledd, mae'n amser bendigedig i astudio am radd Peirianneg ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam.

Bydd gradd mewn Peirianneg yn ehangu cyfleoedd dymunol yn y sector STEM, a bydd graddedigion ar ein rhaglenni hefyd yn datblygu sgiliau am oes.  Gellir defnyddio sgiliau penderfynu, datrys problemau a rheoli prosiect yn y rhan fwyaf o'r llwybrau gyrfaol. 

Mae'n bosibl y bydd myfyrwyr sy'n bwriadu astudio gyda ni ym Medi 2018 ar radd Peirianneg israddedig llawn-amser yn gymwys i dderbyn bwrsariaeth sy'n cynnig llety am ddim am un flwyddyn academaidd.

Mae'r cyrsiau sydd yn gymwys ar hyn o bryd ar gyfer y fwrsariaeth hyn yn cynnwys:

Cliciwch ar y ddogfen isod i weld telerau ac amodau llawn y fwrsariaeth.

Telerau ac Amodau Bwrsariaeth Peirianneg 2018

Dewch i ymweld â ni

I gael gwybod mwy am astudio gradd Peirianneg ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam, gwnewch yn siwr eich bod chi'n archebu lle ar ein diwrnod agored nesaf  lle gallwch gyfarfod tiwtoriaid o'r cwrs, mynd ar daith o gwmpas ein labordai peirianneg a darganfod mwy am y cyfleoedd sy'n aros amdanoch. 

Diwrnodau Agored Israddedig
Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top