GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Glyndwr

Canlyniad Refferendwm UE - Neges gan yr Is-Ganghellor

VC image and text


Mae Prifysgol Glyndwr Wrecsam yn cydnabod y gall myfyrwyr a staff o aelod-wladwriaethau eraill yr Undeb Ewropeaidd fod yn bryderus am yr hyn y mae ymadawiad y Du yn ei olygu iddyn nhw.

Rydym yn sicrhau pob un o'n myfyrwyr mai eu llei gorau yw ein prif flaenoriaeth.  Byddwn yn gwneud beth bynnag sydd o fewn ein gallu i'w hysbysu a'u cefnogi wrth i'r trefniadau i'r DU ymadael â'r UE gael eu datblygu a'u gweithredu dros y misoedd a'r blynyddoedd nesaf.  

Yn benodol, rydym yn sicrhau ein myfyrwyr presennol sy'n talu ffioedd ar lefel yr UE a myfyrwyr sy'n dod i'r Brifysgol yn 2016/17 na fyddant dan anfantais yn ariannol yn ystod eu cyfnod yn ein Prifysgol yn sgil canlyniad y refferendwm, waeth beth yw amseriad ymadawiad y DU o'r UE. Byddwn hefyd yn rhoi sicrwydd i'n partneriaid yng ngwledydd yr UE am hyn.

Nid yw'r bleidlais i adael yr Undeb Ewropeaidd yn golygu y bydd unrhyw newid perthnasol ar unwaith i statws  mewnfudo myfyrwyr a staff presennol a darpar fyfyrwyr a staff o'r UE, nac i gyfranogiad sector prifysgolion y DU mewn rhaglenni UE fel Horizon 2020 a Erasmuss+. Mae Erthygl 50 o Gytundeb Lisbon yn rhagweld proses negodi dros ddwy flynedd o leiaf rhwng y DU ac aelod-wladwriaethau eraill, yn ystod y cyfnod hwn caiff telerau ymadawiad y DU o'r UE eu penderfynu arnynt. Dywedodd y Prif Weinidog David Cameron y bore yma y byddai'r broses hon yn cael eu cychwyn a'u harwain gan ei olynydd, a all fod rai misoedd i ffwrdd.

Beth bynnag fydd tirwedd y dyfodol, bydd Prifysgol Glyndwr Wrecsam parhau i fod yn rhyngwladol ei hymagwedd a bydd yn trysori cysylltiadau ddysgol, ymchwil, diwylliannol ac economaidd. Yn bersonol, fel dinesydd UE sydd lwedi byw ac wedi gweithio ar draws gwahanol wledydd, gan gynnwys Cymru, rwyf wedi ymrwymo i gadw ac ehangu cysylltiadau o'r fath er budd pawb.

Byddwn yn monitro'r datblygiadau'n agos iawn a byddwn yn ceisio rhoi cymaint o wybodaeth ichi ag y gallwn, mor brydlon ag y gallwn, drwy gyfrwng y dudalen we hon a sianeli priodol.

Yr Athro Maria Hinfelaar

Is-Ganghellor a Phrif Weithredwr

Cliciwch yma am ddatganiad swyddogol Prifysgolion y DU ar ganlyniad refferendwm yr UE

Diwrnod Agored y BrifysgolSut i wneud caisPrint
Top