Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
chat to admissions
Sgwrs fyw

Sgwrs fyw

 

Croeso i'n gwasanaeth sgwrs fyw!

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn ag ymateb i’ch cynigion, y cwrs yr ydych yn gwneud cais amdano yma ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, llety, cyllid neu unrhyw gwestiynau eraill am astudio yma, cliciwch y botwm sgwrsio isod i siarad â’n tîm ymholiadau a derbyn yn awr.

Mae sgwrs fyw ar gae yn ystod oriau swyddfa arferol, os na fydd ar gael, caiff dewis 'gadael neges' ei ddangos a bydd aelod o'r tîm yn dod yn ôl atoch cyn gynted â phosibl.

Fel arall, i siarad gyda ni ar y ffôn, ffoniwch ein tîm ymholiadau a derbyn ar 01978 293439 neu ebostiwch enquiries@glyndwr.ac.uk 

 

 

 

 

chat to admissions
Top