Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Live Chat Software by Click4Assistance UK
Sgwrs fyw

Sgwrs fyw

 

Croeso i'n gwasanaeth sgwrs fyw!

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn ag ymateb i’ch cynigion, y cwrs yr ydych yn gwneud cais amdano yma ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, llety, cyllid neu unrhyw gwestiynau eraill am astudio yma, cliciwch y botwm sgwrsio isod i siarad â’n tîm ymholiadau a derbyn yn awr.

Mae sgwrs fyw ar gae yn ystod oriau swyddfa arferol, os na fydd ar gael, caiff dewis 'gadael neges' ei ddangos a bydd aelod o'r tîm yn dod yn ôl atoch cyn gynted â phosibl.

Fel arall, i siarad gyda ni ar y ffôn, ffoniwch ein tîm ymholiadau a derbyn ar 01978 293439 neu ebostiwch enquiries@glyndwr.ac.uk 

 

 

 

 

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Top