GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Desg Holwch

Desg Gwybodaeth i Fyfyrwyr

Mae'n siŵr y bydd gennych gwestiynau sydd angen eu hateb yn ystod eich astudiaethau gyda ni ac mae ein tîm HOLWCH cyfeillgar wrth law i helpu.

Byddwch yn gallu cael gafael ar gefnogaeth a chymorth mewn amrywiaeth eang o feysydd o weithdrefnau academaidd a chofrestru, llety, ac ymsefydlu i ble i fynd am gymorth gofal iechyd, cael cerdyn adnabod newydd, amserlenni, graddio a phopeth yn y canol.

Os na allwn ateb eich cwestiwn ein hunain, rydym hefyd yn y gwybod i bwy i ofyn, felly gallwn eich rhoi mewn cysylltiad â'r person perthnasol o fewn y Brifysgol yn fuan.

Mae'r Ddesg Gwybodaeth i Fyfyrwyr hefyd yn dal cyfoeth o wybodaeth am weithgareddau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ar y campws ac yn yr ardal gyfagos - felly mae'n lle da i alw heibio iddo'n rheolaidd i gael gwybod y newyddion diweddaraf.

Rydym yn darparu siop un stop ar gyfer eich holl ymholiadau - felly os oes gennych gwestiwn neu broblem holwch! 

 

Cysylltu â Ni

Mae ein tîm wedi'i leoli yn Adeilad Edward Llwyd, dydd Llun i Ddydd Gwener 8.30 am tan 5.00 pm.

Gallwch hefyd gysylltu â'r tîm Holwch i drefnu ymweliad â'n campysau eraill. 

Ffoniwch 01978 294421 neu e-bostiwch ASK@glyndwr.ac.uk

online prospectus

Top