GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Llun lafant Prifysgol Glyndwr Wrecsam

Ein llwyddiant Cyflogadwyedd

Eich cyflogadwyedd yw ein ffocws ac mae wrth wraidd popeth a wnawn. Dyna pam mae ein cyrsiau yn cynnig cyfleoedd i ddatblygu sgiliau ymarferol er mwyn rhoi'r profiad i chi o roi'r hyn rydych wedi ei ddysgu ar waith a datblygu hyder yn eich sgiliau a'ch gwybodaeth.

Ar ben hyn, y mae'r cyfleoedd y mae ein gwasanaeth gyrfaoedd yn eu cynnig i fyfyrwyr ar gyfer profiad gwaith, gwaith rhan-amser ac yn ystod y gwyliau, a phrofiadau gwirfoddoli. Mae'r rhain yn galluogi ein myfyrwyr i ddatblygu portffolio o brofiad a sgiliau sy'n gwneud iddynt ddisgleirio wrth ymgeisio am swyddi fel graddedigion.

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yw'r un orau yng ngogledd Cymru ar hyn o bryd o ran cael hyd i swyddi ar gyfer ei myfyrwyr. Llwyddom i sicrhau ffigwr cyflogadwyedd o 93% ac rydym hefyd yn uwch na chyfartaledd y sector ar gyfer cyflogaeth lefel raddedig, yn ôl Arolwg Cyrchfan Ymadawyr (DLHE) diweddaraf gan yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA).

Dysgu mwy am ein llwyddiant cyflogadwyedd.

Dyfodol Creadigol

Mae Dyfodol Creadigol yn gynhadledd diwydiannau creadigol rhad ac am ddim dros bedwar diwrnod sy'n digwydd yn flynyddol yn ystod wythnos gyntaf mis Mawrth a drefnir gan y tîm Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd ar y cyd â darlithwyr rhaglenni. Mae'n ymroddedig i ddatblygu sgiliau technegol, proffesiynol, busnes a chyflogadwyedd darpar bobl ddawnus, greadigol, rhai newydd a hefyd rhai sydd wedi hen ennill eu plwyf, yn ogystal â chodi ansawdd y gwaith artistig sy'n cael ei ddatblygu ar hyn o bryd yng ngogledd-ddwyrain Cymru.

Dysgu mwy am Dyfodol Creadigol.  

Byddwn i'n canmol y tîm Gyrfaoedd i bob myfyriwr sy'n dymuno llunio eu CV, llythyr cefnogol, proffil ar-lein neu sy'n paratoi am gyfweliadau swydd. Femi, Peirianneg Awyrennol a Mecanyddol
Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020
Top