Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Graddio

Ein graddedigion

Unwaith y byddwch wedi graddio o Brifysgol Glyndŵr Wrecsam, nid yw ein cymorth yn dod i ben. Fel un o'n graddedigion, gallwch barhau i ddefnyddio'r holl cymorth a chyfarwyddyd gyrfaol oedd gennych yn fyfyriwr gyda ni.

Rydym yma i'ch cefnogi i gael swydd, pa un a ydych yn chwilio am swydd raddedig, interniaeth neu leoliad gwaith ychwanegol. Mae ein holl adnoddau wrth law i'ch helpu o roi cyngor gwneud cais a chael cyfweliad i gyfarwyddyd ar eich camau astudio nesaf.

Gall graddedigion barhau i fynychu ein digwyddiadau gyrfaoedd menter sydd ar gael drwy gydol y flwyddyn. Gall y Zôn hefyd helpu unrhyw raddedigion sy'n dymuno dechrau eu busnes eu hunain. Ceir hyd i'r gwybodaeth, amserlenni digwyddiadau a fideos diweddaraf ar y zone blog neu gallwch ofyn i gael ymuno â'n rhestr bostio ar gyfer y newyddion a'r digwyddiadau diweddaraf drwy e-bostio zone@glyndwr.ac.uk.

Rydym wrth ein bodd yn clywed sut mae ein graddedigion yn dod ymlaen, felly byddem yn eich annog i ymuno â'n Cymdeithas y Cyn-Fyfyrwyr a manteisio ar yr hyn sydd ar gael.

Cysylltwch â ni drwy ffonio 01978 293240 neu e-bostio careerscentre@glyndwr.ac.uk

Dilynwch ni ar  Facebook a Twitter neu ddod o hyd i ni ar Linkedin ac ymuno â'n grŵp gyrfaoedd a'r zôn.

Mae'r swydd yn dod ymlaen yn sobr o dda ac mae hyd yn oed si am waith tramor yn y dyfodol agos. Alla i ddim diolch i bawb yn Gyrfaoedd ddigon. Rob, BEng Ynni Adnewyddadwy a Thechnoleg Gynaliadwy
Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top