GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Graddio

Ein graddedigion

Unwaith y byddwch wedi graddio o Brifysgol Glyndŵr Wrecsam, nid yw ein cymorth yn dod i ben. Fel un o'n graddedigion, gallwch barhau i ddefnyddio'r holl gymorth a chyfarwyddyd gyrfaol a oedd gennych yn fyfyriwr gyda ni.

Rydym yma i'ch cefnogi i gael swydd neu astudio ymhellach. Mae ein holl adnoddau wrth law i'ch helpu o roi cyngor gyda gwneud cais a chael cyfweliad i gyfarwyddyd ar eich camau nesaf. Gallwch barhau i gael cymorth drwy ein System Fewngofnodi i Gyn-fyfyrwyr WGUconnect

Gall graddedigion barhau i fynychu ein digwyddiadau gyrfaoedd a chyflogadwyedd sydd ar gael drwy gydol y flwyddyn. 

Efallai eich bod yn ymwybodol o'r Arolwg Hynt Graddedigion, arolwg cenedlaethol sy'n helpu darpar fyfyrwyr i weld eu cyrchfannau gyrfaol posibl. Byddwch yn derbyn e-bost gan HESA i gwblhau'r arolwg ar-lein tua 15 mis ar ôl gorffen eich cwrs. Efallai hefyd y byddant yn ffonio ac yn gofyn i chi gwblhau'r arolwg dros y ffôn.

Rydym wrth ein bodd yn clywed sut mae ein graddedigion yn dod ymlaen, felly byddem yn eich annog i ymuno â'n Cymdeithas y Cyn-Fyfyrwyr a manteisio ar yr hyn sydd ar gael.

Cysylltwch â ni dros y ffôn ar 01978 293240 neu e-bostiwch careerscentre@glyndwr.ac.uk

Dilynwch ni ar Twitter.

Mae'r swydd yn dod ymlaen yn sobr o dda ac mae hyd yn oed si am waith tramor yn y dyfodol agos. Alla i ddim diolch i bawb yn Gyrfaoedd ddigon. Rob, BEng Ynni Adnewyddadwy a Thechnoleg Gynaliadwy
Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020
Top