GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Cymorth entrepreneuriaeth

Cymorth entrepreneuriaeth

Gwella entrepreneuriaeth yn rhoi amrywiaeth o gyfleoedd i fyfyrwyr a graddedigion Prifysgol Wrecsam Glyndŵr helpu i ddatblygu eu sgiliau menter neu eu cefnogi i ddechrau busnes newydd. P'un a oes gennych ddiddordeb mewn dechrau busnes, llawrydd neu fod yn feistr arnoch eich hun, mae'r tîm gwella entrepreneuriaeth yma i helpu.

Digwyddiadau

Rydym yn cynnig digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn wedi'u trefnu'n fewnol ac ar y cyd â phartneriaid allanol.  Mae'r digwyddiadau'n amrywio o sesiynau byr un awr i gynadleddau diwrnod llawn ac maent yn cynnwys pynciau sydd o ddiddordeb i'r rhai ar bob cam o hunangyflogaeth neu ddim ond yn awyddus i ddatblygu eu sgiliau entrepreneuraidd.  Er mwyn cael y wybodaeth ddiweddaraf am ein digwyddiadau diweddaraf dilynwch ni ar Facebook a/neu Twitter, neu cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr drwy glicio yma Cofrestrwch

Cymorth un-i-un

Gall myfyrwyr a graddedigion gael mynediad at gymorth cychwyn busnes un i un er mwyn helpu i ddatblygu syniadau, trafod camau a chyllid posibl ar gyfer hunangyflogaeth, neu drafod sut i ddatblygu busnes sy'n bodoli eisoes.

Mae hwn yn wasanaeth y gellir ei archebu ar ddyddiadau penodol drwy gydol y flwyddyn.  Cysylltwch â enhance@glyndwr.ac.uk i drefnu eich cyfarfod

Mentora busnes parhaus

I ddilyn y cyfarfodydd un-i-un, mae gennym nifer o weithwyr proffesiynol lleol hefyd, rhai ohonynt yn fyfyrwyr blaenorol o'r WGU, sydd wedi cytuno'n garedig i fod ar restr o fentoriaid busnes ar gyfer myfyrwyr a graddedigion WGU.

I gofrestru eich diddordeb yn y gwasanaeth hwn ebostiwch enhance@glyndwr.ac.uk

Gofod busnes

Drwy ein gwasanaeth Rydym hefyd yn cynnig man cychwyn busnes hyblyg i fyfyrwyr a graddedigion i redeg eu busnesau. 

Lolfa fenter - Cynnig swyddfeydd fforddiadwy i'w rhannu ar y prif gampws, delfrydol ar gyfer busnesau yn y cyfnod cynnar gyda phrisiau desgiau'n dechrau o ddim ond £12 yr wythnos

Tŷ'r prifathro - Mannau Swyddfa unigol a hyblyg ar gampws Regent Street. Mae'r cyfleusterau'n cynnwys ystafelloedd cyfarfod/hyfforddi ar y cyd a chegin a rennir.  Delfrydol ar gyfer busnesau newydd sy'n dymuno tyfu.

Cyswllt

Ebost: enhance@glyndwr.ac.uk

Twitter: @WGUEnhance

Cofrestrwch ar gyfer ein Cylchlythyr cliciwch yma

 

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top