Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Ein cymorth

Ein cymorth

Mae gan y gwasanaeth gyrfaoedd a'r sôn ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam gyfoeth o arbenigedd, adnoddau, a chyfleoedd i'ch helpu i wneud eich penderfyniadau gyrfaol ac i'ch cefnogi i gael y profiad sydd ei angen i gyflawni eich potensial.

Mae'r gwasanaeth wedi'i gynllunio i ddarparu gwybodaeth, cyngor ac arweiniad ddiduedd a phroffesiynol i fyfyrwyr, myfyrwyr presennol a graddedigion. Mae hefyd yn gweithio gyda chyflogwyr i hyrwyddo eu swyddi gwag a'u cyfleoedd gwirfoddoli.

P'un a ydych yn chwilio am waith rhan-amser tra byddwch yn astudio, am leoliad gwaith neu am gyfle gwirfoddoli dros egwyl semester neu swydd ar lefel raddedig ar ôl cwblhau eich cwrs - bydd ein tîm yn eich cefnogi pob cam o'r ffordd.

Rwy'n ddiolchgar dros ben i'r tîm Gyrfaoedd am fy helpu i, un cam ar y tro, i gael hyd i fy swydd raddedig gyntaf. Bart, Cyfrifiadura Creadigol

Mae ein portffolio o wasanaethau'n cynnwys:

  • Cyfarwyddyd Gyrfaol - gallwch drefnu apwyntiad cyfarwyddyd gyrfaol gydag un o'n Cynghorwyr Gyrfa. Mae ein Cynghorwyr Gyrfaoedd yn cael eu hyfforddi i gynnig cyngor diduedd yn gwbl gyfrinachol.
  • Llyfrgell gwybodaeth yrfaol - mae taflenni print ar y bynciau gyrfaol mwyaf poblogaidd ar gael yn ogystal â gwybodaeth ar-lein.
  • Glyndŵr Temps sy'n cynnig amrywiaeth o gyfleoedd taladwy i gefnogi gwaith y Brifysgol dros dro neu'n barhaus.
  • Y Siop Swyddi - cofrestrwch gyda'r SiopSwyddi i gael defnyddio ein cyfeiriadur ar-lein o swyddi gwag, gan gynnwys swyddi i raddedigion, swyddi rhan-amser, gwaith yn ystod y gwyliau, gwaith gwirfoddol, interniaethau a lleoliadau. 
  • Gwasanaeth adolygu CV a cheisiadau a chymorth asesu a pharatoi at gyfweliad.
  • Y Zôn sy'n ganolfan menter myfyrwyr a graddedigion sydd wedi'i gynllunio i gefnogi cychwyn busnesau. Mae'r Zôn yn cynnal digwyddiadau a gweithdai'n rheolaidd er mwyn rhoi'r cyfle i fyfyrwyr ddatlygu'r sgiliau y byddai arnynt eu hangen i gychwyn eu busnes eu hunain.

Mae'r holl gyfleoedd yn eich helpu i roi hwb i'ch cyflogadwyedd drwy ennill profiad neu ddatblygu eich hyder yn y broses ymgeisio a dethol.

Oriau Agor:

  • Dydd Llun, Dydd Mercher, Dydd Iau - 9.00am i 5.00pm
  • Dydd Mawrth - 10am i 5pm
  • Dydd Gwener - 9.00am i 4.30pm

Yn ystod y gwyliau rydym ar agor 9.00am i 4.30pm, ond cysylltwch â ni i gadarnhau ein oriau agor diweddar cyn ichi deithio.

Rwy i wir yn gwerthfawrogi'r ffaith eich bod yn gwneud eich gorau glas i helpu myfyrwyr, yn ogystal â'r cymorth effeithiol yr ydych yn ei roi. Khumbulani, TAR

Cysylltu â Ni:

Ffôn:   01978 293240

E-bost careerscentre@glyndwr.ac.uk

Cadw mewn cyswllt â ni ar Twitter

Ceir hyd i'r wybodaeth, manylion digwyddiadau a fideos diweddaraf am ein cymorth wrth sefydlu busnes ar ein zone blog neu dewch o hyd i ni ar LinkedIn Twitter: @zoneglyndwr a Facebook: /zoneglyndwr. Gallwch wneud cais i ymuno â'n rhestr bostio ar  zone@glyndwr.ac.uk.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top