GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Ein cymorth

Ein cymorth

Mae gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam gyfoeth o brofiad, adnoddau, a chyfleoedd i'ch helpu i wneud eich penderfyniadau gyrfaol a'ch cefnogi i ennill profiad sy'n ofynnol i gyflawni eich potensial.

Mae'r gwasanaeth wedi ei ddylunio i ddarparu gwybodaeth, cyngor ac arweiniad diduedd a phroffesiynol i ddarpar fyfyrwyr, myfyrwyr cyfredol a graddedigion. Mae hefyd yn gweithio â chyflogwyr i hyrwyddo eu swyddi gwag a chyfleoedd gwirfoddoli.

P'un a ydych yn chwilio am waith rhan-amser wrth i chi astudio, cyfle i wirfoddoli yn ystod gwyliau neu swydd ar lefel raddedig wedi i chi gwblhau eich cwrs - bydd ein tîm yno i'ch cefnogi pob cam o'r ffordd.

Mae ein portffolio o wasanaethau yn cynnwys:

  • Cyfarwyddyd Gyrfaol - gallwch drefnu apwyntiad cyfarwyddyd gyrfaol gydag un o'n Cynghorwyr Gyrfa. Mae ein Cynghorwyr Gyrfa wedi eu hyfforddi i gynnig cyngor diduedd yn gwbl gyfrinachol.
  • Adnoddau gyrfaol - mae cymorth mewn perthynas â phynciau gyrfaol poblogaidd ar gael.
  • Mae Llysgenhadon Myfyrwyr yn cynnig cyfleoedd â thâl i gefnogi gwaith y Brifysgol ar sail dros dro.
  • Cofrestrwch gydag WGUconnect i gael mynediad at ein cyfeiriadur ar-lein o swyddi gwag gan gynnwys swyddi i raddedigion, swyddi rhan-amser, gwaith yn ystod y gwyliau, gwaith gwirfoddol, interniaethau a lleoliadau gwaith.
  • Gwasanaeth adolygu CV a cheisiadau a chymorth asesu a pharatoi at gyfweliad.
  • Gwella Entrepreneuriaeth sy'n hwb menter i fyfyrwyr a graddedigion wedi ei gynllunio i gefnogi cychwyn busnesau. Mae Gwella Entrepreneuriaeth yn cynnal digwyddiadau a gweithdai'n rheolaidd er mwyn rhoi'r cyfle i fyfyrwyr ddatblygu'r sgiliau y byddai arnynt eu hangen i gychwyn eu busnes eu hunain.

Mae'r holl gyfleoedd yn eich helpu i roi hwb i'ch cyflogadwyedd drwy ennill profiad neu ddatblygu eich hyder yn y broses ymgeisio a dethol.

Barn ein myfyrwyr

Gwyliwch y fideo isod i glywed barn ein myfyrwyr ynglŷn â'r cymorth gyrfa sydd ar gael ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Amseroedd Agor:

  • Dydd Llun, Mawrth, Mercher ac Iau - 9.00am tan 5.00pm
  • Dydd Gwener - 9.00am tan 4.30pm

Yn ystod gwyliau rydym ar agor 9.00am tan 4.30pm, ond cysylltwch â ni i gadarnhau ein hamseroedd agor cyn i chi gychwyn teithio.

Rwy i wir yn gwerthfawrogi'r ffaith eich bod yn gwneud eich gorau glas i helpu myfyrwyr, yn ogystal â'r cymorth effeithiol yr ydych yn ei roi. Khumbulani, TAR

Cysylltu â Ni:

Ffôn:   01978 293240

E-bost careerscentre@glyndwr.ac.uk

Cadwch mewn cysylltiad â ni ar Twitter @WGUCareers

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020
Top