GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd


Ein cymorth

Cymorth Gyrfaol

Gallwn eich helpu i wneud eich penderfyniadau gyrfaol a'ch cefnogi i ennill y profiad sydd ei angen i gyflawni eich potensial.


Darganfod mwy

Ennill Profiad

Myfywyr Celf

Mae ein holl gyrsiau yn llawn dop o gyfleoedd i gael profiad ymarferol yn eich maes astudio.


Darganfod mwy

Eich dewis chi

Eich dewis chi

Gall ein gwasanaethau gyrfaoedd eich helpu i edrych ar wahanol opsiynau gyrfaol i'ch helpu i ddewis cwrs.


Darganfod mwy

Dewch i'n gweld

Dewch i ymweld â ni ar ein diwrnod agored nesaf ddydd Sadwrn, Chwefror 29.

Mae ein diwrnodau agored wedi eu cynllunio i roi blas ichi o sut beth yw astudio ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam a rhoi cyfle ichi ddysgu llawer mwy am ein Prifysgol.

 

Gwyliwch fwy am Brifysgol Glyndŵr Wrecsam yn y fideo byr hwn (ar y dde).


Cadwch le ar ddiwrnod agored nawr
Ein graddedigion

Ein graddedigion

Diwrnodau a nosweithiau agored

Diwrnod Agored y Brifysgol

Diwrnodau Pwnc a Diwrnodau Blasu

Diwrnodau Blasu'r Brifysgol
Top