GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Gwobrau Cyn-fyfyrwyr

Gwobrau Cyn-fyfyrwyr


Bob blwyddyn mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn cydnabod cyflawniadau ei myfyrwyr trwy gyfres o wobrau.

Mae'r gwobrau adlewyrchu gwaith eithriadol o radd sylfaen i lefel PhD ar draws ystod lawn portffolio academaidd y brifysgol.

Mae gan rai o'r gwobrau werth ariannol, ac mae pob un ohonynt yn adlewyrchu ymrwymiad Prifysgol Glyndŵr Wrecsam i gydnabod gwaith caled a'r lefelau uchel o gyflawniad sydd i'w caelymhlith ein myfyrwyr.

Cliciwch ar y ddolen isod i weld y gwobrau sy'n cael eu cynnig yn 2018/19.

Noder bod y gwobrau hyn yn gywir adeg eu cyhoeddi a'u bod yn destun newid.

Gwobrau 2018/19 Myfyrwyr Prifysgol Glyndwr Wrecsam

I‌ weld manylion y Wobr i Gynfyfyrwyr, gweler yma.

online prospectus

Top