GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Gwobrau Cyn-fyfyrwyr

Gwobrau Cyn-fyfyrwyr

 

Bob blwyddyn mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn cydnabod cyflawniadau ei myfyrwyr trwy gyfres o wobrau.

Mae'r gwobrau adlewyrchu gwaith eithriadol o radd sylfaen i lefel PhD ar draws ystod lawn portffolio academaidd y brifysgol.

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam hefyd yn cydnabod cyflawniadau cyn-fyfyrwyr gyda dwy wobr arbennig, a ddyfarnir i gyn-fyfyrwyr sy'n cael eu croesawu'n ol i'r Brifysgol i dderbyn eu tystysgrifau adeg graddio.

Rhoddir Tystysgrif Prifysgol Glyndŵr Wrecsam i holl enillwyr y gwobrau ac mae gan rai gwobrau werth ariannol neu wobrau ychwanegol hefyd. 

Ar hyn o bryd mae'r Tîm Graddio yn curadu'r gwobrau i gael eu dyfarnu yn y Sermonïau Graddio a fydd yn cael eu cynnal fis Ionawr 2021, a fydd yn cydnabod ac yn anrhydeddu gwaith caled a chyflawniad uchel ein myfyrwyr yn ystod y flwyddyn academaidd 19/20.

Gwiriwch y dudalen hon, a fydd yn cael ei diweddaru gyda'r rhestr wobrau fydd ar gael yn 19/20, yn achlysurol os gwelwch yn dda. 

liciwch ar y ddolen isod i weld y gwobrau sy'n cael eu cynnig yn 2019/20.

Noder bod y gwobrau hyn yn gywir adeg eu cyhoeddi a'u bod yn destun newid.

Gwobrau 2019/20 Myfyrwyr Prifysgol Glyndwr Wrecsam

 

I‌ weld manylion y Wobr i Gynfyfyrwyr, gweler yma.

Lawrlytho ein prosbectws

Top