Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
chat to admissions
Gwobrau i Fyfyrwyr

Gwobrau i Fyfyrwyr


Bob blwyddyn mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn cydnabod cyflawniadau ei myfyrwyr trwy gyfres o wobrau.

Mae'r gwobrau adlewyrchu gwaith eithriadol o radd sylfaen i lefel PhD ar draws ystod lawn portffolio academaidd y brifysgol.

Mae gan rai o'r gwobrau werth ariannol, ac mae pob un ohonynt yn adlewyrchu ymrwymiad Prifysgol Glyndŵr Wrecsam i gydnabod gwaith caled a'r lefelau uchel o gyflawniad sydd i'w caelymhlith ein myfyrwyr.

Cliciwch ar y ddolen isod i weld y gwobrau sy'n cael eu cynnig yn 2017/18.

Noder bod y gwobrau hyn yn gywir adeg eu cyhoeddi a'u bod yn destun newid.

Gwobrau 2018 Myfyrwyr Prifysgol Glyndwr Wrecsam

I‌ weld manylion y Wobr i Gynfyfyrwyr, gweler yma.

chat to admissions
Top